Welke soorten volmachten zijn er?

Volmachten heb je in vele soorten en maten. Een volmacht kan groot of klein zijn en wel of niet op papier staan. Wil je weten welke soorten volmachten er zijn? Lees dan vooral verder.

Welke soorten volmachten zijn er?

Op grond van de wet kun je een onderscheid maken tussen de volgende soorten volmachten:

  1. Mondelinge volmacht.
  2. Schriftelijke volmacht.
  3. Notariële volmacht.
  4. Bijzondere volmacht.
  5. Algemene volmacht.
  6. Herroepelijke volmacht.
  7. Onherroepelijke volmacht.

Soms valt een volmacht onder meer dan één van deze soorten. Een levenstestament is bijvoorbeeld schriftelijk, notarieel, algemeen en herroepelijk.

1. De mondelinge volmacht

Een mondelinge volmacht is een volmacht die niet op papier staat. Opvallend genoeg werkt zelfs de notaris wel eens met een mondelinge volmacht. In dat geval treedt persoon A in een akte op als mondeling gevolmachtigde van persoon B.

2. De schriftelijke volmacht

Sommige volmachten mogen niet mondeling worden gegeven. Een voorbeeld daarvan is een volmacht voor het ondertekenen van huwelijkse voorwaarden. Deze volmacht mag alleen schriftelijk worden verleend.

welke soorten volmachten zijn er

3. De notariële volmacht

Een notariële volmacht is een schriftelijke volmacht die vastligt in een notariële akte. Een mooi voorbeeld hiervan is de volmacht voor een hypotheekakte. Op grond van de wet mag die volmacht door de hypotheekgever alleen schriftelijk in een notariële akte worden verleend.

4. De bijzondere volmacht

Een bijzondere volmacht is een beperkte volmacht voor één onderwerp. Het beste voorbeeld hiervan is een bankvolmacht. Daarmee kun je bijvoorbeeld de betalingen doen voor je vader of moeder. Maar verder kun je bijzonder weinig met deze volmacht. Een adreswijziging doorgeven bij de bank is vaak niet eens mogelijk. Daarom kun je in plaats van een bijzondere bankvolmacht beter kiezen voor een levenstestament.

bijzondere volmacht

5. De algemene volmacht

Een algemene volmacht is een grote volmacht waarmee je iemand voor alle mogelijke onderwerpen kunt vertegenwoordigen. Het beste voorbeeld hiervan is een levenstestament. Dit is een algemene notariële volmacht. De meeste levenstestamenten worden gemaakt door echtparen met kinderen.

6. De herroepelijke volmacht

Een herroepelijke volmacht is een volmacht die je eenzijdig als volmachtgever kunt stopzetten. Een goed voorbeeld hiervan is een boedelvolmacht. Stel A en B zijn samen erfgenaam. A geeft een boedelvolmacht aan B zodat hij de erfenis zelfstandig kan afwikkelen. Na een paar maanden krijgen A en B ruzie over de erfenis. A herroept de volmacht zodat B vanaf dat moment niet meer zelfstandig bevoegd is.

7. De onherroepelijke volmacht

Er bestaat ook zoiets als een onherroepelijke volmacht. Dit is een optie als de volmacht ook in het belang is van de gevolmachtigde.

onherroepelijke volmacht

Een onherroepelijke volmacht duikt wel eens op bij een economische eigendomsoverdracht. Stel A verkoopt zijn pand aan B. B betaalt de koopprijs aan A maar A levert het pand nog niet aan B. Dat gebeurt pas op het moment dat B daar om vraagt. B wil op dat moment A eigenlijk niet meer nodig hebben voor de overdracht. Daarom geeft A een onherroepelijke volmacht aan B om het pand aan zichzelf te leveren. Het komt niet vaak voor, maar het bestaat wel.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een mondelinge volmacht?

Een mondelinge volmacht is een volmacht die niet op papier staat. In sommige gevallen is dat mogelijk. Want een volmacht moet alleen schriftelijk als de wet dat eist.

Wat is een bijzondere volmacht?

Een bijzondere volmacht is een volmacht die voor één bepaald doel is verleend. Een voorbeeld hiervan is de bankvolmacht. Daarmee kun je alleen de bankzaken regelen en verder niks.

Wat is een onherroepelijke volmacht?

Een onherroepelijke volmacht is een volmacht die je niet eenzijdig kunt herroepen. Een voorbeeld van een situatie waarin je een onherroepelijke volmacht kunt verlenen, is een rechtshandeling waarbij de gevolmachtigde ook partij is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *