Voorbeeld testament alleenstaande

In Nederland worden per jaar ongeveer 300.000 testamenten gemaakt. De meeste mensen benoemen hun partner of kinderen tot erfgenaam. In dat geval gaat het bij het opstellen van een testament alleen om de details. Zoals de vraag welke uitsluitingsclausule het beste is en of er nog wat erfbelasting bespaard kan worden. Voor een alleenstaande zonder partner of kinderen ligt het minder voor de hand wat er met de erfenis moet gebeuren. Je kunt er een hele kluif aan hebben om je gedachten daarover op een rijtje te krijgen. In dit blog vertel ik waar je op moet letten en onderaan deze pagina vind je een voorbeeld testament voor een alleenstaande.

Wie krijgt de erfenis?

In een testament kun je erfstellingen en legaten opnemen. Een erfstelling houdt in dat je één of meer personen tot erfgenaam benoemt. Een erfgenaam krijgt een breukdeel of percentage van de erfenis. Je kunt geen erfgenaam aanwijzen voor een specifieke zaak, zoals een huis. Als je dat wilt, kun je een legaat opnemen in je testament. Zo kun je bijvoorbeeld drie zussen voor één/derde tot erfgenaam benoemen en een auto legateren aan je neef. Dit houdt in dat je neef alleen de auto erft en dat de rest in gelijke delen naar je zussen gaat. Een legaat kan ook een geldbedrag zijn.

Een legataris erft geen schulden en is niet verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Daarom heb je altijd minimaal één erfgenaam nodig. Als je geen erfgenaam benoemt in je testament bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn.

In plaats van gelijke erfdelen kun je ook kiezen voor ongelijke erfdelen. Je kunt bijvoorbeeld aan één van je drie zussen 1/7e nalaten en aan de andere twee ieder 3/7e. Of je kunt aan twee zussen ieder 40% nalaten en aan de derde zus de resterende 20%. Het totaal van de erfstellingen moet altijd op 100% uitkomen. Ook als je legaten opneemt in je testament. De erfstelling ziet namelijk op 100% van wat er over is van je erfenis ná het uitkeren van de legaten.

Houd er rekening mee dat een begunstigde eerder dan jij kan overlijden. Voor dat geval kun je in het testament kiezen tussen aanwas of plaatsvervulling. Aanwas houdt in dat het erfdeel van een overleden zus naar de andere zussen gaat. Plaatsvervulling betekent dat het erfdeel van een overleden zus naar haar kinderen gaat. Je kunt zelfs voor iedere erfgenaam een andere regeling opnemen. In het voorbeeld testament voor een alleenstaande (zie onderaan) staan meerdere clausules waaruit je kunt kiezen. Ook staan er voorbeelden van legaten in.

Wie gaat het voor je regelen?

Als je meerdere erfgenamen aanwijst, ligt het voor de hand om één van hen tot executeur te benoemen. Een alternatief is dat je de notaris tot executeur benoemt. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat de erfgenamen te ver weg wonen of het te druk hebben om executeur te kunnen zijn. Als je zelf wel eens een erfenis hebt afgewikkeld, weet je dat het een flinke klus kan zijn. Behalve de afwikkeling van de erfenis zijn er nog meer zaken waarvoor je iemand kunt aanwijzen. Denk aan het regelen van je uitvaart, je vertegenwoordiging bij leven voor medische kwesties en het regelen van je bankzaken als je dat zelf niet meer kunt.

Voor veel alleenstaanden is het aanwijzen van een vertrouwenspersoon een grotere opgave dan het kiezen van de erfgenamen. Dit zijn een paar manieren om het proces gemakkelijker te maken:

  1. Als je twijfelt over de benoeming van een executeur, kies dan gewoon voor de notaris.
  2. Leg iets vast over je levenseinde in overleg met de huisarts en leg je uitvaartwensen vast in overleg met een uitvaartverzorger. Voor deze onderwerpen heb je geen notaris nodig. Je kunt ook beslissen om dit pas ná je testament te gaan regelen.
  3. Maak ook een levenstestament. Dit is een uitgebreide volmacht aan één of meer vertrouwenspersonen. Daarmee kan iemand bijvoorbeeld jouw verhuizing naar het verpleeghuis organiseren of je bankzaken regelen. Tip: benoem twee personen en geef ze ieder een eigen taak. Eén van beiden kan bijvoorbeeld gaan over je huisvesting, verzorging en medische kwesties. De ander kan bijvoorbeeld aangewezen zijn voor je administratie en de bankzaken. Hoe duidelijker iemands taak is, des te eerder zal hij of zij geneigd zijn om akkoord te gaan met de benoeming tot gevolmachtigde.

Speciale clausules

In het voorbeeld testament hieronder staan nog een paar optionele clausules waaruit je kunt kiezen. Deze clausules zijn dus niet verplicht maar wel mogelijk.

  • Als een erfgenaam nog te jong is om zelf de erfenis te beheren, dan kun je een bewindvoerder aanwijzen die (dat deel van) de erfenis beheert. Dit noemen we een “testamentair bewind”.
  • Zijn er veel erfgenamen of kunnen de erfgenamen niet met elkaar overweg? Dan kun je de bevoegdheden van de executeur verruimen zodat de afwikkeling van de erfenis niet vastloopt. Dit noemen we een “afwikkelingsbewind”.
  • Als een erfgenaam getrouwd is in algehele gemeenschap van goederen is een uitsluitingsclausule van belang. Dit houdt in dat de partner van een erfgenaam geen recht heeft op je erfenis. Je kunt kiezen uit een harde of zachte uitsluitingsclausule.

Let op de kosten

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Dit heeft tot gevolg dat er grote prijsverschillen zijn tussen notariskantoren. De tarieven voor een testament lopen uiteen van € 343 tot € 1.136 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. Je vindt de tarieven bij jou in de buurt op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Voorbeeld testament alleenstaande

voorbeeld testament alleenstaande
klik op de afbeelding voor een pdf

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *