Met deze voorbeeldbrief voorkom je verjaring van een schuld

Met deze voorbeeldbrief voorkom je verjaring van een schuld, want zonder terugvordering krijg je na 5 jaar je geld niet meer terug!

Voorbeeldbrief verjaring schuld

Kom je niet in actie binnen 5 jaar nadat een schuld opeisbaar is, dan heb je er door verjaring geen recht meer op. Doe je wel wat, dan gaat er een nieuwe termijn lopen. Veel ouders denken dat het vanzelf wel goed komt bij het verdelen van de erfenis. Maar dat klopt niet voor een schuld van een kind die bij leven al is verjaard. Om dat te voorkomen stuur je om de paar jaar een brief waarbij je aangeeft dat je nog steeds je geld terug wilt hebben. Zorg er wel voor dat je dit kunt bewijzen. Dus stuur de brief per mail, per post en per aangetekende post.

voorbeeldbrief verjaring schuld

Wat kun je doen als stuiting van de verjaring niet meer kan?

Anna heeft 10 jaar geleden aan haar zoon Frits € 25.000 geleend om een eigen zaak te beginnen. Het bleek geen goede investering want binnen een jaar was het geld op en is Frits weer in loondienst gegaan. De lening is ook nooit op papier gezet. Anna heeft geen cent van haar geld terug gezien. Het lijkt Anna niet eerlijk als haar beide zonen Frits en Erik later evenveel erven, want dan heeft Frits in totaal veel meer gekregen. Daarom heeft ze bij de notaris een testament gemaakt. Daarin staat dat Erik eerst € 25.000 krijgt. Daarna gaat de rest van de erfenis door de helft. Als terugvordering van je geld bij een erfgenaam niet meer kan, dan heeft de voorbeeldbrief hierboven geen zin. Maar gelukkig is een testament dan nog wel een optie.

voorbeeldbrief terugvordering geld

Meer lezen?