Wettelijke verdeling ongedaan maken, zo werkt het

De wettelijke verdeling ongedaan maken betekent dat de langstlevende er voor kiest om niet alles op naam te krijgen. In dit blog leg ik met een voorbeeld uit hoe dat werkt en wat de voordelen zijn.

Waarom zou je de wettelijke verdeling ongedaan maken?

Het is al weer heel wat jaren geleden dat Richard het garagebedrijf van zijn ouders overnam. Zijn ouders, Kees en Linda, zijn nog wel eigenaar van het pand en verhuren dit aan hun enige kind Richard. Omdat de zaak goed draait, wil Richard graag uitbreiden. Maar dan wil hij wel eerst het pand op naam hebben. Een hobbel daarbij is de overdrachtsbelasting. De garage is € 350.000 waard. Daarover moet hij 6% dus € 21.000 belasting betalen als het op zijn naam komt.

Als vader Kees plotseling overlijdt, gaan Richard en Linda naar de notaris voor advies. Linda wil graag van de garage af en is tevreden als zij alleen het huis krijgt, dat ook € 350.000 waard is. Omdat Kees geen testament heeft, is alles nu van Linda. In ruil daarvoor heeft Richard nog een bedrag van haar tegoed. Liever zouden ze het andersom zien. Richard krijgt dan de garage en in ruil daarvoor heeft Linda dan nog een bedrag van hem tegoed.

Volgens de notaris is dit geen probleem. Als ze de wettelijke verdeling ongedaan maken kunnen ze daarna zelf de erfenis verdelen. Een van de voordelen is dat Richard daarbij geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen.

wettelijke verdeling ongedaan maken

Wat zijn de voordelen en nadelen van het ongedaan maken van de wettelijke verdeling?

Over een van de fiscale voordelen las je hierboven al. Maar het kan ook nadelen hebben voor de belastingen. Op deze pagina legt de fiscus uit dat je bij de wettelijke verdeling een mooie korting krijgt op de erfbelasting. Die ben je kwijt als je kiest voor ongedaan maken.

Een ander nadeel is dat je na het overlijden maar 3 maanden de tijd hebt om te beslissen. Krijg je daarna spijt, dan heb je de kinderen nodig om alles terug te draaien. In het voorbeeld hierboven heeft Linda ook een fiscaal voordeel. Als zij de garage op naam houdt, moet ze Box 3 heffing betalen over € 350.000. Komt de garage op naam van Richard dan hoeft zij alleen maar Box 3 heffing te betalen over de vordering van € 175.000. Dit scheelt dus de helft!

Hoe regel je het ongedaan maken?

Zonder bezoek aan de notaris kun je dit niet regelen want je hebt twee akten nodig. De eerste is voor het afzien van de verdeling volgens de wet. De tweede is voor het zelf verdelen van de erfenis. Beiden gaan via de notaris. Goedkoop is het dus niet, maar daarmee bespaar je wel een hoop belasting.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat betekent het ongedaan maken van de wettelijke verdeling?

De wettelijke verdeling ongedaan maken betekent dat de langstlevende er voor kiest om niet alles op naam te krijgen. Je moet dan samen met de kinderen de erfenis verdelen.

In dit blog leg ik met een voorbeeld uit hoe het ongedaan maken van de wettelijke verdeling werkt.

Wat zijn de voordelen van het ongedaan maken van de wettelijke verdeling?

In sommige gevallen kan het heel gunstig zijn om zelf te beslissen hoe de erfenis wordt verdeeld. Denk aan de situatie dat een pand niet naar de langstlevende moet maar naar een kind. Dit kan dan zonder overdrachtsbelasting. Een ander voorbeeld is de situatie dat een belegger overlijdt terwijl de beurs in een dip zit. Als je de aandelen op naam van de kinderen zet en de koers later weer stijgt, dan betalen de kinderen over de winst geen erfbelasting.

Check het voorbeeld in het blog, waarin het ongedaan maken ook nog een fiscaal voordeel heeft voor de inkomstenbelasting.

Wat zijn de nadelen van de ongedaanmaking van de wettelijke verdeling?

Je hebt vanaf het overlijden maar 3 maanden de tijd om de wettelijke verdeling ongedaan te maken. Neem je deze beslissing te snel en krijg je er spijt van? Dan word je niet door de wet beschermd. Je hebt de kinderen in dat geval nodig om je beslissing terug te draaien.

Een ander nadeel is de hogere erfbelasting. Als je de wettelijke verdeling in stand laat, krijg je daarop een mooie korting van de fiscus. Deze korting raak je kwijt als je kiest voor ongedaan maken.

Lees ook het blog waarin ik uitleg hoe een standaard testament werkt en waarom je daarmee een korting krijgt op de erfbelasting.

Artikel 4:18 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“De echtgenoot kan binnen drie maanden vanaf de dag waarop de nalatenschap is opengevallen, door middel van een verklaring bij notariële akte, binnen die termijn gevolgd door inschrijving in het boedelregister, de verdeling overeenkomstig artikel 13 ongedaan maken.”

Wanneer heeft het zin om de wettelijke verdeling ongedaan te maken?

Het ongedaan maken van de wettelijke verdeling kun je doen om praktische, financiële of fiscale redenen. In een standaard situatie is dit nooit voordelig omdat je altijd extra kosten en belastingen hebt.

Door het ongedaan maken van de wettelijke verdeling kun je bijvoorbeeld:
– een bedrijfspand of beleggingspand op naam van de kinderen zetten (bespaart overdrachtsbelasting en soms inkomstenbelasting);
– effecten overschrijven op naam van de kinderen als de koers gunstig is (bespaart later erfbelasting);
– het ouderlijk huis op naam van een kind zetten als de langstlevende wil verhuizen en het kind het huis wil overnemen om er zelf te wonen (bespaart overdrachtsbelasting en mogelijk ook inkomstenbelasting en zorgkosten).

Wat is de termijn voor het ongedaan maken van de wettelijke verdeling?

Je kunt de wettelijke verdeling ongedaan maken binnen een termijn van drie maanden na het overlijden.

Artikel 4:18 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“De echtgenoot kan binnen drie maanden vanaf de dag waarop de nalatenschap is opengevallen, door middel van een verklaring bij notariële akte, binnen die termijn gevolgd door inschrijving in het boedelregister, de verdeling overeenkomstig artikel 13 ongedaan maken.”