De beperkte gemeenschap van goederen uitgelegd

Sinds 2018 trouw je niet meer in algehele gemeenschap van goederen. Want sinds dat jaar krijg je standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Er is een groot verschil tussen beide stelsels. In dit blog leg ik uit wat een beperkte gemeenschap van goederen betekent voor je onderneming, een erfenis, een huis dat op 1 naam staat en je spaargeld.

Veel stellen twijfelen of een beperkte gemeenschap bij ze past. Geldt dat ook voor jullie? Bekijk dan samen de video hieronder waarin ik uitleg wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet:

bezoek mijn YouTube kanaal voor video’s over huwelijkse voorwaarden

Wat is een beperkte gemeenschap van goederen?

Als je trouwt na 2018, dan heb je op grond van deze nieuwe wet nu standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Vroeger ging alles wat je had de gemeenschap van goederen in. Onder de nieuwe wet is dat omgedraaid. Alles wat je al hebt, valt er juist niet meer in. Het verschil kan dus niet groter zijn. De oude gemeenschap van goederen omvat in beginsel alles. De nieuwe gemeenschap van goederen is in beginsel leeg!

Op deze hoofdregels zijn wel een paar uitzonderingen, zoals deze twee:

  • Een erfenis viel ook vóór 2018 al buiten de gemeenschap als er in het testament van de overledene een privé clausule stond.
  • Gemeenschappelijk bezit dat je al had vóór het huwelijk, valt ook na 2018 nog in de gemeenschap. Denk aan een koopwoning op twee namen die je al had vóór het huwelijk. Heeft één van beiden daar meer geld in geïnvesteerd? Dan is het de vraag wat daarmee gebeurt als het huis in de gemeenschap van goederen valt.

Alle uitzonderingen vullen een hele pagina van de nieuwe wet. Omdat de nieuwe gemeenschap een stuk ingewikkelder is, zal er in de praktijk veel mis gaan. Dat is goed nieuws voor advocaten, want die moeten ook een boterham verdienen. Een scheiding met een beperkte gemeenschap van goederen kan een stuk lastiger zijn dan een scheiding met een algehele gemeenschap van goederen.

De hoofdregels en de uitzonderingen

Wanneer je nu gaat trouwen, dan is het slim om stil te staan bij de twee hoofdregels van de beperkte gemeenschap van goederen:

  1. Alles wat je voor je trouwdag al hebt, blijft privé tenzij het op twee namen staat.
  2. Alles wat je tijdens het huwelijk opbouwt, is van jullie samen tenzij het uit een erfenis of schenking komt.

In dit handige overzicht kun je het verschil zien tussen de oude en de nieuwe wet:

algehele gemeenschap van goederen tot en met 2017beperkte gemeenschap van goederen vanaf 2018
huis voor huwelijk op 1 naamvalt er invalt er buiten
huis voor huwelijk op 2 namenvalt er invalt er in
nieuw huis tijdens huwelijkvalt er invalt er in
privé schuld voor huwelijkvalt er invalt er buiten
nieuwe schuld tijdens huwelijkvalt er invalt er in
erfenis met privé clausulevalt er buitenvalt er buiten
erfenis zonder privé clausulevalt er invalt er buiten
schenking met privé clausulevalt er buitenvalt er buiten
schenking zonder privé clausulevalt er invalt er buiten
bestaande onderneming voor huwelijkvalt er invalt er buiten
nieuwe onderneming tijdens huwelijkvalt er invalt er in
gespaard voor huwelijkvalt er invalt er buiten
gespaard tijdens huwelijkvalt er invalt er in

Ben je getrouwd vóór 2018? De nieuwe wet geldt alleen voor stellen die na 1 januari 2018 trouwen.

Er zijn nog steeds veel stellen die huwelijkse voorwaarden maken. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je nog een volledige, algehele gemeenschap van goederen wilt. Of de situatie dat je helemaal geen gemeenschap van goederen wilt, dus ook geen beperkte gemeenschap. Het huwelijk regel je bij de gemeente, maar als je voorwaarden wilt moet je naar de notaris. Dit komt doordat een notariële akte verplicht is. Wat je zelf op papier zet, is in beginsel niet rechtsgeldig.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Dit heeft tot gevolg dat er grote prijsverschillen zijn tussen kantoren. Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. Je kunt al huwelijkse voorwaarden maken vanaf € 659 (bron). Sommige notarissen vragen tot wel twee keer zoveel. Je vindt de tarieven bij jou in de buurt op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Onderneming in de beperkte gemeenschap van goederen

Een jong stel zal vaak weinig verschil merken tussen de oude en de nieuwe wet. Trouw je op jonge leeftijd zonder veel vermogen en bouw je alles tijdens het huwelijk op? Denk aan de koop van een huis, het beginnen van een onderneming of het sparen van geld? Dit valt allemaal in de beperkte gemeenschap van goederen, net zoals vroeger. Het verschil zit hem vooral in de bezittingen en schulden die je al had vóór het huwelijk. Een onderneming die je tijdens het huwelijk start, valt er dus gewoon in. Ook als je op één naam gaat ondernemen.

