Zo is de erfbelasting in Amerika geregeld

Ook in Amerika moet je gewoon erfbelasting betalen als je een erfenis krijgt. Een verschil met Nederland is dat je in de Verenigde Staten naast een landelijke belasting ook in elke afzonderlijke staat belasting betaalt. En tussen die staten zijn er grote verschillen.

Estate Tax

Op federaal, landelijk niveau heft Amerika een erfbelasting onder de naam “Estate Tax”. Deze belasting heeft een – in onze ogen – enorme vrijstelling van meer dan 12 miljoen dollar. Het tarief dat je daarboven betaalt, kan oplopen tot 40%. De landelijke Estate Tax is een heffing over de nalatenschap. Daarbij maakt het geen verschil wie de erfgenaam is, tenzij de erfgenaam een langstlevende echtgenoot is. In dat laatste geval wordt zijn of haar erfdeel niet belast.

Inheritance Tax

Wanneer een afzonderlijke staat erfbelasting heft, is dat normaal gezien een “Inheritance Tax” die niet betaald wordt uit de erfenis maar door de erfgenaam. Misschien denk je, wat maakt dat nou uit? Denk dan aan het geval dat de overledene in de Verenigde Staten woont maar de erfgenaam een Nederlander is die in Nederland woont. Dan kan het zijn dat je wel Estate Tax betaalt maar geen Inheritance Tax.

Dubbel belasting betalen?

Stel je erft in Nederland iets van een familielid uit de USA. Moet je in dat geval dubbel belasting betalen? Nee, normaal gezien niet. Nederland heft alleen belasting als je van iemand erft die in Nederland woont. Maar als je Nederlandse familielid naar Amerika verhuist en binnen 10 jaar overlijdt, dan val je nog wel onder de Nederlandse erfbelasting.

erfbelasting amerika

Om te voorkomen dat je dubbel belasting betaalt, is er deze wet. Erf je bijvoorbeeld een huis in de Verenigde Staten en is de erfbelasting daar lager dan hier? Dan betaal je in Nederland alleen het verschil.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Betaal je belasting bij een erfenis uit Amerika?

In Nederland betaal je in beginsel geen erfbelasting over een erfenis die je uit Amerika krijgt. Dit is anders wanneer je erft van een Nederlander die nog geen 10 jaar weg is uit Nederland. In dat geval betaal je hier wel belasting.

Wanneer geldt Amerikaans erfrecht?

Volgens onze wet val je onder het erfrecht van het land waar je woont op het moment van je overlijden, tenzij je een geldige rechtskeuze hebt gemaakt voor een ander land. Een Nederlander die zonder rechtskeuze naar de USA verhuist, valt dus onder het Amerikaanse erfrecht.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *