Erfopvolging bij versterf, dit betekent het

Wanneer je een testament laat maken door de notaris, dan kun je daarin de woorden “erfopvolging bij versterf” tegen komen. Dit is een verwijzing naar de wettelijke regels. In dit blog leg ik uit wat dit betekent.

Wat betekent erfopvolging bij versterf?

Overlijdt iemand zonder testament? Of ligt er wel een testament maar wordt daarin geen erfgenaam benoemd? Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. We noemen dit de erfopvolging bij versterf. Dit zijn dus de wettelijke regels die de volgorde van erfgenamen bij overlijden bepalen.

Waar vind je de regels voor de erfopvolging bij versterf?

Je vindt de wettelijke erfopvolging in artikel 4:9, 4:10, 4:11 en 4:12 van het Burgerlijk Wetboek.

erfopvolging bij versterf betekenis

Wat is de volgorde van erfgenamen op grond van de wet?

Je vindt de wettelijke volgorde van erfgenamen in artikel 4:10 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:

De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde achtereenvolgens:

a. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen;

b. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters;

c.  de grootouders van de erflater;

d. de overgrootouders van de erflater.

Als eerste zijn dus je echtgenoot en de kinderen erfgenaam. Onder het begrip echtgenoot valt ook je geregistreerd partner, maar niet iemand met wie je ongehuwd samenwoont. Onder het begrip kinderen vallen ook je kleinkinderen als ze plaatsvervuller zijn van je kind. Bijvoorbeeld wanneer een kind vóór jou overlijdt. Pas als je in deze groep geen enkele erfgenaam vindt, ga je door naar de tweede groep.

De tweede groep zijn je ouders, broers en zussen. Een halfbroer of halfzus erft ook mee. Een neef of nicht kan de plaats van je broer of zus vervullen. Vind je ook in deze groep geen enkele erfgenaam, dan ga je door naar de volgende groep.

De derde groep zijn je grootouders. Normaal zijn die natuurlijk al overleden. Maar hun plaats kan vervuld worden door je ooms en tantes of hun kinderen. Die zitten dus allemaal in deze derde groep.

Tot slot heb je nog de vierde groep. Daar kun je tegen de grens van artikel 4:12 lid 3 aanlopen. Verder dan de zesde graad erf je niet op grond van de erfopvolging bij versterf. Dit betekent het volgende. Als je in de stamboom zeven lijntjes moet tekenen voordat je bij een erfgenaam bent, dan erft die persoon niet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor een achterkleinkind van je overgrootouders. Dit zijn 3 lijntjes omhoog en daarna 4 omlaag, dus 7 in totaal.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat houdt erfopvolging bij versterf in?

Erfopvolging bij versterf houdt in dat de wet bepaalt wie als erfgenamen tot de nalatenschap worden geroepen. Dit is het geval als iemand zelf geen erfgenamen heeft benoemd in een testament.

Wie zijn de erfgenamen bij versterf?

De eerste groep erfgenamen bij versterf zijn de echtgenote of geregistreerd partner en de kinderen. Overlijdt iemand zonder partner en zonder afstammelingen? Dan kijk je in de volgende groep. Deze bestaat uit de ouders, broers en zusters. Vind je in die groep niemand? En zijn er ook geen neven en nichten? Dan ga je nog een generatie terug en kijk je naar de grootouders of hun plaatsvervullers (de ooms en tantes).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *