Wanneer krijg je bericht van de notaris na overlijden?

Er bestaan nogal wat misverstanden over de rol van de notaris in een erfenis. In dit blog ontdek je wanneer je bericht krijgt van de notaris na overlijden.

Het openen van een testament, dat gebeurt alleen in films

Na het ondertekenen van een testament bewaart de notaris het origineel in de kluis van kantoor. Na het overlijden krijgt de notaris een verzoek van de belastingdienst om het testament te registreren. En meestal blijft het daarbij. De notaris heeft in beginsel geen andere taken. Op deze regel zijn twee uitzonderingen. De eerste is het geval waarin de notaris executeur is. De tweede is de situatie dat iemand aan de notaris opdracht geeft om een verklaring van erfrecht te maken.

1. De notaris is executeur

Stel dat de notaris tot executeur is benoemd door de overledene. In dat geval is de notaris degene die de erfenis gaat afwikkelen. Eén van de taken van de executeur is het informeren van de erfgenamen. Voor een notaris die executeur is, geldt behalve het Burgerlijk Wetboek ook de Wet op het notarisambt. Dit betekent dat je aan de notaris hogere eisen mag stellen dan aan een onervaren executeur. Zo geldt er voor de notaris bijvoorbeeld ook tuchtrecht.

De notaris die executeur is, hoeft je niet binnen enkele dagen op de hoogte te stellen. Maar binnen een paar weken na het overlijden hoor je wel een bericht te krijgen van de notaris.

wanneer bericht notaris na overlijden
Klik hier voor een overzicht van alle rechtszaken over artikel 4:148 BW.

2. De notaris maakt een verklaring van erfrecht

De notaris die executeur is, moet zelf in beweging komen zodra hij hoort dat iemand is overleden. Is de notaris geen executeur? Dan kun je nog wel een notaris nodig hebben voor een verklaring van erfrecht. Maar dit doet de notaris niet op eigen initiatief. Hiervoor moet een erfgenaam of de executeur een opdracht geven aan de notaris.

De notaris die opdracht krijgt om een verklaring te maken, is verplicht om de erfgenamen te berichten. Dit houdt in elk geval het volgende in:

  • Het opsturen van een kopie van het testament aan de erfgenamen.
  • Het informeren van de erfgenamen over de opties voor aanvaarden of verwerpen.

Wanneer je dit bericht krijgt van de notaris, dat hangt af van hoe lang na het overlijden iemand opdracht geeft voor een verklaring van erfrecht. Dit kan enkele weken tot maanden duren.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe weet de notaris dat er iemand is overleden?

De notaris die het testament bewaart, krijgt een melding van de belastingdienst dat iemand is overleden. Daarna zorgt de notaris voor registratie van het testament. In andere gevallen kan de notaris in de Basisregistratie Personen zien dat iemand overleden is. Denk aan het geval dat er geen testament is en de familie aan de notaris vraagt om de vererving uit te zoeken.

Wie informeert de erfgenamen?

De notaris die het testament bewaart, geeft op verzoek een kopie af. Verdere voorlichting is niet verplicht. Dat is anders als de notaris executeur is of wanneer de notaris een verklaring van erfrecht maakt. In dat geval informeert de notaris de erfgenamen over de inhoud van het testament en de keuzes die ze kunnen maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *