Bij het WSNP register vind je niet alle bewindvoerders!

De rechtspraak houdt een openbaar register bij, waar je kunt inzien of iemand een WSNP bewindvoerder heeft. Wie in de schuldsanering zit, mag daardoor zelf vaak geen handtekening meer zetten. Daarom is het belangrijk om bij twijfel altijd het register te raadplegen. Maar op die manier vind je niet elke bewindvoerder, want er zijn er nog meer.

Schuldhulpverlening van de gemeente

Iemand die bij de gemeente aanklopt voor hulp, heeft niet meteen een bewindvoerder. Het kan zijn dat je een budget beheerder krijgt en een traject van drie jaar ingaat. Daardoor lijkt het wel veel op de WSNP. Omdat je geen officiële bewindvoerder hebt, mag je zelf nog een handtekening zetten. Maar pas wel op dat je daarmee niet de voorwaarden van je traject schendt. Want nieuwe schulden maken is natuurlijk niet de bedoeling.

Beschermingsbewind

Soms heeft iemand geen schulden maar toch hulp nodig met het regelen van zaken. Denk aan een jongere met een beperking of een oudere met dementie. Dan kan je familie aan de kantonrechter vragen om je vermogen onder bewind te stellen. Die bewindvoerder staat niet in het WSNP register maar in een ander register. Als je een curator hebt, dan sta je ook in dat register. Wanneer je vermogen onder bewind staat, kun je sommige dingen nog wel zelf regelen. Wat je wel en niet mag, dat verschilt per geval. Wie een curator heeft, mag zelf bijna niks meer regelen.

Volmacht

Veel ouderen geven uit voorzorg alvast een volmacht aan hun kinderen. Daarmee kan je kind later alles regelen wanneer je dat zelf niet meer kunt. Tot dat moment blijf je zelf bevoegd. Daarom is het register voor volmachten niet online in te zien. Want de meeste volmachten zijn nog niet actief.

Testamentair bewind

Kees heeft één zoon, Peter, die niet met geld om kan gaan. Hij heeft hem al vaak moeten helpen om weer uit de schulden te komen. Kees heeft geen partner en ook geen andere kinderen. Peter is dus zijn enige erfgenaam. In zijn testament heeft Kees een goede vriend, Frank, tot bewindvoerder benoemd. Dat is een ander soort bewind dan de WSNP en het beschermingsbewind. De hele erfenis is voor Peter, maar Frank beslist wat er wel en niet mag. Daarmee kan Frank er voor zorgen dat Peter de erfenis niet uitgeeft aan verkeerde dingen. Dit bewind staat niet in het WSNP register en ook niet in het Curatele register. Het is een kwestie tussen Frank en Peter.

WSNP register

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe weet je of iemand onder bewind staat?

De persoon zelf staat nooit onder bewind. Het is je vermogen, of een deel daarvan, dat onder bewind kan staan. In het Centraal Curatele- en Bewindregister kun je zien of er sprake is van een beschermingsbewind. In dat register zie je niet of iemand een schuldhulpverlener of gevolmachtigde heeft, of dat er sprake is van een testamentair bewind.

Hoe weet je of iemand in de schuldsanering zit?

In het Centraal insolventieregister kun je checken of iemand in de schuldsanering zit. Je hebt daarvoor in elk geval de achternaam en een geboortedatum of adres nodig.

Waar kan je zien of iemand schulden heeft?

Sommige schulden worden geregistreerd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Je kunt als privé persoon bij het BKR geen informatie van andere mensen opvragen. Maar de persoon in kwestie kan wel zelf zijn eigen gegevens opvragen en jou daarvan een kopie geven als bewijs.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *