Wie mag de bankafschriften inzien na overlijden?

Is je vader of moeder overleden en vermoed jij dat er geld is verdwenen? Als kind heb je na het overlijden van je ouder altijd het recht om een bankonderzoek te doen. Zelfs als je onterfd bent kun je de bankafschriften inzien na overlijden. In dit blog ontdek je hoe het zit.

Hoe lang bewaart de bank bankafschriften?

De bank bewaart de bankafschriften altijd meerdere jaren. Je kunt de afschriften uit het verleden eenvoudig downloaden via internetbankieren. Bij de Rabobank kan dit tot 7 jaar terug, bij de ING bank tot 10 jaar terug en bij de ABN Amro soms helemaal terug tot het jaar 2004. Heb je zelf geen toegang tot de bankrekening? Dan kan iemand anders de bankgegevens voor je opvragen.

De executeur

Als de overledene een testament had, is de kans groot dat hierin een executeur is benoemd. De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen bij de afwikkeling van de erfenis. Dit betekent onder andere dat de executeur toegang heeft tot de bankrekening.

Een eventuele bankvolmacht vervalt door het overlijden. Had iemand anders dan de executeur een volmacht voor de bankrekening? Dan mag je er van uit gaan dat diegene na het overlijden niet meer bij de bankrekening kan.

Vaak kan de executeur gebruik maken van internetbankieren. Toen ik zelf executeur was in de nalatenschap van een familielid, werd de bankrekening van de overledene gekoppeld aan mijn eigen internetbankieren. Hierdoor kon ik met mijn eigen bankpas inloggen op de bankrekening van de overledene. Toen kwam ik er achter dat ik geen transacties kon zien van vóór het overlijden. Deze gegevens waren voor mij afgeschermd en ik kon deze dus niet downloaden. Maar de gegevens bestonden nog wel. Want een medewerker van de bank kon op mijn verzoek een pdf bestand maken met betalingen uit het verleden.

Ben jij executeur of heb je te maken met een executeur? Dan is het mogelijk om bij de bank tot meerdere jaren terug afschriften op te vragen.

Tip: heb jij juridische hulp nodig bij het inroepen van je rechten, maar heb je geen rechtsbijstandsverzekering? Dan kun je hier een gratis eerste gesprek aanvragen met een jurist. In één gesprek kun je niet al je problemen oplossen. Maar het is wel een goede manier om te checken of je op de juiste weg zit en wat de mogelijke vervolgstappen kunnen zijn.

Erfgenamen

Als er geen executeur is benoemd, kunnen de erfgenamen zelf de bankafschriften opvragen. Met een verklaring van erfrecht kun je bij de bank aantonen wie de erfgenamen zijn. Als er meerdere erfgenamen zijn, is het gebruikelijk om aan iemand een boedelvolmacht te geven. Die persoon heeft bij de bank dezelfde mogelijkheden als een executeur.

Is er wel een executeur benoemd? Dan mag iedere erfgenaam bij de executeur de bankgegevens van de overledene opvragen. Vroeger betekende dit dat de executeur handmatig afschriften moest kopiëren. Tegenwoordig zijn een paar muisklikken voldoende om een PDF bestand te maken met betalingen uit het verleden. Een bankonderzoek na overlijden is hierdoor veel eenvoudiger geworden.

De erfgenamen zijn de rechtsopvolgers van de overledene. Dit betekent dat ze ook de administratie hebben geërfd, met inbegrip van de bankgegevens. De executeur mag een verzoek om afschriften dus niet weigeren.

executeur bankafschriften
erfgenamen mogen alles vragen aan de executeur

Het onterfde kind

Een onterfd kind is geen erfgenaam. Als je een beroep doet op de legitieme portie krijg je een vordering op de erfgenamen. Voor de hoogte van deze vordering is het van belang of er schenkingen zijn gedaan door de overledene. Sommige schenkingen moeten bij de erfenis worden opgeteld voordat je de legitieme berekent.

Het onterfde kind is geen rechtsopvolger van de overledene. Bij een onterving ben je dus geen eigenaar van de administratie. Het is gebruikelijk dat de executeur de hoogte van de legitieme portie berekent. Als onterfd kind wil je controleren of de cijfers kloppen. Dit kan alleen als je de onderliggende stukken mag inzien. Daarom staat in de wet dat je daar recht op hebt.

inzien bankafschriften na overlijden
onterfde kinderen hebben ook recht op informatie

Het gebeurt regelmatig dat een onterfd kind naar de rechter stapt om inzage af te dwingen. In deze rechtszaak kreeg het onterfde kind gelijk en moest de executeur meewerken aan het opvragen van de bankafschriften tot 5 jaar vóór het overlijden.

Ben jij onterfd en wil je weten wat je rechten zijn? Bekijk dan de serie video’s die ik heb gemaakt over de legitieme portie. Je kunt alle afleveringen gratis bekijken op mijn YouTube kanaal. De vierde aflevering hieronder gaat over je recht op informatie:

de andere afleveringen vind je op mijn YouTube kanaal

Kan de notaris bankgegevens opvragen?

Wikkelt een notariskantoor de erfenis af omdat de notaris tot executeur is benoemd? Dan kan de notaris de bankafschriften van je overleden moeder of vader opvragen. Hetzelfde geldt als de notaris een boedelvolmacht krijgt van de erfgenamen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe weet de bank dat iemand overleden is?

De bank weet pas van het overlijden als een erfgenaam, de executeur of iemand anders de bank daarover informeert. De gemeente verwerkt het overlijden in de basisadministratie. Hierdoor krijgen veel instanties automatisch bericht van het overlijden. Dit geldt niet voor de bank. Na een melding van overlijden kan de bank de rekening blokkeren. Op de website van de bank staat wat dit betekent.

Welke facturen worden nog betaald na overlijden?

Zolang de bank niet weet dat iemand overleden is, lopen automatische afschrijvingen door. De executeur is bevoegd om facturen te betalen uit het banksaldo van de overledene. Is er geen executeur benoemd? Dan kunnen de erfgenamen aan iemand een volmacht geven om de rekening te beheren. Openstaande facturen zijn schulden van de nalatenschap en moeten dus nog betaald worden na overlijden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *