Wat is een are, centiare en hectare?

In een akte van levering kun je de begrippen centiare, are en hectare tegenkomen. Het is een oude manier om de oppervlakte van een perceel aan te geven.

Wat is een centiare?

Een centiare is een vierkante meter. De afkorting voor centiare is ca. Centi betekent 1/100e en is afgeleid van het Latijnse woord centum dat 100 betekent. Een centiare is dus 1/100e van een are.

hoeveel centiareafmeting in metersoppervlakte in vierkante meters
1 centiare1 bij 1 meter1 vierkante meter
9 centiare3 bij 3 meter9 vierkante meter
25 centiare5 bij 5 meter25 vierkante meter
100 centiare10 bij 10 meter100 vierkante meter
wat is een centiare?

Wat is een are?

Een are is 100 centiare, dus 100 vierkante meter. De afkorting voor are is a.

hoeveel areafmeting in metersoppervlakte in vierkante meters
0,11 bij 10 meter10 vierkante meter
110 bij 10 meter100 vierkante meter
1010 bij 100 meter1.000 vierkante meter
100100 bij 100 meter10.000 vierkante meter
wat is een are?

Wat is een hectare?

Een hectare is 100 are, ofwel 10.000 vierkante meter. Het begrip hectare is een verkorting van hecto-are. De afkorting voor hectare is ha. Landbouwers gebruiken vaak nog de term bunder, waarmee ze ook een hectare bedoelen.

hoeveel hectareafmeting in metersoppervlakte in vierkante meters
0,0110 bij 10 meter100 vierkante meter
0,110 bij 100 meter1.000 vierkante meter
1100 bij 100 meter10.000 vierkante meter
10100 bij 1.000 meter100.000 vierkante meter
1001.000 bij 1.000 meter1.000.000 vierkante meter
wat is een hectare?

Meer lezen?

Hoe groot is 1 hectare grond?

Een hectare grond is 100 bij 100 meter. De oppervlakte van een hectare is 10.000 vierkante meter.

Hoeveel centiare (ca) is één hectare (ha)?

Een centiare (ca) is een vierkante meter. Een hectare (ha) is tienduizend vierkante meter. Een hectare (ha) is dus tienduizend centiare (ca). 1 ha. = 10.000 ca.

Wat is de afkorting van centiare?

De afkorting van centiare is ca. Centi betekent 1/100e en is afgeleid van het Latijnse woord centum dat 100 betekent. Een centiare is dus 1/100e van een are.

Hoeveel m2 is een hectare?

Een hectare is 10.000 m2. De afmetingen van een hectare zijn 100 bij 100 meter. De oppervlakte van een hectare is dus 10.000 vierkante meter.

Hoeveel are is 1 hectare?

1 hectare is 100 are.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *