Wat kun je in een levenstestament zetten over schenkingen?

Een levenstestament is een notariële akte waarin je uit voorzorg een zo ruim mogelijke volmacht geeft aan je vertrouwenspersoon. Op het moment dat je zelf niet meer wilsbekwaam bent, kan je gevolmachtigde bijvoorbeeld de bankzaken regelen. Een belangrijke vraag hierbij is of de gevolmachtigde schenkingen mag doen. Het antwoord hierop hangt af van de tekst

Wat kun je in een levenstestament zetten over schenkingen? Lees verder »