over de notaris

Wet op het Notarisambt (complete tekst)

De notaris zoals we die nu kennen, zag het levenslicht bijna 1000 jaar geleden in het noorden van Italië. In machtige steden zoals Florence ontstond in dezelfde periode ook het moderne bankieren. Het zou nog wel even duren voordat in Nederland de positie van de notaris bij wet was geregeld. De eerste Wet op het notarisambt stamt uit 1842 en was voor een groot deel gelijk aan de Franse wet die gold onder Napoleon. De huidige Wet op het notarisambt werd van kracht in 1999.

Wat is een notariële akte?

In dit blog leggen we kort en simpel uit wat de betekenis is van de begrippen “akte”, “onderhandse akte”, “authentieke akte” en “notariële akte”. Het verschil zit hem in wie de akte maakt en het bewijs dat dit geeft.

Hoe word je notaris?

Notaris ben je niet zomaar. Je moet er een lange opleiding voor volgen en aan veel eisen voldoen. In heel Nederland zijn er daarom maar 1250. In dit blog leggen we uit hoe je notaris kunt worden.

Wat is een notaris?

Bij een notaris denk je al snel aan iemand die iets voor je op papier kan zetten. Op zich klopt dat, maar de notaris doet nog veel meer. Het woord “notaris” vind je in meer dan 50 wetten. Daar zitten bekende wetten bij zoals het Burgerlijk Wetboek. Maar ook een minder bekende regeling zoals het Kansspelen besluit. In dit blog leggen we uit welke betekenis de wet aan het woord “notaris” geeft.

Hoe kun je een klacht indienen tegen een notaris?

Per jaar worden er bijna 500 tuchtklachten ingediend tegen een notaris. In dit blog leggen we uit waar en hoe je een klacht kunt indienen over een notaris en welke informatie je daarvoor nodig hebt.