Wanneer moet je een erfenis delen met je partner?

Er bestaan veel misverstanden over. Moet je een erfenis nou wel of niet delen met je partner? Nou, dat verschilt per geval. In 2018 is de wet op dit punt gewijzigd, maar die nieuwe wet geldt lang niet voor iedereen. In dit blog leg ik uit hoe het zit.

Getrouwd of geregistreerd zonder voorwaarden vóór 1 januari 2018

Ben je vóór 1 januari 2018 gehuwd of een partnerschap aangegaan? En heb je dit gedaan zonder voorwaarden te maken bij de notaris? Dan heb je een algehele gemeenschap van goederen.

Of een erfenis of schenking daar in valt, hangt af van het testament of de schenkingsakte. Heeft de schenker of overledene daarin een uitsluitingsclausule opgenomen? Dan valt de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen. In dat geval hoef je de erfenis dus niet te delen met je partner.

Maar er zitten nog wel twee addertjes onder het gras:

  1. Stel je erft geld van je vader of moeder. Je stort dat op een bankrekening. Later koop je er aandelen van. En nog wat later verkoop je die en staat het geld weer op de rekening. En uiteindelijk koop je er jaren later een mooie auto voor. In beginsel valt die auto vanwege “zaaksvervanging” niet in de gemeenschap van goederen. Maar hoe ga je bewijzen dat het allemaal zo is gegaan? Dat kan bij een scheiding nog knap lastig zijn!
  2. Stel je stopt geërfd geld in een gezamenlijke woning die wel in de gemeenschap zit. In beginsel krijg je dan een vergoedingsrecht. Maar hoe toon je het bestaan daarvan aan als je jaren later gaat scheiden? Vergoedingsrechten zijn niet zichtbaar in je belastingaangifte. Ook de bank en het kadaster houden dit niet voor je bij.
erfenis delen met partner

Erfenis niet delen met partner bij huwelijk of registratie na 1 januari 2018

Ben je getrouwd of een partnerschap aangegaan ná 1 januari 2018? En heb je daarbij geen voorwaarden gemaakt? Dan heb je een beperkte gemeenschap van goederen waar erfenissen en schenkingen standaard al niet meer invallen. Je hoeft in dat geval een erfenis niet te delen met je partner. Ook niet als je wat erft zonder een uitsluitingsclausule. Je houdt nog wel dezelfde problemen als bij de algehele gemeenschap. Namelijk het kunnen bewijzen dat iets is geërfd en of er sprake is van een vergoedingsrecht.

Een erfenis delen met je samenwonende partner?

Woon je samen en heb je geen huwelijk of partnerschap? Dan heb je ook geen gemeenschap van goederen. Maar misschien heb je wel samen een huis op twee namen. In dat geval maakt het niet uit of je spaargeld zelf is verdiend of dat je het hebt geërfd. Het is altijd privé.

Er is geen wetboek voor samenwoners. Er staat dus ook niet in de wet dat je je geld terug krijgt wanneer je dit in het huis investeert. Soms verliest een samenwoner hierover een rechtszaak. Meestal omdat er niks is afgesproken of omdat er niks op papier staat. Voor samenwoners is het dus extra belangrijk om wel iets op papier te zetten. Want ook al heb je geen gemeenschap van goederen, loop je toch het risico dat je een erfenis moet delen met je partner.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Waarom valt een erfenis buiten de gemeenschap van goederen?

Een erfenis valt buiten de algehele gemeenschap van goederen op grond van het testament als daarin een uitsluitingsclausule staat. Een erfenis valt buiten de beperkte gemeenschap van goederen op grond van de wet, tenzij in het testament een insluitingsclausule staat.

Heeft mijn partner recht op mijn erfenis?

Je partner heeft recht op jouw erfenis als je 1) getrouwd bent, 2) geregistreerd als partner, 3) jij een testament hebt waar je partner in staat of 4) je een samenlevingscontract hebt met een verblijvingsbeding. Maar op al deze regels zijn wel uitzonderingen. Neem bij twijfel contact op met je notaris. Meestal kun je bij dit soort vragen gratis telefonisch advies krijgen van de notaris.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *