Wanneer heeft de executeur testamentair een volmacht nodig?

Erfenissen heb je in alle soorten en maten. Een erfenis kan klein of groot zijn, simpel of ingewikkeld. In sommige gevallen kan het handig zijn wanneer de executeur testamentair een volmacht krijgt van de erfgenamen. In zo’n volmacht kun je duidelijk vastleggen hoe je de erfenis gaat afwikkelen.

Wanneer is het handig om de executeur testamentair een volmacht te geven?

Dit zijn een paar voorbeelden van situaties waarin een volmacht verstandig is:

  • Er zit een woning in de erfenis maar er zijn geen schulden. Het is dus niet dringend nodig om de woning te verkopen. Maar omdat geen enkele erfgenaam het huis wil overnemen, krijgt de executeur een volmacht om de woning toch te verkopen.
  • Het is een complexe erfenis, met aandelen, kunst en vorderingen. En er zijn veel erfgenamen, van wie een deel in het buitenland woont. De executeur moet alles zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen afwikkelen. In een volmacht leg je in een vroeg stadium vast wat de executeur precies gaat doen. Dit bespaart later veel tijd.
  • De erfenis is beneficiair aanvaard en mogelijk negatief. Bij twijfel daarover is het verstandig om de executeur een volmacht te geven. Want als de erfenis negatief blijkt te zijn, dan is de executeur niet meer bevoegd. Maar de volmacht blijft in dat geval wel geldig.

Meer lezen?

executeur testamentair volmacht