Voorbeeldbrief opeisen kindsdeel

Ben jij onterfd en laat je het daar niet bij zitten? Met de voorbeeldbrief hieronder kun je de eerste stap zetten voor het opeisen van je kindsdeel. Om je verder op weg te helpen heb ik ook een serie video’s gemaakt over de legitieme portie. Je kunt alle afleveringen gratis bekijken op mijn YouTube kanaal. In de eerste aflevering hieronder vertel ik waar je op moet letten voordat je aan de slag gaat.

de volgende afleveringen vind je op mijn YouTube kanaal

Op welk moment moet je het kindsdeel opeisen?

Op een dag heeft je vader of moeder besloten om jou te onterven. Er volgt een afspraak bij de notaris en dit leidt tot een testament waarin jij bent onterfd. Enkele jaren later overlijdt je ouder. Omdat jij maar niks hoort, bel je na een tijdje met de notaris om te vragen hoe het zit met de erfenis. Op dat moment ontdek je dat jij geen erfgenaam bent. Ben je dan nog op tijd en bij de juiste partij? Had je eerder in actie moeten komen of moet je bij iemand anders zijn?

Om recht te hebben op je kindsdeel moet je er op tijd en bij de juiste partij een beroep op doen. Hiervoor geldt een termijn van 5 jaar die begint te lopen op het moment van overlijden. Het maakt niet uit wanneer het testament is gemaakt. Ontdek jij pas jaren later dat je bent onterfd? Ook dat doet er niet toe. De termijn kan gaan lopen zonder dat jij het doorhebt. Bijvoorbeeld omdat je niet eens weet dat je ouder is overleden.

Dat er een lange termijn geldt, betekent niet dat je rustig de tijd kunt nemen. Hoe langer je wacht, des te lastiger wordt het om je rechten in te roepen. Zo mag je bijvoorbeeld een kopie opvragen van een belastingaangifte of een rekeningafschrift. Vraag je hier pas jaren later om? Dan kan het zijn dat de administratie al is vernietigd of dat de bankgegevens niet meer toegankelijk zijn.

Laat er dus geen gras over groeien, want dat werkt nooit in jouw voordeel. Verder is het belangrijk dat je bij de juiste persoon je rechten inroept. De notaris kan je helpen bij het vinden van die persoon. Bijvoorbeeld door jou een kopie te geven van het testament of de verklaring van erfrecht.

Bij wie moet je zijn bij het opeisen van je kindsdeel?

Voor het opeisen van je kindsdeel moet je bij één van de volgende vier partijen zijn:

  1. De gezamenlijke erfgenamen. Heeft je moeder jou onterfd ten gunste van je broers en zussen? Dan moet je in beginsel bij de gezamenlijke broers en zussen een beroep doen op je legitieme portie. Het beste kun je ze dus allemaal een brief sturen.
  2. De partner van je overleden ouder. Heeft je vader jou onterfd ten gunste van zijn echtgenote? Dan moet je waarschijnlijk bij de langstlevende je rechten inroepen. Ook als je een broer of zus hebt die mede-erfgenaam is. Het kan geen kwaad om voor de zekerheid iedereen een brief te sturen.
  3. Een begiftigde. Met dat begrip wordt de ontvanger van een schenking bedoeld. Stel er is geen testament maar jij erft niks omdat je vader of moeder alles bij leven aan je broer of zus heeft gegeven. In dat geval kun je bij de begiftigde een beroep doen op je legitieme portie. Misschien is het mogelijk om de schenking te vernietigen. Gaat het om veel geld? Schakel dan een eigen adviseur in.
  4. De executeur. Heeft je overleden ouder een executeur benoemd? Dan vertegenwoordigt die persoon de erfgenamen tijdens de afwikkeling van de erfenis.

Tip: heb jij juridische hulp nodig bij het inroepen van je rechten, maar heb je geen rechtsbijstandsverzekering? Dan kun je hier een gratis eerste gesprek aanvragen met een jurist.

kindsdeel opeisen
je krijgt alleen iets als je er “aanspraak” op maakt

Je kunt geen beroep doen op je kindsdeel bij de notaris, tenzij de notaris tot executeur is benoemd. In beginsel is de notaris van je overleden ouder onpartijdig. De notaris die het testament heeft gemaakt, gaat jou dus niet vertellen wat je het beste kunt doen. Wil je een eigen adviseur die alleen aan jouw belangen denkt? Dan kun je een andere notaris vragen om op te treden als jouw adviseur.