Een studieschuld die je al had vóór het huwelijk, blijft buiten de gemeenschap. De meeste stellen vinden dat een verbetering ten opzichte van de oude wet. Maar schulden die je tijdens het huwelijk maakt, die zijn wel van jullie samen. Helemaal vervelend is de situatie dat je als ondernemer failliet gaat. Dan merk je weinig verschil met de oude wet. Want ook met een beperkte gemeenschap van goederen ga je gewoon samen failliet. Op die manier kan het inkomen en spaargeld van beide echtgenoten naar zakelijke schuldeisers gaan.

Er wordt vaak gezegd dat je sinds 2018 standaard onder voorwaarden trouwt. Daar klopt dus helemaal niks van. Vooral bij een onderneming loop je bijna net zoveel risico als vroeger. Dat zelfs notarissen dat niet altijd door hebben, blijkt wel uit deze uitspraak van de tuchtrechter. De notaris had niet verteld dat een schuldeiser van de ene echtgenoot ook het inkomen van de ander kan afpakken!

Een onderneming die je al had vóórdat je ging trouwen, valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Maar van de winst die je maakt tijdens het huwelijk moet je wel een redelijk deel aan je partner geven. Deze verplichting kan veel problemen geven bij een scheiding. Want welk percentage is redelijk? Daarom kun je als ondernemer maar beter trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Het beschermt je partner tegen zakelijke risico’s en je kunt samen beslissen wat je wel niet met elkaar deelt.

beperkte gemeenschap van goederen onderneming
je partner heeft recht op een deel van de winst

Zijn voorwaarden nog nodig bij een partnerschap?

De meeste geregistreerde partners maken geen voorwaarden. Dat is een prima keuze als je geen schulden of zakelijke risico’s hebt en samen vermogen wilt opbouwen.

Carlo (32) en Richard (29) zijn al tien jaar bij elkaar. Beiden hebben een vaste baan en vorig jaar hebben ze samen een huis gekocht. Omdat Carlo wat ouder is, heeft hij al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Richard heeft een erfenis gekregen van zijn tante. Beiden hebben nog een studieschuld. Ze zijn niet van plan om te gaan ondernemen en willen de rest van hun leven in Nederland wonen. Daarom hebben ze gekozen voor een partnerschap. De beperkte gemeenschap van goederen werkt in dit geval prima. Het huis gaat de gemeenschap van goederen in. Het huidige spaargeld van Carlo en de erfenis van Richard blijven er buiten. Ook de studieschulden vallen er niet in. Carlo en Richard zien geen reden om voorwaarden te maken.

Wil je de financiën ook tijdens het partnerschap privé houden? Bijvoorbeeld omdat je over en weer geen recht wilt hebben op het geld wat je tijdens het partnerschap op je spaarrekening stort? Of is één van beiden ondernemer en is er dus sprake van zakelijke risico’s? Maak in dat geval altijd partnerschapsvoorwaarden bij de notaris. Daarin kun je bijvoorbeeld kiezen voor “koude uitsluiting” als je alles privé wilt houden. Of je kunt kiezen voor een “finaal verrekenbeding” als je elkaar wilt beschermen tegen zakelijke schuldeisers.

Net als bij huwelijkse voorwaarden moet je ook voor partnerschapsvoorwaarden verplicht naar de notaris. Ook hiervoor geldt dat er grote verschillen zijn in de tarieven en het dus slim is om eerst een paar offertes aan te vragen voordat je een notaris kiest. Je kunt al partnerschapsvoorwaarden maken vanaf € 653 (bron). De tarieven bij jou in de buurt vind je op de pagina partnerschapsvoorwaarden. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Je erfenis en de beperkte gemeenschap van goederen

Een belangrijk verschil met de oude wet is dat het niet meer uitmaakt of je ouders een testament hebben. Alle erfenissen en schenkingen vallen standaard niet meer in de beperkte gemeenschap van goederen.

Wendy en Frits zijn in 2018 met elkaar getrouwd. Wendy heeft in 2016 een groot bedrag geërfd van haar moeder. Zij koopt daarvan in 2019 een huis. De erfenis is zo groot dat ze dit zonder hypotheek kan doen. Een woning die je koopt wanneer je al getrouwd bent, valt normaal gezien in de beperkte gemeenschap van goederen. Daarbij maakt het niet uit of het huis op één of twee namen komt. Maar in dit voorbeeld is er sprake van “zaaksvervanging”. Dat betekent dat de woning privé bezit van Wendy blijft omdat het betaald is met geërfd geld.

Een erfenis valt dus niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Ook niet als je wat erft terwijl je getrouwd bent. Koop je van dat geld een huis, dan valt dat huis er ook niet in. Dit komt omdat deze “zaak” de erfenis “vervangt”. Je moet daar wel bewijs van bewaren, want aan de tenaamstelling van het huis kun je niet zien hoe het is betaald.

Investeer je een kleine erfenis of een schenking in een huis dat je samen koopt met een hypotheek? Dan valt het huis wel in de beperkte gemeenschap van goederen maar heb je in plaats daarvan een “vergoedingsrecht”. Dit betekent dat je een bedrag terug kan vragen wanneer je het huis in de toekomst verkoopt.

Zo krijg je het huis op 1 naam juist wel in de beperkte gemeenschap van goederen

Sommige stellen hebben al een huis op 1 naam en willen dat juist wel in de gemeenschap van goederen hebben. Dat kan dus niet meer door te trouwen omdat dit huis standaard buiten de beperkte gemeenschap valt. Gelukkig is hier wel een oplossing voor.

Frits (43) en Anita (41) zijn al de helft van hun leven bij elkaar. Ze hebben samen twee kinderen. Tien jaar geleden heeft Frits een huis gekocht. De kosten hebben ze altijd samen betaald en de hypotheek is al voor de helft afgelost. In 2023 gaan Frits en Anita trouwen, waarbij ze graag willen dat de woning op twee namen komt. Maar vanwege de beperkte gemeenschap van goederen blijft de woning standaard van Frits. Daarom zijn ze naar de notaris gegaan om huwelijkse voorwaarden te maken. Daarin spreken ze af dat er een volledige gemeenschap van goederen ontstaat, net zoals vroeger. Daar valt de woning wel in. Frits en Anita hadden dus beter een paar jaar eerder kunnen trouwen. Dan hadden ze zich deze kosten kunnen besparen.

Is dit jullie situatie? Check dan dit blog met een voorbeeld akte waarmee je dit kunt regelen.

Van wie is het spaargeld?

Het spaargeld wat je al hebt vóór het huwelijk, valt buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Maar wat je tijdens het huwelijk spaart, valt er wel in. Ook als je geld spaart op je eigen rekening. Stel dus dat je beiden een eigen spaarrekening hebt met € 5.000 voordat je gaat trouwen. Twee jaar later ga je scheiden. Eén van beiden heeft nog steeds € 5.000 maar de ander heeft gespaard en nu € 10.000 op zijn of haar spaarrekening. In dat geval moet die ander € 2.500 overmaken zodat beiden € 7.500 hebben. Geld wat je tijdens het huwelijk op je eigen rekening spaart, is bij een beperkte gemeenschap van goederen voor de helft van de ander.

Meer lezen?

beperkte gemeenschap van goederen

Veelgestelde vragen:

Wat is een beperkte gemeenschap van goederen?

Er ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen als je na 2018 zonder voorwaarden met elkaar trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Privé bezittingen en schulden die je had vóór het huwelijk vallen niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Ook schenkingen en erfenissen die je tijdens het huwelijk krijgt, blijven privé. Wat er wel in valt, is het vermogen dat je tijdens het huwelijk opbouwt. Zoals het geld dat je spaart of spullen die je koopt van je inkomen.

Wie erft bij een beperkte gemeenschap van goederen?

Voor de erfenis maakt het niet uit of je een algehele of beperkte gemeenschap hebt of huwelijkse voorwaarden. In alle gevallen heb je dezelfde erfgenamen. In beginsel zijn dat je echtgenoot en de kinderen. Zonder testament gaat de hele erfenis naar je echtgenoot. De kinderen erven in ruil daarvoor een geldvordering die ze pas kunnen opeisen als je echtgenoot overlijdt.

Van wie is een huis op 1 naam bij een beperkte gemeenschap van goederen?

Een huis wat je al had vóór het huwelijk op 1 naam valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen en blijft dus privé. Een huis dat je tijdens het huwelijk op 1 naam koopt, valt wel in de beperkte gemeenschap van goederen. Een huis op 2 namen valt altijd in de beperkte gemeenschap van goederen. Het maakt niet uit of je dat huis vóór of tijdens het huwelijk koopt. In beide gevallen valt het in de gemeenschap.

Wat is het voordeel van trouwen in gemeenschap van goederen?

Het voordeel van trouwen in gemeenschap van goederen is dat je niet hoeft op te letten wie wat op naam heeft. Alles wat je tijdens het huwelijk opbouwt, is van jullie samen. Ongeacht op wiens naam het staat.