Wie mag je testament inzien na overlijden?

Er zijn drie partijen die je testament mogen inzien na overlijden:

  1. De belastingdienst.
  2. Iemand die een recht ontleent aan je testament.
  3. Een onterfde bloedverwant.

1. De belastingdienst

Na je overlijden stuurt de notaris een kopie van je laatste testament naar de belastingdienst. De fiscus wil je testament na overlijden inzien zodat ze weten wie je erfgenaam is. Dit houdt natuurlijk verband met het innen van de erfbelasting.

registratie testament belastingdienst

2. Iemand die een recht ontleent aan je testament

Je nabestaanden moeten er achter kunnen komen waar ze recht op hebben. Daarom mag een erfgenaam, legataris of executeur bij de notaris een kopie opvragen. De notaris komt niet zelf in actie. De bal ligt dus bij je erfgenaam of de executeur om de afwikkeling op te pakken.

Als een executeur de notaris vraagt om een verklaring van erfrecht op te stellen, dan stuurt de notaris wel een kopie van het testament aan de erfgenamen. Dit staat niet in de wet maar is een “best practice” waar de notaris zich aan moet houden.

testament inzien na overlijden

3. Een onterfde bloedverwant

Was je erfenis zonder testament naar je kind, je kleinkind of je broer of zus gegaan? En heb je in het testament een andere erfgenaam aangewezen? Dan mag degene die onterfd is na je overlijden het testament inzien bij de notaris.

Neem als voorbeeld de situatie dat je geen kinderen hebt en dat je een kennis tot erfgenaam benoemt. Zonder testament was bijvoorbeeld je broer enig erfgenaam geweest. Je broer mag dan bij de notaris het testament inzien zodat hij zelf kan lezen dat hij onterfd is.

testament inzien door onterfde bloedverwant

Meer lezen?