Voorbeeld testament alleenstaande

Elk jaar worden er ongeveer 300.000 testamenten gemaakt in Nederland. De meeste mensen benoemen hun partner of kinderen tot erfgenaam. Het is duidelijk waar de erfenis heen moet en bij het opstellen van een testament gaat het alleen om de details. Zoals de vraag welke uitsluitingsclausule het beste is en of er nog wat erfbelasting bespaard kan worden. Voor een alleenstaande zonder partner of kinderen ligt het minder voor de hand wat er met de erfenis moet gebeuren. Je kunt er een hele kluif aan hebben om je gedachten daarover op een rijtje te krijgen. In dit blog vertel ik waar je op moet letten en onderaan de pagina vind je ook een voorbeeld testament voor een alleenstaande.

Wie krijgt de erfenis?

Bij het opstellen van je testament kun je erfstellingen en legaten opnemen. Een erfstelling houdt in dat je één of meerdere personen tot erfgenaam benoemt. Een erfgenaam krijgt je hele erfenis of een percentage van je erfenis. Je kunt dus niet specifieke zaken aanwijzen, zoals het huis. Als je dat wilt, moet je een legaat opnemen in je testament. Zo kun je bijvoorbeeld drie zussen tot erfgenaam benoemen voor 1/3e en je auto legateren aan je neef. Dit houdt in dat je neef alleen de auto erft en dat de rest in gelijke delen naar je zussen gaat. Als legataris is je neef ook niet verantwoordelijk voor de afwikkeling van je erfenis of de eventuele schulden die je nalaat. Een legaat kan ook een geldbedrag zijn.

Naast gelijke breukdelen kun je aan de erfgenamen ook ongelijke delen of percentages toekennen. Zo zou je bijvoorbeeld aan één van beide zussen 1/7e kunnen nalaten en aan de andere twee ieder 3/7e. Of je kunt twee zussen ieder 40% nalaten en de derde zus de resterende 20%. Het totaal moet altijd op 100% uitkomen. Ook als je legaten opneemt. De erfstelling ziet namelijk op 100% van wat er over is van je erfenis nádat de legaten zijn uitgekeerd.

Houd er rekening mee dat een erfgenaam (of legataris) vóór jou kan overlijden of kan verwerpen. Voor dat geval kun je in het testament kiezen tussen aanwas of plaatsvervulling. Aanwas houdt in dat het erfdeel van een overleden zus naar de andere zussen gaat. Plaatsvervulling betekent dat het erfdeel van een overleden zus naar haar kinderen gaat. Je kunt zelfs per erfgenaam een verschillende regeling opnemen. In het voorbeeld testament voor een alleenstaande (zie onderaan) staan meerdere clausules waaruit je kunt kiezen. Ook staat er een aantal voorbeeld legaten in.

Wie gaat het voor je regelen?

Als je meerdere erfgenamen aanwijst, ligt het voor de hand om één van hen tot executeur te benoemen. Een alternatief is dat je de notaris tot executeur benoemt. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat de erfgenamen te ver weg wonen of het te druk hebben om executeur te kunnen zijn. Als je zelf wel eens een erfenis hebt afgewikkeld, weet je dat het een flinke klus kan zijn. Behalve de afwikkeling van de erfenis zijn er nog meer zaken waarvoor je iemand kunt aanwijzen. Denk aan het regelen van je uitvaart, je vertegenwoordiging bij leven voor medische kwesties en het regelen van je bankzaken als je dat zelf niet meer kunt.

Voor veel alleenstaanden is het aanwijzen van vertrouwenspersonen een veel grotere opgave dan het kiezen van hun erfgenamen. Dit zijn een paar manieren om het proces gemakkelijker te maken:

  1. Als je twijfelt over de benoeming van een executeur, kies dan gewoon voor de notaris.
  2. Leg iets vast over je levenseinde in overleg met de huisarts en leg je uitvaartwensen vast in overleg met een uitvaartverzorger. Voor deze onderwerpen heb je geen notaris of gevolmachtigde nodig. Je kunt ook beslissen om dit pas ná je testament te gaan regelen.
  3. Maak ook een levenstestament. Dit is een uitgebreide volmacht aan één of meer vertrouwenspersonen. Daarmee kan iemand bijvoorbeeld jouw verhuizing naar het verpleeghuis organiseren of je bankzaken regelen. Tip: benoem twee personen en geef ze ieder een eigen taak. Eén van beiden kan bijvoorbeeld gaan over je huisvesting, verzorging en medische kwesties. De ander kan bijvoorbeeld aangewezen zijn voor je administratie en de bankzaken. Hoe duidelijker iemands taak is, des te eerder zal hij of zij geneigd zijn om akkoord te gaan met de benoeming tot gevolmachtigde.

Speciale clausules

In het voorbeeld testament hieronder staan nog een paar speciale clausules waaruit je kunt kiezen. Deze zijn dus niet verplicht maar wel mogelijk.

  • Als een erfgenaam nog te jong is om zelf de erfenis te beheren, dan kun je een bewindvoerder aanwijzen die (dat deel van) de erfenis beheert. Dit noemen we een testamentair bewind.
  • Zijn er veel erfgenamen of zijn de onderlinge verhoudingen verstoord? Dan kun je de bevoegdheden van de executeur verruimen zodat de afwikkeling van de erfenis niet vastloopt. Dit noemen we een afwikkelingsbewind.
  • Als een erfgenaam getrouwd is in (algehele) gemeenschap van goederen is een uitsluitingsclausule nog steeds van belang. Dit houdt in dat de partner van je erfgenaam geen recht heeft op je erfenis. Je kunt kiezen uit een harde of zachte uitsluitingsclausule.

Let op de kosten

Omdat notarissen zelf hun tarieven mogen bepalen, zijn er grote verschillen in de kosten voor een testament. Een eenvoudig testament kun je maken vanaf ongeveer € 300. Bij sommige notarissen betaal je tot wel twee of drie keer zoveel. Ook als je geen speciale wensen hebt. Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. Dit kan heel gemakkelijk op deze pagina. Het kost maar een paar minuten en je bespaart er veel geld mee.

Voorbeeld testament alleenstaande

voorbeeld testament alleenstaande

Meer lezen?