Wettelijk erfrecht schema, de volgorde van erfgenamen

Het wettelijk erfrecht schema vind je in artikel 4:10 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin is de volgorde van de erfgenamen bepaald in vier groepen:

De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde achtereenvolgens:

a. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen;

b. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters;

c. de grootouders van de erflater;

d. de overgrootouders van de erflater.

De volgende groep erft pas als er in de vorige groep geen enkele erfgenaam of plaatsvervuller opkomt.

Wanneer geldt het wettelijk erfrecht schema?

Het wettelijk erfrecht schema geldt als iemand geen testament heeft of een testament zonder erfstelling. Bij dat laatste kun je denken aan een herroeping. Het laatste testament kan inhouden dat iemand alles herroept en verder niks bepaalt. Dan is er dus wel een testament maar bepaalt de wet de volgorde van de erfgenamen.

wettelijk erfrecht schema

Hoe groot zijn de erfdelen?

Iedereen die “uit eigen hoofde erft” krijgt een gelijk erfdeel. Daarmee worden de erfgenamen bedoeld die geen plaatsvervuller zijn. Stel dat iemand drie kinderen had, waarvan één voor hem overlijdt. En stel dat overleden kind had zelf twee kinderen. Normaal gezien, hadden de drie kinderen elk recht gehad op een erfdeel van één/derde. Maar nu zijn er opeens vier erfgenamen, twee kinderen en twee kleinkinderen.

wat is de volgorde van erfgenamen

De kleinkinderen erven niet uit eigen hoofde maar bij plaatsvervulling. Zij krijgen samen het één/derde deel dat hun vader of moeder zou hebben gekregen uit de erfenis van opa of oma. De twee nog levende kinderen krijgen ieder dus één/derde en de twee kleinkinderen krijgen ieder één/zesde.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is de volgorde van erfgenamen?

Als iemand geen testament heeft, erven achtereenvolgens:

 • de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen;
 • de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters;
 • de grootouders van de erflater;
 • de overgrootouders van de erflater.

De volgende groep erft pas als er in de vorige groep geen enkele erfgenaam of plaatsvervuller opkomt.

Wie erft bij overlijden van een halfbroer of halfzus?

Een halfbroer of halfzus valt onder de tweede groep in het erfrecht. Zonder testament erft een halfbroer of halfzus dus ook, maar het erfdeel is wel kleiner. Een halbroer of halfzus krijgt een half erfdeel. Stel dat iemand zonder testament twee volle broers en één halfbroer achterlaat als zijn enige erfgenamen. De volle broers erven ieder 2/5e. De halfbroer erft 1/5e.

wie erft bij overlijden halfbroer of halfzus

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 gedachten over “Wettelijk erfrecht schema, de volgorde van erfgenamen”

 1. Kees van der Enden

  Wat gebeurt er als er een broer overlijd die geen contact heeft met de familie en de familie slechts weet dat er schulden zijn. Broers en zussen verwerpen de erfenis, maar nu worden neven en nichten achtervolgd door belastingdienst en andere schuldeisers.
  Een beschrijving van de erfenis is er niet.

  1. Als er helemaal geen bezittingen zijn en alleen maar schulden, dan is het een optie om beneficiair te aanvaarden en daarna “opheffing wegens gebrek aan baten” aan te vragen. Zie voor meer info de “richtlijnen vereffening nalatenschappen” en de “handleiding erfrechtprocedures kantonrechter”. Beiden te vinden via Google.