Bij het boedelregister kun je deze gegevens opvragen

Bij het boedelregister kun je info opvragen over een erfenis. Dat is handig als je bent onterfd of nog wat tegoed had van de overledene. Het register kan je dan op weg helpen bij het vinden van de juiste persoon. In dit blog vind je een antwoord op de meest gestelde vragen hierover.

Wanneer ben je onwaardig om te erven?

Moord en doodslag in de familie is een geliefd onderwerp van Britse detectives. Maar helaas komt het ook in de echte wereld voor dat iemand een familielid om het leven brengt. De wet bepaalt dat je dan onwaardig bent om te erven. In dit blog lees je welke 5 daden leiden tot onwaardigheid.

Renteovereenkomst voorbeeld en uitleg

Ontdek hoe je als erfgenamen minder erfbelasting betaalt door een rente af te spreken. Het kan met dit model voor een renteovereenkomst.

Kan een voorbeeld koopakte echt zo kort zijn?

De voorbeeld koopakte in dit blog is voldoende voor de notaris en kun je na het tekenen ook inschrijven bij het kadaster. In dit blog lees je wat een koopakte is en wat er in moet staan als je een huis koopt.

Wat is een samenlevingscontract?

Er zijn veel misverstanden over wat een samenlevingscontract is. De meeste mensen weten dat je er voor naar de notaris moet. Maar minder bekend is wat er precies in staat en of het wel echt nodig is.

Levenstestament herroepen kan met dit stappenplan

Wil je van een gevolmachtigde af? Gelukkig kun je een levenstestament altijd herroepen. Denk aan het geval dat je relatie voorbij is en je daarom van de volmacht aan je partner af wilt. Of dat je drie kinderen in de volmacht hebt staan maar met één geen contact meer hebt. Volg de stappen in dit blog voor het intrekken van je levenstestament.

Levenstestament aanvechten? Zo doe je dat

Steeds meer mensen maken een levenstestament. Daarom komt het ook steeds vaker voor dat iemand een levenstestament wil aanvechten. Bij misbruik of problemen kun je als familie ingrijpen door een bewind aan te vragen.

Aanvaarding in overleg? Dit is wat het betekent

Aanvaarding in overleg betekent dat de verkoper flexibel is in de datum waarop je naar de notaris gaat. Voordat je de koper bent van een huis, moet je het over deze 4 zaken eens worden.

Voorbeeldbrief bod huis

Ben je van plan om een woning te kopen, maar doe je dat zonder makelaar? Met deze voorbeeldbrief kun je zelf een bod doen op een huis.

De 12 beste vragen over het Levenstestament

Een levenstestament is een akte van de notaris waarin je een onbeperkte volmacht geeft aan de persoon die jij het meeste vertrouwt. Je moet het dus niet verwarren met een gewoon testament. In een gewoon testament staat wie je erfenis later krijgt. In een levenstestament leg je uit voorzorg vast wie je zaken mag regelen wanneer je dat zelf niet meer kunt. De gevolmachtigde kan dan voor je belangen opkomen en een handtekening voor je zetten. In dit blog vind je een uitleg in normale taal en een antwoord op de beste vragen die je kunt stellen over het levenstestament.