Wat kun je doen als er uit een erfenis geld is verdwenen?

Stel je voor, je denkt een erfenis te krijgen maar er blijkt niks meer te zijn. Misschien heb je het vermogen van de erflater wel te hoog ingeschat. Maar het kan ook zijn dat er geld uit de erfenis is verdwenen doordat er giften zijn gedaan. Of dat iemand stiekem geld heeft ontvreemd vóór het overlijden. Ook heb ik wel eens mee gemaakt dat er inboedel uit een erfenis is verdwenen. Of dat iemand geld probeert te verduisteren tijdens de afwikkeling van de erfenis. In dit blog ontdek je wat je kunt doen als er iets verdwijnt uit de nalatenschap.

Eis een boedelbeschrijving

Ben je bang dat er tijdens de afwikkeling iets verdwijnt uit de nalatenschap? Eis dan dat er zo snel mogelijk na het overlijden een boedelbeschrijving wordt gemaakt. Dit is een voorlopige opsomming van bezittingen en schulden. Een boedelbeschrijving is verplicht als er een executeur is benoemd of de erfenis beneficiair is aanvaard.

erfenis geld verdwenen

De executeur moet met bekwame spoed een boedelbeschrijving maken. Hier kan wat tijd overheen gaan. Bankgegevens verdwijnen pas na vele jaren, dus daar hoef je niet wakker van te liggen. Maar de inboedel is een ander verhaal. Hebben meerdere personen toegang tot het huis? Dan kan het zo maar gebeuren dat er na een paar maanden inboedel uit de erfenis is verdwenen. Als je bang bent dat dit gebeurt, vraag dan aan de executeur om de sloten te verwisselen. Wat je ook kunt doen is zelf alles op de foto zetten met je smartphone.

In extreme gevallen is het mogelijk om de woning te laten verzegelen. Dat kun je bijvoorbeeld doen als er waardevolle zaken zijn zoals kunst, antiek, sieraden of een verzameling. Houd er in dat geval wel rekening mee dat de inboedel mogelijk niet meer is verzekerd!

erfenis inboedel verdwenen

Gaat de erfenis naar de langstlevende echtgenoot? Ook dan kun je eisen dat er een boedelbeschrijving wordt gemaakt. Het uitgangspunt van het erfrecht is dat de kinderen een geldvordering erven. De hoogte van deze vordering is afhankelijk van de waarde van de goederen. Daarom is het verstandig om kort na het overlijden een boedelbeschrijving te laten maken, met inbegrip van de banksaldi en beleggingen.

geld verduisteren erfenis

Is er geen executeur benoemd en is de erfenis zuiver aanvaard? Dan kun je aan de kantonrechter vragen om een boedelbeschrijving te “bevelen”. Het mooie van deze optie is dat de erfgenamen “onder ede” moeten verklaren dat er niets is verduisterd uit de erfenis

Geld verdwenen uit een erfenis? Verzwijgen betekent inleveren!

Eerlijk duurt het langst. Dit geldt absoluut ook voor een erfenis. Een deelgenoot die vermogen verzwijgt, verbeurt zijn aandeel daarin aan de andere deelgenoten. Denk bijvoorbeeld aan de situatie er een geheime bankrekening in het buitenland is. Ik heb wel eens meegemaakt dat een erfgenaam deze rekening verzweeg voor de andere erfgenamen. Probeert iemand op deze manier geld te verduisteren uit een erfenis? Dan mag diegene voor straf het volledige saldo inleveren bij de andere erfgenamen. Hij of zij raakt dus ook het eigen aandeel in het betreffende banksaldo kwijt!

geld ontvreemd voor overlijden

Gemachtigde heeft zichzelf bevoordeeld

Bij het afwikkelen van een erfenis wordt regelmatig ontdekt dat een gevolmachtigde geld heeft “gestolen” van de erflater. In zo’n geval kun je een advocaat inschakelen om dit geld terug te vorderen van de gemachtigde.

  • Op grond van de wet mag een gevolmachtigde zichzelf in beginsel niet bevoordelen. Misschien kun je een beroep doen op dit verbod op “Selbsteintritt”.
  • Was de volmachtgever al een tijdje wilsonbekwaam? Dan moet de gemachtigde misschien nog rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.
  • Als erfgenaam heb je het recht om bankafschriften op te vragen. Maak altijd gebruik van dit recht als je vermoed dat er geld is ontvreemd vóór het overlijden.
  • Blijken er geldige schenkingen te zijn gedaan, dan kun je mogelijk nog een beroep doen op je legitieme portie.  

In deze erfenis slaagde een advocaat er in om gestolen geld terug te vorderen van een gevolmachtigde.

Tip: heb jij juridische hulp nodig bij het inroepen van je rechten maar heb je geen rechtsbijstandsverzekering? Dan kun je hier een gratis eerste gesprek aanvragen met een jurist.

geld gestolen erfenis advocaat
wat als er iets verdwijnt uit de nalatenschap

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *