Wie mag de bankafschriften inzien na overlijden?

Deze 3 partijen mogen de bankafschriften inzien na overlijden. En dankzij internetbankieren is dat lang niet zo’n gedoe meer als vroeger. Want tegenwoordig kun je eenvoudig een digitaal afschrift maken zonder kosten bij de bank.

1. De executeur

De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen bij de bank en heeft dus toegang tot de bankrekening. Normaal gezien kan de ervenrekening gekoppeld worden aan die van de executeur. Hierdoor heb je digitaal toegang tot de rekening en kun je bijvoorbeeld ook een pdf maken van de transacties over een bepaalde periode. Soms kan de executeur maar beperkt terug kijken op de rekening. In dat geval kan de bank op verzoek een pdf maken over een langere periode.

2. De erfgenaam

De erfgenaam is de rechtsopvolger van de overledene. Formeel gezien is de erfenis, inclusief de administratie, dus jouw bezit. Vandaar dat je ook niet in de wet ziet staan dat je als erfgenaam de bankafschriften mag inzien na overlijden. Het zijn je eigen gegevens omdat het door de vererving jouw geld en jouw bankrekening is geworden.

Je moet natuurlijk wel langs de executeur om deze gegevens te krijgen. Want alleen de executeur heeft toegang tot de rekening. Maar dat recht staat gewoon in de wet. De executeur moet in beginsel alle vragen van een erfgenaam beantwoorden.

executeur bankafschriften

3. Het onterfde kind

Een kind dat onterfd is en zijn legitieme inroept, krijgt daardoor een vordering in geld. Maar die vordering is iets anders dan rechthebbende zijn van de bankrekening. Het onterfde kind is dus geen eigenaar van de administratie of de bankgegevens. Voor een onterfd kind staat daarom wel duidelijk in de wet dat hij de bankafschriften mag inzien na overlijden.

inzien bankafschriften na overlijden

Meer lezen?