De beperkte gemeenschap van goederen uitgelegd

In dit blog leg ik uit wat een beperkte gemeenschap van goederen betekent voor je onderneming, de erfenis, een huis op 1 naam en eigen geld dat je in de woning stopt. Twijfel je nog of een beperkte gemeenschap bij je past? Bekijk dan de video met uitleg hieronder:

Meer video’s zien over voorwaarden? Bezoek dan mijn YouTube kanaal!

Wat is een beperkte gemeenschap van goederen?

Als je na 2018 gaat trouwen, dan heb je door deze nieuwe wet nu standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Vroeger ging alles wat je had de gemeenschap van goederen in. Onder de nieuwe wet is dat omgedraaid. Alles wat je al hebt, valt er juist niet meer in.

Maar op beide regels zijn uitzonderingen. Een erfenis viel ook vóór 2018 al buiten de gemeenschap als er een privé clausule in het testament stond. En een woning die je al hebt, valt er na 2018 nog wel in als die op twee namen staat. Alle uitzonderingen vullen een hele pagina van de nieuwe wet. Het is lastig om alles te snappen. Daardoor zal er veel mis gaan in de praktijk. Dat is goed nieuws voor advocaten, want die moeten ook wat te doen hebben.

Wanneer je nu gaat trouwen, dan is het slim om stil te staan bij de twee hoofdregels van de beperkte gemeenschap van goederen:

  1. Alles wat je voor je trouwdag al hebt, blijft privé tenzij het op twee namen staat.
  2. Alles wat je tijdens het huwelijk opbouwt, is van je samen tenzij het uit een erfenis of schenking komt.

In dit handige overzicht kun je het verschil zien tussen de oude en de nieuwe wet:

algehele gemeenschap van goederen tot en met 2017beperkte gemeenschap van goederen vanaf 2018
huis voor huwelijk op 1 naamvalt er invalt er buiten
huis voor huwelijk op 2 namenvalt er invalt er in
nieuw huis tijdens huwelijkvalt er invalt er in
privé schuld voor huwelijkvalt er invalt er buiten
nieuwe schuld tijdens huwelijkvalt er invalt er in
erfenis met privé clausulevalt er buitenvalt er buiten
erfenis zonder privé clausulevalt er invalt er buiten
schenking met privé clausulevalt er buitenvalt er buiten
schenking zonder privé clausulevalt er invalt er buiten
bestaande onderneming voor huwelijkvalt er invalt er buiten
nieuwe onderneming tijdens huwelijkvalt er invalt er in
gespaard voor huwelijkvalt er invalt er buiten
gespaard tijdens huwelijkvalt er invalt er in

Ben je getrouwd vóór 2018? De nieuwe wet geldt alleen voor stellen die elkaar daarna het jawoord geven.

Onderneming in de beperkte gemeenschap van goederen

Een jong stel zal maar weinig verschil merken met de oude wet. Trouw je op jonge leeftijd en koop je daarna een huis, begin je een onderneming of spaar je samen geld? Dit valt allemaal in de beperkte gemeenschap van goederen, net zoals vroeger.

Zowel de plussen als de minnen deel je samen. De studieschuld die je al had, blijft er buiten. Maar die los je vanzelf toch wel af. Wanneer je lang bij elkaar blijft, zal er dus maar weinig verschil zijn tussen de oude en de nieuwe wet. Gaat één van beiden failliet? Ook dan zul je weinig verschil merken want alles wat je samen hebt gaat naar de schuldeisers. Je kunt dus niet zeggen dat je sinds 2018 standaard onder voorwaarden trouwt. Dat zelfs notarissen dat niet altijd door hebben, blijkt wel uit deze uitspraak van de tuchtrechter. De notaris had niet verteld dat een schuldeiser van de ene echtgenoot ook het inkomen van de ander kan afpakken.

Een onderneming die je al had voordat je ging trouwen, valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Maar van de winst die je maakt tijdens het huwelijk moet je wel een redelijk deel aan je partner geven. Deze verplichting kan veel problemen geven bij een scheiding. Daarom kun je als ondernemer maar beter trouwen onder huwelijkse voorwaarden.

beperkte gemeenschap van goederen onderneming

Zijn voorwaarden nog nodig bij een partnerschap?

Carlo (32) en Richard (29) zijn al tien jaar bij elkaar. Beiden hebben een vaste baan en vorig jaar hebben ze samen een huis gekocht. Omdat Carlo wat ouder is, heeft hij al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Richard heeft een erfenis gekregen van zijn tante. Beiden hebben nog een studieschuld. Ze zijn niet van plan om te gaan ondernemen en ze blijven lekker in Nederland wonen. Daarom hebben ze gekozen voor een partnerschap. De beperkte gemeenschap van goederen werkt in dit geval prima. Het huis gaat wel de gemeenschap in terwijl het spaargeld van Carlo en de erfenis van Richard er buiten blijven. Ook de studieschuld valt er niet meer in. In een standaard geval zijn voorwaarden daarom niet meer nodig.

Je erfenis en de beperkte gemeenschap van goederen

Wendy en Frits zijn in 2018 met elkaar getrouwd. Wendy heeft in 2016 een groot bedrag geërfd van haar moeder. Zij koopt daarvan in 2019 een huis. Een woning die je koopt wanneer je al getrouwd bent, valt normaal gezien in de beperkte gemeenschap van goederen. Daarbij maakt het niet uit of het huis op één of twee namen komt. Maar in dit voorbeeld is er sprake van “zaaksvervanging”. Dat betekent dat de woning privé bezit van Wendy blijft.

Een erfenis valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Ook niet als je erft terwijl je getrouwd bent. Koop je van dat geld een huis, dan valt dat er ook niet in. Dit komt omdat deze “zaak” de erfenis “vervangt”. Wendy moet daar wel bewijs van bewaren want aan het huis zelf kun je niet zien hoe het is betaald.

Zo krijg je het huis op 1 naam juist wel in de beperkte gemeenschap van goederen

Frits (43) en Anita (41) zijn al de helft van hun leven een stel en hebben samen twee kinderen. Tien jaar geleden heeft Frits een huis gekocht. De kosten hebben ze altijd samen betaald en de hypotheek is al voor de helft afgelost. In 2019 gaan Frits en Anita trouwen, waarbij ze graag willen dat de woning op twee namen komt. Maar vanwege de beperkte gemeenschap van goederen blijft de woning van Frits. Daarom zijn ze naar de notaris gegaan om voorwaarden te maken. Ze spreken daarin af dat er een grote gemeenschap van goederen ontstaat, net zoals vroeger. Daar valt de woning wel in. Frits en Anita hadden dus beter een paar jaar eerder kunnen trouwen. Dan hadden ze zich deze kosten kunnen besparen. Is dit jouw situatie? Check dan dit blog met een voorbeeld akte waarmee je dit kunt regelen.

Meer lezen?

beperkte gemeenschap van goederen

Veelgestelde vragen:

Wat is de betekenis van een beperkte gemeenschap van goederen?

Wie voor 2018 is getrouwd, heeft standaard een algehele gemeenschap van goederen. Wie in of na 2018 is getrouwd, heeft standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Vroeger ging alles de gemeenschap van goederen in. Nu is dat andersom. Alles wat je al hebt, gaat er niet meer in. Op beide regels zijn wel uitzonderingen.

In dit blog leg ik uit wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe gemeenschap van goederen.

Hoe zit het met de onderneming als je een beperkte gemeenschap van goederen hebt?

Een onderneming die je al had voordat je ging trouwen, valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Maar van de winst die je maakt tijdens het huwelijk moet je wel een redelijk deel aan je partner geven. Deze verplichting kan veel problemen geven bij een scheiding. Daarom kun je als ondernemer maar beter trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Dat zorgt er ook voor dat je partner beschermd is tegen de schuldeisers van je bedrijf.

Artikel 1:95a lid 1 Burgerlijk Wetboek:
“Indien een onderneming buiten de gemeenschap valt, komt ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen.”

Artikel 63 Faillissementswet:
“Het faillissement van de persoon die in enige gemeenschap van goederen gehuwd is of in enige gemeenschap van goederen een geregistreerd partnerschap is aangegaan, wordt als faillissement van die gemeenschap behandeld. Het omvat, behoudens de uitzonderingen van artikel 21, alle goederen, die in de gemeenschap vallen…”

Een onderneming die je begint tijdens je huwelijk valt altijd in de gemeenschap van goederen.

Wat gebeurt er met een huis op 1 naam bij een beperkte gemeenschap van goederen?

Een huis dat je al had op 2 namen, dat gaat wel de gemeenschap van goederen in. Een huis dat je al had op 1 naam, valt niet meer in de beperkte gemeenschap van goederen. De woning die je tijdens je huwelijk koopt, valt altijd in de gemeenschap van goederen. Daarbij maakt het niet uit of dit op 1 of 2 namen staat.

Had je al een huis op 1 naam? En wil je dat dit wel in de gemeenschap van goederen valt? Check dan mijn model akte daarvoor.