Een erfenis zuiver aanvaarden? Zo werkt het

De meeste erfgenamen kiezen er voor om een erfenis zuiver te aanvaarden. Het is de goedkoopste en snelste manier om aan de slag te kunnen. In dit blog vind je een antwoord op de meeste gestelde vragen over het zuiver aanvaarden van een nalatenschap.

Wat is de betekenis van het zuiver aanvaarden van een erfenis?

Het zuiver aanvaarden van een erfenis betekent dat je onvoorwaardelijk erfgenaam wilt zijn. Je kunt meteen aan de slag, er gelden minimale regels maar je moet wel alle schulden van de overledene betalen.

zuiver aanvaarden erfenis

Kun je een erfenis zuiver aanvaarden door feitelijk handelen?

Als erfgenaam heb je drie keuzes: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Je kunt je keuze maken door een verklaring af te leggen bij de rechtbank. De uitzondering hierop is het zuiver aanvaarden door feitelijk handelen. Ook zonder iets te verklaren bij de rechtbank, kun je dus erfgenaam zijn. Maar uit een recente zaak blijkt dat deze regel niet altijd geldt. Soms leidt je handelen dus niet tot het zuiver aanvaarden van de erfenis.

zuiver aanvaarden door handelen

Wat zijn de gevolgen van het zuiver aanvaarden van een nalatenschap?

Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap heeft deze drie gevolgen:

  1. Als erfgenaam ben je eigenaar van alles wat de overledene nalaat.
  2. Maar je moet ook alle schulden van de overledene betalen.
  3. Er gelden geen speciale regels voor het afwikkelen van de erfenis.
ik aanvaard zuiverik verwerpik aanvaard beneficiair
Wat kost hetGratis€ 155€ 155
Ben je erfgenaamJaNeeJa
Beschermt de wet je tegen schuldenNeeJaJa
Wie wikkelt erfenis afJij, executele of volmacht gevenJij in elk geval nietJij, executele, volmacht geven of vereffening
Wat als de erfenis negatief blijktJouw probleemNiet jouw probleemNiet jouw probleem
Wat als de erfenis positief blijktJij krijgt wat er over isPech, jij krijgt niksJij krijgt wat er over is
zuiver aanvaarden gevolgen

Kun je zuiver aanvaarden als je vermogen onder bewind staat?

Ja, iemand van wie het vermogen onder bewind staat, kan toch zuiver aanvaarden. Maar daarvoor moet je zelf nog wel kunnen overzien wat er aan de hand is. Iemand die dement is, kan niet zuiver aanvaarden. Ben je nog wel wilsbekwaam maar heb je gewoon wat hulp nodig om de zaken te regelen? Dan kun je samen met je bewindvoerder zuiver aanvaarden. Dit zijn de regels:

  • Standaard aanvaardt de bewindvoerder de erfenis beneficiair.
  • Het verwerpen van de erfenis mag alleen als de kantonrechter dat goed vindt.
  • Zuiver aanvaarden kan wanneer de erfgenaam en de bewindvoerder dat beiden willen.
zuiver aanvaarden onder bewind

Kun je een erfenis zuiver aanvaarden nadat je eerst beneficiair hebt aanvaard?

Patrick is de enige erfgenaam van zijn vader Koos, met wie hij al jaren geen contact meer had. Uit voorzorg heeft hij de erfenis beneficiair aanvaard. Vrij snel komt Patrick er achter dat zijn vader flink wat spaargeld had en dat er geen schulden zijn. Patrick vraagt zich daarom af of zuiver aanvaarden na beneficiair aanvaarden mogelijk is. Het antwoord is nee, maar dit geeft niet. Als je een erfenis onder voorbehoud aanvaardt, moet je een aantal speciale regels volgen. Die regels zijn er om de schuldeisers te beschermen. Maar wanneer er geen schulden zijn, dienen de regels geen doel. In de praktijk “kraait er geen haan naar” als je een positieve erfenis niet volgens de beneficiaire regels afwikkelt.

zuiver aanvaarden na beneficiair

Wat kun je doen als je onverwachte schulden ontdekt na het zuiver aanvaarden?

Wanneer je onverwachte schulden ontdekt na het zuiver aanvaarden, dan mag je alsnog beneficiair aanvaarden. Dit kan door een nieuw wetsartikel uit 2016. Je moet daarvoor wel naar de kantonrechter. Want die beslist per geval of het mag.

zuiver aanvaarden onverwachte schulden

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is de betekenis van het zuiver aanvaarden van een erfenis?

Het zuiver aanvaarden van een erfenis betekent dat je onvoorwaardelijk erfgenaam wilt zijn. Je kunt meteen aan de slag, er gelden minimale regels maar je moet wel alle schulden van de overledene betalen.

Kun je een erfenis zuiver aanvaarden door feitelijk handelen?

Als erfgenaam heb je drie keuzes: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Je kunt je keuze maken door een verklaring af te leggen bij de rechtbank. De uitzondering hierop is het zuiver aanvaarden door feitelijk handelen. Ook zonder iets te verklaren bij de rechtbank, kun je dus erfgenaam zijn.

Wat zijn de gevolgen van het zuiver aanvaarden van een nalatenschap?

Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap heeft deze drie gevolgen: 1) Als erfgenaam ben je eigenaar van alles wat de overledene nalaat. 2) Maar je moet ook alle schulden van de overledene betalen. 3) Er gelden geen speciale regels voor het afwikkelen van de erfenis.

Kun je zuiver aanvaarden als je vermogen onder bewind staat?

Ja, iemand van wie het vermogen onder bewind staat, kan toch zuiver aanvaarden. Maar daarvoor moet je zelf nog wel kunnen overzien wat er aan de hand is. Iemand die dement is, kan niet zuiver aanvaarden. Ben je nog wel wilsbekwaam maar heb je gewoon wat hulp nodig om de zaken te regelen? Dan kun je samen met je bewindvoerder zuiver aanvaarden.

Kun je een erfenis zuiver aanvaarden nadat je eerst beneficiair hebt aanvaard?

Nee, maar dit geeft niet. Als je een erfenis onder voorbehoud aanvaardt, moet je een aantal speciale regels volgen. Die regels zijn er om de schuldeisers te beschermen. Maar wanneer er geen schulden zijn, dienen de regels geen doel. In de praktijk “kraait er geen haan naar” als je een positieve erfenis niet volgens de beneficiaire regels afwikkelt.

Wat kun je doen als je onverwachte schulden ontdekt na het zuiver aanvaarden?

Wanneer je onverwachte schulden ontdekt na het zuiver aanvaarden, dan mag je alsnog beneficiair aanvaarden. Dit kan door een nieuw wetsartikel uit 2016. Je moet daarvoor wel naar de kantonrechter. Want die beslist per geval of het mag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *