Mag je schenken als je in een verzorgingstehuis of verpleeghuis zit?

Natuurlijk mag je nog schenken als je in een verzorgingstehuis of verpleeghuis zit. Een voorwaarde is wel dat je er zelf nog geestelijk toe in staat bent. Of dat je iemand hebt die bevoegd is om dat namens jou te doen. Een andere vraag is of het wel zin heeft om je geld weg te geven.

Wie mag er tekenen voor een schenking?

Als je nog wilsbekwaam bent, dan mag je natuurlijk zelf nog schenken. In dat geval kan er nog één beperking zijn. Stel jij bent wilsbekwaam maar je echtgenoot of geregistreerd partner is dat niet. Een schenking die jij doet zonder toestemming van je echtgenoot of partner is vernietigbaar. Wat doe je als je deze toestemming niet meer kunt krijgen? Je wilt natuurlijk niet dat hier later gedoe over ontstaat.

Ben je zelf geestelijk niet meer in staat tot een schenking? Je curator of bewindvoerder mag niet zo maar je geld weggeven. En toestemming daarvoor krijgt diegene normaal gezien niet van de kantonrechter. Je notarieel gemachtigde mag wel schenkingen doen, als je dat hebt vermeld in de volmacht. Maar zo’n volmacht moet je nog wel hebben geregeld voordat je wilsonbekwaam werd. Na dat moment kan de notaris je niet meer helpen.

Is schenken kort voor je overlijden fiscaal gunstig?

Je kunt geen belasting besparen door kort voor je overlijden je geld weg te geven. Want alle schenkingen in de 180 dagen voor je overlijden worden opnieuw bekeken voor de erfbelasting. Als de schenkbelasting lager was dan de erfbelasting zou zijn geweest, dan moet de ontvanger het verschil alsnog betalen.

mag je schenken als je in verzorgingstehuis zit

Zit je goedkoper in het verpleeghuis als je je geld weggeeft aan de kinderen?

Eind vorige eeuw hadden we in Nederland de Wet op de bejaardenoorden. Op grond daarvan betaalde je een eigen bijdrage op basis van je vermogen, met inbegrip van alles wat je in de 5 jaar daarvoor weg had gegeven. Schenken mocht dus wel maar het werkte niet. Net als toen mag je ook gewoon je geld weggeven als je in een verzorgingstehuis of verpleeghuis zit. Maar een verschil met de oude wet is dat de termijn van 5 jaar niet geldt. Op tijd beginnen met schenken, kan dus heel verstandig zijn.

Laat wel goed uitrekenen wat het kost en wat het oplevert. Bij een hoog inkomen heeft het minder zin om je vermogen weg te geven. Bij een laag inkomen maakt het sneller verschil. Maar juist bij een laag inkomen zou ik me wel afvragen hoe verstandig het is om alles weg te geven?

Meer lezen?

Wat gebeurt er met je vermogen als je in een verzorgingshuis komt?

Voor veel mensen betekent de opname in een verzorgingshuis dat hun hele vermogen naar Box 3 verhuist. Dit kan leiden tot een maximale eigen bijdrage. Veel mensen komen daar pas te laat achter en moeten hierdoor hun vermogen opeten.

Heeft schenken zin bij opname verzorgingshuis?

Ja, schenken heeft zin bij opname in een verzorgingshuis. Elke euro die je bij leven aan de kinderen geeft, kan later tot 20 cent erfbelasting besparen. En een lager vermogen scheelt ook in de eigen bijdrage en de Box 3 heffing.