Voorbeeldbrief opeisen kindsdeel

Ben jij onterfd en laat je het daar niet bij zitten? Met de voorbeeldbrief hieronder kun je de eerste stap zetten voor het opeisen van je kindsdeel. Om je verder op weg te helpen heb ik ook een serie video’s gemaakt over de legitieme portie. Je kunt ze allemaal gratis bekijken op mijn YouTube kanaal. In de eerste aflevering hieronder vertel ik waar je over na moet denken voordat je aan de slag gaat:

Op welk moment kun je het kindsdeel opeisen?

Stel dat je vader of moeder op een dag beslist om jou te onterven. Er volgt een bezoek aan de notaris en dit leidt tot een testament waarin jij bent onterfd. Tien jaar later overlijdt je ouder en jij hoort vervolgens niks. Na een jaar bel je maar eens met de notaris om te vragen hoe het zit met je kindsdeel. Ben je op dat moment nog op tijd en bij de juiste partij? Of had je eerder in actie moeten komen en moet je bij iemand anders zijn?

Om recht te hebben op je kindsdeel moet je er op tijd en bij de juiste partij een beroep op doen. Hiervoor geldt een termijn van 5 jaar die gaat lopen op het moment van overlijden. Deze ruime termijn betekent niet dat je rustig de tijd kunt nemen. Want hoe langer je wacht, des te lastiger wordt het om je rechten in te roepen. Denk bijvoorbeeld aan je recht op informatie. Zo is het heel gewoon dat de executeur na een jaar besluit om de ervenrekening op te heffen. Vraag jij daarna pas om inzage van de transacties op die rekening? Dan blijkt dat de executeur daar geen toegang meer toe heeft. Dat had je eerder moeten vragen!

Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen. Maar bij wie moet je dan zijn? Gelukkig kan de notaris je daarbij helpen. Want die kan je vertellen wie de erfgenamen zijn.

Bij wie moet je zijn voor het opeisen van je kindsdeel?

Voor het opeisen van je kindsdeel moet je bij één van de volgende vier partijen zijn:

  1. De gezamenlijke erfgenamen. Denk aan het geval dat jij onterfd bent door je alleenstaande moeder en dat de erfenis naar je broers en zusters gaat.
  2. De langstlevende. Denk aan het geval dat je overleden vader gehuwd was en jij onterfd bent ten gunste van zijn echtgenote.
  3. Een begiftigde. Stel dat er geen erfenis is omdat je vader of moeder alles vlak voor het overlijden aan een kennis heeft geschonken.
  4. De executeur. Want die vertegenwoordigt de erfgenamen tijdens de afwikkeling.
kindsdeel opeisen

De notaris kan je helpen bij het vinden van de juiste partij. Bij de notaris die het testament bewaart, kun je vragen of er bijvoorbeeld een executeur is benoemd. Je vindt deze notaris door het CTR te raadplegen. Bij het boedelregister kun je checken of er een notaris betrokken is bij de erfenis. Die notaris heeft meestal een verklaring van erfrecht gemaakt. Daarin staat wie de erfgenamen zijn. Soms kun je ook bij het boedelregister zien wie de erfgenamen zijn. Dat is het geval als ze de erfenis beneficiair hebben aanvaard.

voorbeeld brief aan notaris

Wanneer is het kindsdeel opeisbaar?

Dat je een beroep doet op je kindsdeel, betekent nog niet dat je meteen geld op je rekening krijgt. Er ontstaat alleen een vordering. Die wordt pas op een later moment opeisbaar.

  • Uitgangspunt is dat het kindsdeel opeisbaar is 6 maanden na het overlijden.
  • De uitzondering op deze regel is het geval dat de erfenis naar de partner van je overleden ouder gaat. In dat geval kun je de geldvordering pas opeisen na het overlijden van die partner. Het is belangrijk om te controleren of aan alle voorwaarden is voldaan. Als de juiste clausule in het testament ontbreekt of geen sprake is van een samenlevingscontract, geldt nog steeds de termijn van 6 maanden.
wettelijk erfdeel opeisen

Voorbeeldbrief opeisen kindsdeel

Met de voorbeeldbrief hieronder kun je de eerste stap zetten voor het opeisen van je kindsdeel. Hierdoor ontstaat jouw geldvordering. Vervolgens is de grote vraag natuurlijk hoe hoog het bedrag is dat jij gaat krijgen. Als je daar meer over wilt weten, bekijk dan de derde aflevering van de serie video’s op mijn YouTube kanaal.

voorbeeldbrief kindsdeel opeisen
klik op de afbeelding voor een pdf

Ingebrekestelling

Misschien heb je na de eerste video hierboven ook de tweede video al bekeken. In die aflevering leg ik uit dat je een tweede voorbeeldbrief moet sturen als je rente wilt kunnen opeisen over de legitieme portie. Daarvoor kun je het model hieronder gebruiken. Deze kun je zes maanden na het overlijden versturen. Let op, dit is alleen bedoeld voor de situatie dat er geen langstlevende partner is.

voorbeeldbrief opeisen legitieme portie
klik op de afbeelding voor een pdf

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Kun je zelf met een voorbeeldbrief je kindsdeel opeisen?

Ja, dat kun je zelf doen. Voor het opeisen van je kindsdeel heb je geen advocaat of notaris nodig. Met deze gratis voorbeeldbrief kun je zelf je kindsdeel opeisen.

Hoe lang mag je wachten met het opeisen van je kindsdeel?

Je moet binnen 5 jaar na het overlijden een beroep doen op je kindsdeel, anders heb je er geen recht meer op.

Is een legitieme portie direct opeisbaar?

Nee, de legitieme is pas opeisbaar 6 maanden na het overlijden. Gaat de erfenis naar de langstlevende partner van je overleden ouder? Dan is je vordering meestal pas opeisbaar na het overlijden van die partner. Let op: ook in dit laatste geval moet je wel binnen 5 jaar een beroep doen op je kindsdeel. Anders ontstaat er geen geldvordering en valt er niks op te eisen op het moment dat de langstlevende overlijdt.

Hoe weet ik of ik onterfd ben?

Je kunt bij het Centraal Testamentenregister informeren of je overleden ouder een testament had. Vervolgens kun je bij de notaris vragen of je wel of geen erfgenaam bent. Ook als je onterfd bent, heb je recht op een (gedeeltelijke) kopie van het testament. Je hebt dit recht op grond van artikel 49 van de Wet op het notarisambt.