Hoe worden erfgenamen opgespoord?

Elk land kent een procedure waarmee je kunt aantonen wie de erfgenamen zijn. Vaak verloopt dat via de rechtbank. In Nederland is het de notaris die een bewijsstuk kan afgeven waarin staat wie de erfgenamen zijn. We noemen dat document een verklaring van erfrecht. Hoe worden de erfgenamen opgespoord door de notaris? Het afgeven van

Hoe worden erfgenamen opgespoord? Meer lezen »