vruchtgebruik

Vruchtgebruik voorbeeld testament

Stel met dit voorbeeld testament een vruchtgebruik in over je hele erfenis of een deel van je vermogen, zoals een geldsom of aandelen. Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Soms is dat de perfecte manier om je erfenis te regelen.

Vruchtgebruik op de woning? Dit moet je weten

In dit blog geven we een antwoord op de meest gestelde vragen over vruchtgebruik op de woning. We leggen uit hoe het zit met verkoop van de woning, het afkopen van het vruchtgebruik, Box 3 en hoe je de erfbelasting moet berekenen.