Voor een kopie van het laatste testament moet je wel bij de notaris van je overleden ouder zijn. Het Centraal Testamentenregister (CTR) kan je vertellen welke notaris dat is. Daarnaast bestaat er een Boedelregister waar je de notaris kunt vinden die de verklaring van erfrecht heeft gemaakt.

voorbeeld brief aan notaris
bij de notaris kun je een kopie opvragen

Wanneer is het kindsdeel opeisbaar?

Bij de legitieme portie worden veel begrippen gebruikt die soms wel en soms niet hetzelfde betekenen. Met het kindsdeel bedoel ik in feite de legitieme portie. Dat begrip staat voor de omvang van je minimale aandeel in de erfenis. Als je daar “aanspraak” op maakt, krijg je een vordering. Die vordering is niet direct opeisbaar. Dit zijn de twee hoofdregels:

  • In beginsel is de vordering pas opeisbaar 6 maanden na het overlijden. Je hebt dus vijf jaar na het overlijden om “aanspraak” te maken op je kindsdeel. Daarna ontstaat een vordering die je een half jaar na het overlijden kunt opeisen. Maak je 4 maanden na het overlijden aanspraak op je kindsdeel? Dan moet je daarna nog 2 maanden wachten voordat je betaling kunt eisen.
  • De uitzondering op deze hoofdregel is de situatie dat de erfenis naar de langstlevende partner van je overleden ouder gaat. In dat geval moet je nog steeds binnen 5 jaar na het overlijden aanspraak maken op je kindsdeel. Maar daarna kun je pas betaling eisen na het overlijden van de langstlevende. Dit is trouwens alleen het geval als aan alle voorwaarden is voldaan. Laat dit altijd checken door een deskundige. Als er een fout in de akten zit, moet de langstlevende de vordering binnen 6 maanden na het overlijden uitbetalen.

In de praktijk moet je twee keer een brief sturen. In de eerste brief maak je “aanspraak” op je kindsdeel. Vervolgens komt er een moment dat jouw vordering opeisbaar wordt. Daar hoef je niks voor te doen want dit gebeurt op grond van de wet. Toch is het verstandig om in actie te komen. Want door de erfgenamen in gebreke te stellen, heb je vanaf dat moment recht op rente. Doe je dat niet, dan kun je geen rente claimen.

In de serie video’s ga ik er nog van uit dat de wettelijke rente 2% bedraagt. Recent is deze rente verhoogd naar 6%. Heb je een vordering van € 25.000 en wordt deze een jaar te laat betaald? Dan loop je 1.500 euro rente mis als je de erfgenamen niet in gebreke stelt!

wettelijk erfdeel opeisen
de hoofdregels voor de opeisbaarheid

Voorbeeldbrief opeisen kindsdeel

Voor het opeisen van je kindsdeel kun je de voorbeeldbrief hieronder gebruiken. Het is verstandig om eerst te overleggen met een jurist voordat je de brief verstuurt. Daarmee voorkom je dat je belangrijke dingen over het hoofd ziet. Wist je bijvoorbeeld dat je maar één jaar de tijd hebt om een testament ongeldig te laten verklaren?

voorbeeldbrief kindsdeel opeisen
klik op de afbeelding voor een pdf

Ingebrekestelling

Door het sturen van de eerste brief ontstaat dus een vordering. Als de vordering niet op tijd betaald wordt, kun je aanspraak maken op rente. Hiervoor kun je de onderstaande brief gebruiken. Verstuur deze 6 maanden na het overlijden aan de executeur of – als er geen executeur is – aan ieder van de erfgenamen. Dit model is alleen bedoeld voor het geval dat de erfenis niet naar de langstlevende partner van je overleden ouder gaat. Als dat wel het geval is, moet je wachten tot de langstlevende overlijdt.

voorbeeldbrief opeisen legitieme portie
klik op de afbeelding voor een pdf

Je kunt op deze website nog veel meer informatie vinden voor onterfde kinderen. Ik raad je aan om in elk geval onderstaande blogs ook even te lezen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Moet je naar een advocaat om je kindsdeel op te eisen?

Nee, je kunt het kindsdeel zelf opeisen aan de hand van een voorbeeldbrief. Toch is het verstandig om een eigen adviseur in te schakelen. Bijvoorbeeld een partij-notaris of een erfrecht-advocaat. Vooral als het om veel geld gaat, wil je geen fouten maken waar je later spijt van krijgt.

Hoe weet ik of ik onterfd ben?

Na het overlijden van je ouder kun je bij het Centraal Testamentenregister informeren of er een testament is. Vervolgens kun je bij de notaris een kopie van het testament opvragen. Als je onterfd bent, heb je recht op een gedeeltelijke kopie. Dit staat in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *