Maak zelf je codicil met dit gratis voorbeeld

In dit blog leg ik uit hoe je zelf een codicil kunt opstellen, met een model dat je als voorbeeld kunt gebruiken. Bekijk ook de handleiding in de video hieronder. Daarin geef ik een antwoord op de 11 meest gestelde vragen over het maken van een codicil.

Wat is een codicil?

Een codicil is een testament dat je zelf kunt schrijven, waarbij je zonder notaris een paar dingen mag regelen. Artikel 4:97 van het Burgerlijk Wetboek zegt er het volgende over. “Bij een onderhands, door de erflater geheel met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk kunnen zonder verdere formaliteiten beschikkingen worden gemaakt tot het maken van legaten van: kleren, lijfstoebehoren, bepaalde lijfsieraden, bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken.

codicil

Hoe maak je een codicil?

Een codicil is geldig wanneer je het zelf met de hand schrijft. Onderaan zet je de datum en een handtekening. Meer dan dit hoef je niet te doen. Je kunt het model codicil hierboven als voorbeeld gebruiken. Je mag het niet door iemand anders laten maken. Printen of typen kan ook niet. Heb je meerdere bladen nodig? Zet op elk blad dan een nummer, datum en je handtekening. Je kunt het daarna thuis bewaren. Heb je ook een testament of een volmacht bij de notaris laten maken? Dan kun je de notaris vragen om een kopie te bewaren in je dossier. Het is slim om ook een kopie aan je executeur te geven.

Wat kun je niet regelen in een codicil?

Je kunt in een codicil geen erfgenamen benoemen en ook niet iemand onterven. Een huis, geld, je auto, camper, boot of motor mag er niet in worden opgenomen. Je kunt ook niet je hele inboedel nalaten bij codicil. Dat kan alleen door alle spullen apart te benoemen. Tot 2003 kon je in een codicil wel een executeur benoemen. Daarna is de wet gewijzigd. In dit blog leg ik uit hoe dit nu werkt.

Wat wil je regelen?Kan het in een codicil?Kan het in een testament?
GeldNeeJa
ExecuteurNeeJa
MeubelsJaJa
HuisraadJaJa
SieradenJaJa
BoekenJaJa
AutoNeeJa
CamperNeeJa
BootNeeJa
MotorNeeJa
VolmachtNeeNee
UitvaartJaJa

Uitsluiting koude kant

Je wilt natuurlijk niet dat je schoonzoon er met de erfenis vandoor gaat als je dochter gaat scheiden. Neem je dure spullen op in je codicil? Dan is het slim om daarbij de koude kant uit te sluiten. Dit betekent dat die mooie ring alleen voor je dochter is en je schoonzoon er geen recht op heeft. Check dit blog als je meer wilt weten over de privé clausule. In het model codicil hieronder is deze clausule standaard al opgenomen.

Herroeping

Wanneer je door de notaris een testament laat maken, dan staat daar standaard in dat je alle vorige testamenten herroept. Heb je al een codicil gemaakt en wil je die niet vervangen? Vraag de notaris dan om in je testament op te nemen dat deze van kracht blijft.

Voorbeeld codicil

Hierna volgt een model codicil dat je als voorbeeld kunt gebruiken. De gegevens tussen haakjes moet je uiteraard vervangen.

“Codicil

Hierbij bepaal ik, (je voornamen en achternaam), geboren op (je geboortedatum) te (je geboorteplaats) en thans wonende te (je adres), het volgende:

Ik herroep alle voor heden door mij gemaakte codicillen.

Mijn ring (omschrijving, edelmetaal, edelsteen, inscriptie) legateer ik aan (voornamen, achternaam, geboortedatum, adres).

Mijn televisie (merk en type) legateer ik aan (voornamen, achternaam, geboortedatum, adres).

Ik bepaal dat de bij dit codicil nagelaten zaken niet in een gemeenschap van goederen zullen vallen en niet in aanmerking mogen worden genomen bij een verrekenbeding. Dit geldt ook voor hetgeen door zaaksvervanging voor die zaken in de plaats komt.

Getekend te (plaats) op (datum),

(je handtekening)

Nog meer zelf regelen zonder kosten?

Veelgestelde vragen:

Wat is een codicil?

Een codicil is een testament dat je zelf kunt schrijven, waarbij je zonder notaris een paar dingen op papier mag zetten. Check mijn blog voor meer uitleg en een voorbeeld.

Wat is de wettelijke betekenis van een codicil?

Artikel 4:97 van het Burgerlijk Wetboek zegt er het volgende over:

Bij een onderhands, door de erflater geheel met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk kunnen zonder verdere formaliteiten beschikkingen worden gemaakt tot het maken van legaten van: kleren, lijfstoebehoren, bepaalde lijfsieraden, bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken.

Waar vind ik een voorbeeld codicil?

In dit blog vind je een voorbeeld codicil dat je kunt gebruiken. Let op: een codicil is alleen geldig wanneer je het zelf met de hand schrijft. Je kunt het niet door iemand anders laten maken. Printen of typen mag ook niet.

Gaat een codicil ook over je uitvaart en medische zaken?

Een codicil is bedoeld om zelf een legaat te regelen zonder notaris. Maar ook voor je uitvaart en medische zaken kun je zelf iets op papier zetten zonder notaris. Check daarvoor dit blog waarin ik uitleg hoe je zelf de wensen voor je uitvaart kunt vastleggen. Ook over je levenseinde kun je zelf iets opschrijven. Het vastleggen van deze twee zaken kan dus zonder kosten te maken