executeur

Je digitale erfenis regelen valt best mee

Als iemand overlijdt, moet er veel geregeld worden. Denk aan de uitvaart, de bankzaken en het opruimen van de inboedel. De meeste mensen snappen wel wat daar bij komt kijken. Maar hoe je iemands digitale erfenis afwikkelt, dat is minder bekend. Gelukkig is voor het meeste al wel een oplossing bedacht. Toch is het slim om zelf bij leven een paar dingen goed te regelen. Daarmee bespaar je de erfgenamen later een hoop gedoe.

Uitbetaling AOW na overlijden, dit zijn de regels

In dit blog vind je een antwoord op een paar veel gestelde vragen over de uitbetaling van AOW na overlijden. Zoals het vakantiegeld, de overlijdensuitkering en de erfbelasting.

Ook een legataris heeft recht op inzage

Een legaat is iets wat je krijgt uit een erfenis zonder dat je erfgenaam bent. Denk aan een auto, horloge of een geldsom. De legataris is degene die recht heeft op het legaat. Als legataris heb je minder rechten dan een erfgenaam. Maar betekent dit dat je als legataris ook geen recht op inzage hebt in het testament of andere gegevens? Dat verschilt per geval.

Handleiding Executeur Testamentair

In de wet staat wat de rechten en plichten zijn van de executeur. Maar een plan van aanpak zul je er niet in vinden. Dit komt omdat elk geval anders is. Een erfenis kan groot of klein zijn. En er kunnen wel of geen problemen zijn om op te lossen. Met deze handleiding helpen we je als executeur testamentair een stukje op weg.

Boedelvolmacht voorbeeld

In dit blog vind je een antwoord op de meest gestelde vragen over de boedelvolmacht, met een gratis voorbeeld voor een ruime volmacht waarmee je de erfenis kunt afhandelen.