Mag je schenken als je in een verzorgingstehuis of verpleeghuis zit?

Natuurlijk mag je nog schenken als je in een verzorgingstehuis of verpleeghuis zit. Een voorwaarde is wel dat je er zelf nog geestelijk toe in staat bent. Of dat je iemand hebt die bevoegd is om dit namens jou te doen. Bijvoorbeeld een gevolmachtigde. Een andere vraag is of het zin heeft om je geld weg te geven. In sommige gevallen levert het niks op of leidt het zelfs tot extra belasting.

Wie mag er tekenen voor een schenking?

Als je nog wilsbekwaam bent, dan kun je zelf een handtekening zetten voor een schenking. Soms is iemand zelf nog wilsbekwaam, maar is zijn of haar partner dat niet meer. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, mag je geen schenking doen zonder toestemming van echtgenoot of partner. Als je schenkt zonder toestemming, is de schenking vernietigbaar. Wat doe je als je deze toestemming niet meer kunt krijgen? Je wilt natuurlijk niet dat hier later gedoe over ontstaat.

Ben je zelf geestelijk niet meer in staat tot een schenking en sta je onder curatele of bewind? Dan mag je curator of bewindvoerder niet je geld weggeven. Daarvoor is toestemming nodig van de kantonrechter en die krijg je waarschijnlijk niet. Een notarieel gemachtigde staat niet onder toezicht en kan daardoor wel schenkingen doen. Om deze reden leggen elke maand 10.000 (!) Nederlanders uit voorzorg een volmacht vast bij de notaris.

Iedereen boven de 60 jaar zou eigenlijk zo’n volmacht moeten hebben. Ook als je getrouwd bent en kinderen hebt. Misschien juist wel in dat geval. Want het huwelijk regelt niet dat je voor elkaar een handtekening kunt zetten. En mensen met kinderen zijn eerder geneigd om bij leven hun geld weg te schenken.

Elke notaris mag zelf de tarieven bepalen. Dit heeft tot gevolg dat er grote prijsverschillen zijn tussen notariskantoren. Een volmacht vastleggen bij de notaris kan al vanaf € 343 (bron). Sommige notarissen vragen tot wel twee of drie keer zoveel. Vergelijk daarom altijd de tarieven voordat je een notaris kiest. Je vindt de tarieven van notarissen bij jou in de buurt op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Is schenken kort voor je overlijden fiscaal gunstig?

Je kunt geen belasting besparen door kort voor je overlijden je geld weg te geven. Want alle schenkingen in de 180 dagen voor het overlijden worden bij de erfenis opgeteld en alsnog belast met erfbelasting. Je vermogen verlagen door een schenking te doen, heeft dus alleen zin als je nog een tijdje blijft leven.

mag je schenken als je in verzorgingstehuis zit

Zit je goedkoper in het verpleeghuis als je je geld weggeeft aan de kinderen?

Eind vorige eeuw hadden we in Nederland de Wet op de bejaardenoorden. Op grond daarvan betaalde je een eigen bijdrage op basis van je vermogen, met inbegrip van alles wat je in de 5 jaar daarvóór weg had gegeven. Schenken mocht dus wel maar het had niet het gewenste gevolg omdat de eigen bijdrage niet omlaag ging. Net als vroeger mag je ook nu gewoon je geld weggeven als je in een verzorgingstehuis of verpleeghuis zit. Maar een verschil met de oude wet is dat de termijn van 5 jaar niet geldt. Op tijd beginnen met schenken, kan dus heel verstandig zijn.

Als je een hoog inkomen hebt, kun je alleen op basis daarvan al verplicht zijn om de hoogst mogelijke eigen bijdrage te betalen. In dat geval maakt het niet uit hoeveel vermogen je hebt. Het weggeven van je vermogen heeft dan geen zin. De eigen bijdrage gaat hierdoor niet omlaag. Bij een lager inkomen heeft een schenking eerder tot gevolg dat je goedkoper in het verpleeghuis zit. Maar in dat geval zou ik wel twee keer nadenken voordat ik alles weg gaf.

Tot een bepaald vrijgesteld bedrag telt je spaargeld niet mee voor de eigen bijdrage. De meerderheid van alle ouderen heeft minder spaargeld dan het vrijgestelde bedrag. Voor deze groep heeft het dus helemaal geen zin om spaargeld weg te geven, omdat het niet meetelt voor de eigen bijdrage.

Meer lezen?

Wat gebeurt er met je vermogen als je in een verzorgingshuis komt?

Voor veel mensen betekent de opname in een verzorgingshuis dat hun hele vermogen naar Box 3 verhuist. Dit kan leiden tot een maximale eigen bijdrage. Veel mensen komen daar pas te laat achter en moeten hierdoor hun vermogen opeten.

Heeft schenken zin bij opname verzorgingshuis?

Ja, schenken heeft zin bij opname in een verzorgingshuis. Elke euro die je bij leven aan de kinderen geeft, kan later tot 20 cent erfbelasting besparen. En een lager vermogen scheelt ook in de eigen bijdrage en de Box 3 heffing.