Wat is de wettelijke termijn voor afhandeling van een erfenis?

Wil het maar niet opschieten met de nalatenschap? Dit zijn de gevallen waarin er sprake is van een wettelijke termijn voor de afhandeling van een erfenis.

Is er een wettelijke termijn voor afhandeling van de erfenis door de executeur?

Bijna niemand weet het, maar een executeur hoort de erfenis binnen 18 maanden af te handelen. Lukt dat niet, dan zijn er drie opties. De eerste is dat de executeur gewoon verder gaat omdat de erfgenamen het prima vinden. De tweede optie is dat de erfgenamen de executeur aan de kant schuiven en het zelf verder gaan regelen. Als de executeur het daar niet mee eens is, dan is de derde optie dat de kantonrechter de termijn verlengt.

wettelijke termijn afhandeling erfenis

Wat is de wettelijke termijn voor uitbetaling van een legaat uit de erfenis?

De wettelijke termijn voor uitbetaling van een legaat uit de erfenis is zes maanden. Het kan zijn dat er in het testament iets anders staat. Maar dat laatste zie je normaal alleen wanneer een kind het legaat pas krijgt nadat de partner overlijdt.

wettelijke termijn uitbetaling erfenis

Wat is de termijn voor het indienen van de aangifte erfbelasting?

De aangifte erfbelasting moet je binnen een termijn van acht maanden indienen. Lukt dat niet, dan kun je vragen om uitstel. Maar doe dat wel op tijd en vraag om een voorlopige aanslag. Daarmee voorkom je dat je rente moet betalen.

aangifte erfbelasting termijn

Meer lezen?