Wat is een notaris?

Een notaris heb je nodig voor een testament of een hypotheekakte. Maar het maken van akten is niet de enige taak van de notaris. Je komt het woord “notaris” tegen in meer dan 50 wetten. Daar zitten bekende wetten bij, zoals het Burgerlijk Wetboek, en minder bekende regelingen, zoals het Kansspelen besluit.

Wat is een notaris?

Een notaris is een door de Koning benoemde ambtsbekleder. Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij zulks van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten.

wat is een notaris

Met de authentieke akte wordt de officiële notariële akte bedoeld die bijvoorbeeld nodig is om een hypotheek te vestigen of een huis over te dragen. Dit zijn voorbeelden van gevallen waarin de wet “opdraagt” dat je naar de notaris moet.

Je kunt ook vrijwillig gebruik maken van de notaris. Denk bijvoorbeeld aan een geldlening die je in een notariële akte vastlegt. Dat mag in een onderhandse akte, maar je kunt ook van de notaris “verlangen” om hiervan een notariële akte op te maken.

Een voorbeeld van “andere werkzaamheden” is de legalisatie van een handtekening. Dat is een in de wet aan de notaris opgedragen werkzaamheid waarbij de notaris geen akte verlijdt.

Aan welke eisen moet een notaris voldoen?

Je moet aan veel eisen voldoen voordat je aan de Koning kunt vragen om benoemd te worden tot notaris. Zo moet je de studie notarieel recht afronden aan de universiteit en daarna een beroepsopleiding volgen. Ook moet je 6 jaar werkervaring hebben, een ondernemingsplan maken en goedgekeurd worden door de commissie van toegang.

Hoeveel verdient een notaris?

Een notaris is ondernemer en heeft daarom geen vast salaris. Het inkomen verschilt enorm per regio en per kantoor. Bij grote kantoren in de randstad wordt meer geld verdiend dan bij de notaris in een dorp op het platteland. Dit komt doordat je met grote opdrachten voor grote bedrijven simpelweg meer geld kunt verdienen dan met kleine opdrachten voor consumenten.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is de taak van de notaris?

De notaris heeft op grond van de wet 3 taken:

  1. Het verlijden van authentieke akten in de gevallen waarin de wet dit aan de notaris opdraagt. Denk bijvoorbeeld aan een testament.
  2. Het verlijden van authentieke akten in het geval een partij zulks van de notaris verlangt. Denk bijvoorbeeld aan het vrijwillig vastleggen van een contract in een notariële akte, terwijl dit ook onderhands had gemogen.
  3. Het verrichten van andere in de wet aan de notaris opgedragen werkzaamheden. Bijvoorbeeld de legalisatie van een handtekening.

Wat is het verschil tussen een advocaat en een notaris?

Een eerste verschil tussen een advocaat en een notaris is dat ze verschillende wettelijke taken hebben. Je hebt een advocaat nodig om bepaalde gerechtelijke procedures te kunnen voeren. Een voorbeeld is het indienen van een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Dit kan alleen via een advocaat. Je hebt een notaris nodig om een authentieke notariële akte te kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is een akte van huwelijkse voorwaarden. Deze akte kun je niet maken zonder notaris.

Een tweede verschil is dat een advocaat in beginsel partijdig is en dat een notaris in beginsel onpartijdig is. Op deze hoofdregels bestaan uitzonderingen. Zo kan een advocaat ook optreden als onpartijdig mediator. En voor een notaris is het, onder voorwaarden, mogelijk om als partijdig adviseur op te treden.

Wanneer heb je een notaris nodig?

Je hebt een notaris nodig om een authentieke notariële akte te laten maken. Voorbeelden zijn testamenten, samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, levenstestamenten, akten van levering en hypotheekakten.

Wat mag een notaris niet doen?

Er zijn heel veel dingen die een notaris niet mag doen in het kader van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Zo mag een notaris bijvoorbeeld niet beleggen in vastgoed en mag de notaris geen geld uitlenen aan zijn klanten. Je vindt de regels voor de notaris in de Wet op het notarisambt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *