Wat is de wettelijke termijn voor afhandeling van een erfenis?

In Nederland is er geen wettelijke termijn voor de afhandeling van een erfenis. Vooral de schuldeisers van de overledene hebben belang bij een vlotte afwikkeling van de nalatenschap. Gelukkig laten de meeste mensen geen problematische schulden na. Daarom is het onzinnig om aan alle erfgenamen strenge regels en termijnen op te leggen. In plaats daarvan maakt het Nederlandse erfrecht een paar andere keuzes. Zo worden erfgenamen door het aanvaarden van de erfenis persoonlijk aansprakelijk jegens de schuldeisers. En hebben belanghebbenden de mogelijkheid om in te grijpen als de erfenis niet wordt afgewikkeld. In dit blog ontdek je hoe het zit.

Hoe zit het als er een executeur is benoemd?

Het is tegenwoordig gebruikelijk om in een testament altijd een executeur te benoemen. Heeft iemand een testament? Dan mag je er van uit gaan dat er een executeur is. De executeur wikkelt als vertegenwoordiger van de erfgenamen de nalatenschap af. Eén van de eerste dingen die een executeur moet doen is het maken van een boedelbeschrijving. In de wet staat dat dit “met bekwame spoed” moet gebeuren. Omdat iedere erfenis uniek is, staat hiervoor geen vaste termijn in de wet.

Bekwame spoed betekent dus niet altijd hetzelfde. Overlijdt iemand in het verpleeghuis en bestaat de erfenis alleen uit inboedel en banktegoeden? Dan zal de boedelbeschrijving een stuk eenvoudiger zijn dan in het geval dat een ondernemer met meerdere bedrijven plotseling overlijdt.

In de wet staat verder dat de erfgenamen het beheer van de executeur kunnen beëindigen als één jaar en zes maanden (dus 18 maanden) zijn verlopen sinds het overlijden. Je zou dit min of meer als een wettelijke termijn kunnen zien voor de afhandeling van de erfenis. Als de erfgenamen het te lang vinden duren, kunnen ze de regie in eigen hand nemen. Overigens kan deze termijn door de kantonrechter worden verlengd.

wettelijke termijn afhandeling erfenis

Ben je een schuldeiser van de overledene en duurt de afwikkeling van de erfenis je te lang? Dan is het goed om te weten dat je als schuldeiser gewoon verhaal kunt nemen op de nalatenschap. Je bent hierin alleen beperkt als de erfenis beneficiair is aanvaard. Hebben de erfgenamen zuiver aanvaard? Dan bieden ze ook persoonlijk verhaal voor jouw vordering als schuldeiser.

hoe lang mag een ervenrekening blijven bestaan

Je hebt als schuldeiser niet de mogelijkheid om het ontslag van de executeur aan te vragen bij de kantonrechter. Maar je kunt wel vragen om de benoeming van een vereffenaar als de erfenis onbeheerd wordt gelaten.

Wat is de wettelijke termijn voor uitbetaling van een erfenis?

Als erfgenaam ben je geen schuldeiser van de nalatenschap of de executeur. Door de aanvaarding van de erfenis is het reeds jouw vermogen geworden. Maar misschien kun je niet bij je erfenis omdat een executeur het beheer voert. Zoals je hierboven al hebt gelezen, heb je na verloop van tijd de mogelijkheid om het beheer van de executeur te beëindigen.

Maakt de executeur er een rommeltje van? Dan kun je ook eerder in actie komen en de kantonrechter vragen om de executeur te ontslaan.

hoe snel moet een erfenis afgehandeld worden

Ben jij geen erfgenaam maar legataris van een geldbedrag? In dat geval ben je formeel gezien wel schuldeiser en heb je een vordering op de erfgenamen. De wettelijke termijn voor uitbetaling van een legaat uit een erfenis is zes maanden. In het testament kan een andere termijn staan. Is dat niet het geval? Dan geldt dus de termijn van zes maanden. Heb je na het verstrijken van deze termijn je geld nog niet ontvangen? Dan kun je de executeur of de erfgenamen in gebreke stellen. Hierdoor krijg je bovenop het legaat ook nog recht op de wettelijke rente. Dankzij de recente verhoging van de wettelijke rente is dat een flinke stok achter de deur.

wettelijke termijn uitbetaling erfenis

Hoe snel moet je de aangifte erfbelasting indienen?

De aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na het overlijden worden ingediend. Het is gebruikelijk dat er één aangifte wordt ingediend namens alle erfgenamen en legatarissen. Als er een executeur is benoemd, wordt de aangifte in beginsel door de executeur gedaan.

Lukt het niet om de aangifte op tijd in te dienen? Dan kun je gelukkig om uitstel vragen. Het is belangrijk om daarbij wel een verzoek te doen om een voorlopige aanslag. Daarmee voorkom je dat de erfbelasting verhoogd wordt met rente.

aangifte erfbelasting termijn

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe snel moet een erfenis afgehandeld worden?

Er is geen vaste termijn waarbinnen de erfgenamen aan de slag moeten of klaar moeten zijn met de afwikkeling. Gelukkig kan een belanghebbende zoals een schuldeiser of legataris enkele andere rechten inroepen.

Hoe lang duurt het voor een erfenis wordt uitbetaald?

Een legataris heeft normaal gezien recht op uitbetaling van een geldlegaat na 6 maanden. Voor andere verkrijgers staan geen termijnen in de wet. Een erfgenaam heeft wel de mogelijkheid om de erfenis zelf in beheer te nemen als de executeur na 18 maanden nog niet klaar is met de afwikkeling.

Hoe lang mag een ervenrekening blijven bestaan?

De meeste adviseurs raden je aan om de ervenrekening in stand te houden totdat de erfenis helemaal is afgewikkeld. Het is bijvoorbeeld handig om alle betalingen via één rekening te laten lopen. Van banken wordt verwacht dat ze nagaan aan wie een bankrekening toebehoort. Daarom zijn banken niet zo gelukkig met bankrekeningen van onbekende erfgenamen. Uiteindelijk is het altijd de bedoeling om de ervenrekening op te heffen. Je kunt een bankrekening die op één naam stond niet laten doorlopen op een andere naam.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *