Wanneer is een volmacht geldig?

Een volmacht is geldig wanneer:

  • degene die de volmacht geeft daartoe bevoegd en in staat is;
  • de volmacht in de vereiste vorm is gemaakt;
  • en de volmacht niet is herroepen.

Wie kan geen volmacht geven?

Er zijn aardig wat situaties te bedenken waarin iemand geen volmacht kan of mag geven:

  • Je bent failliet en hebt dus een faillissementscurator die je vermogen beheert.
  • De kantonrechter heeft een beschermingsbewind ingesteld over je vermogen.
  • Je bent onder curatele gesteld en hebt een curator die jou vertegenwoordigt.
  • Je bent door een ongeluk of ziekte niet meer in staat om je wil te verklaren.
wanneer is een volmacht geldig

Wanneer is een volmacht alleen in een speciale vorm rechtsgeldig?

In sommige gevallen stelt de wet eisen aan de vorm van de volmacht. Daarbij kun je denken aan:

  • Een volmacht voor een hypotheek, deze moet in een notariële akte.
  • Een volmacht voor huwelijkse voorwaarden, deze moet schriftelijk en mag niet blanco zijn.

In de praktijk is het zo dat een alles omvattende algemene volmacht ook in een notariële akte moet. Dat staat niet in de wet. Maar in de praktijk stellen instanties deze eis wel. Een volmacht voor de verkoop van een huis wordt in de praktijk ook schriftelijk verleend.

wanneer is een volmacht rechtsgeldig

Hoe weet je of een volmacht is herroepen?

Bij een onbeperkte, algemene volmacht heb je de optie om dit te checken bij een centraal register. Voor alle overige volmachten mag je afgaan op de mededelingen van de gevolmachtigde en de volmachtgever.

volmacht herroepen

Meer lezen?