Voorbeeld onderhandse lening aan kind

Veel ouders lenen regelmatig wel eens geld aan een kind. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een auto of een nieuwe keuken. Of voor een andere grote investering, zoals het starten van een nieuw bedrijf. Wie weinig ervaring heeft met het uitlenen van geld ziet al snel de valkuilen over het hoofd. Er zijn aardig wat zaken waar je over na moet denken. Een eenvoudige onderhandse lening aan je kind kun je vastleggen met het voorbeeld onderaan. Maar lees eerst de tips hieronder voordat je het voorbeeld invult.

Hoofdsom, rente en looptijd

Drie afspraken die in elke geldlening moeten staan zijn de hoofdsom, de rente en de looptijd.

Met de hoofdsom wordt de totale lening bedoeld. Als je € 10.000 aan je kind wilt lenen, dan is de hoofdsom dus € 10.000.

Bij de rente gaat het niet alleen om het percentage maar ook om de betaaltermijnen en de rentevaste periode. Als je over een lening van € 10.000 een rente afspreekt van 5% per jaar, dan gaat het om € 500 rente per jaar. Spreek je af dat dit in één keer wordt betaald aan het einde van het jaar? Of wil je bijvoorbeeld per kwartaal € 125 rente ontvangen? Bij een langere looptijd van de lening (bijvoorbeeld 20 jaar) kun je afspraken dat de rentevaste periode korter is. Denk bijvoorbeeld aan 10 jaar. Dit betekent dat je na 10 jaar een nieuwe rente moet afspreken. Het is gebruikelijk om van tevoren al af te spreken hoe de nieuwe rente wordt bepaald. Je kunt bijvoorbeeld een koppeling maken met de rente van de centrale bank of de rente op staatsobligaties.

De looptijd is de uiterlijke duur van de lening. Als de looptijd bijvoorbeeld 10 jaar is, moet je kind uiterlijk na 10 jaar de lening helemaal hebben afbetaald.

De wijze van aflossing

Een aflossingsvrije lening houdt in dat je kind de volledige lening aan het einde van de looptijd in één keer aflost. Tussentijds mag je kind wel een aflossing doen, maar verplicht is het niet. Het begrip aflossingsvrij dekt de lading dus eigenlijk niet. Want je moet de lening wel degelijk ooit aflossen.

Bij een lineaire aflossing lost je kind elke maand (of elk kwartaal of elk jaar) een vast bedrag af. Denk bijvoorbeeld aan een lening van € 30.000 die je kind in 120 maandelijkse termijnen van € 250 aflost. De lening gaat in dat geval iedere maand met € 250 omlaag. Na 10 jaren is de lening helemaal afgelost. Omdat de lening elke maand een stukje omlaag gaat, betaalt je kind ook elke maand iets minder rente. Je kind kan dus geen vaste betaalopdracht invoeren bij de bank omdat het totaalbedrag elke maand anders is.

Het voordeel van een annuïtaire lening is dat elke maandtermijn precies even groot is. De aflossing is iedere maand wat hoger en de rente is iedere maand wat lager. Het totaalbedrag blijft gelijk. Een nadeel is dat de totale rente over de volledige looptijd hoger is dan bij een lineaire lening. De meeste ouders willen alles zo gunstig mogelijk regelen voor hun kind. Meer rente betalen, dat past daar niet bij. Want dat geld gaat de verkeerde kant op, van het kind naar de ouders.

Wel of geen zekerheidsrechten?

Wanneer je kind geld leent van een bank is het gebruikelijk om zekerheid te verlenen. Dit kan bijvoorbeeld met een hypotheekrecht op een huis of een pandrecht op een bedrijfsinventaris. Ook willen banken vaak dat de lener een overlijdensrisicoverzekering afsluit waarmee de schuld kan worden afgelost bij overlijden. Hoe lager het risico is voor de bank, hoe lager de rente is die je kind betaalt. Veel ouders weten niet dat je ook een zekerheidsrecht kunt verlenen bij een onderhandse lening aan een kind. Zo kun je bijvoorbeeld, net als de bank, een hypotheekrecht vestigen op een koopwoning van je kind.

Ook kun je als ouders met je kind afspreken om een overlijdenrisicoverzekering af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je geld uitleent aan je kind om een eigen bedrijf te starten. Stel dat dit een tijdelijke lening is omdat je dit geld later zelf nodig hebt om van te leven. Als je kind wat overkomt, is er een grote kans dat het bedrijf van je kind ophoudt te bestaan. In dat geval kun je fluiten naar je centen en ben je een deel van je oudedagsvoorziening kwijt.

Veel ouders realiseren zich niet dat ze zelf een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten op het leven van hun kind. Als je kind wat overkomt, krijg jij gegarandeerd je geld weer terug van de verzekeraar. Op deze pagina kun je binnen binnen één minuut de premie berekenen voor jouw situatie. Voor een paar euro per maand kun je al een flink bedrag verzekeren.

Nog een andere mogelijkheid is het vestigen van een pandrecht op bijvoorbeeld roerende goederen, zoals een bedrijfsinventaris. In dat geval is het verstandig om een deskundige adviseur in te schakelen, zoals een notaris of advocaat.

Opeisbaarheid

Een lening kan tijdens de looptijd opeisbaar worden. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je kind stopt met betalen en je de lening daarom wilt opeisen. Maar bij een lening in de familie zijn er meer situaties om over na te denken. Helaas wordt hier vaak niks over vastgelegd, wat in de praktijk grote problemen kan geven.

  • Bij een onderhandse lening voor een woning wordt vaak niet vastgelegd dat deze terugbetaald moet worden bij verkoop. Dit ligt zó voor de hand dat mensen simpelweg vergeten om dit op te schrijven. Juridisch gezien, betekent dit dat je kind in theorie het huis morgen weer kan verkopen en met jouw geld naar het buitenland kan vertrekken.
  • Als de ouders overlijden, zal het de bedoeling zijn om de lening af te lossen of te verrekenen met de erfenis. Ook weer zo’n afspraak die logisch lijkt, maar vaak niet op papier staat.
  • Stel, er gebeurt wat met je kind. Loopt de lening dan door met de erfgenamen van je kind? Bijvoorbeeld zijn of haar partner? Of wil je dat de lening in dat geval opeisbaar is? Ook daarover kun je afspraken maken.

De rol van partners

Nog iets wat veel mensen over hoofd zien, zijn de rechten en plichten van partners. Wist je bijvoorbeeld dat een gift aan je kind vernietigbaar kan zijn als je geen toestemming hebt van je echtgenoot of geregistreerd partner? Vaak gaat een lening samen met een schenking of een kwijtschelding. Beide handelingen kunnen vernietigbaar zijn als je deze zelfstandig verricht, zonder medewerking van je partner.

Ook de partner van je kind kan een rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je kind samen met zijn of haar partner eigenaar is van een huis. Als je geld leent voor de aanschaf van een nieuwe badkamer, neem dan ook je schoonkind op als schuldenaar. Anders kan dit in de toekomst problemen geven bij een eventuele relatiebreuk.

Stel je leent geld aan je beide dochters omdat zij samen een bedrijf willen starten. Het is gebruikelijk om in dat geval af te spreken dat ze hoofdelijk verantwoordelijk zijn voor de lening. Dit betekent dat ze niet naar elkaar kunnen wijzen. Beiden zijn individueel volledig verantwoordelijk voor de complete lening. Is één van je dochters getrouwd of geregistreerd als partner? De afspraak over hoofdelijkheid is vernietigbaar als de echtgenoot of geregistreerd partner van je dochter geen toestemming heeft gegeven.

Notarieel vastleggen of niet?

Voor sommige zekerheidsrechten heb je een notaris nodig. Maar iedere geldlening kun je in beginsel onderhands vastleggen. Waarom zijn er dan toch mensen die kiezen voor een notariële akte als het niet verplicht is? De reden hiervoor is dat je als schuldeiser veel sterker staat met een notariële akte. Ook als je geen zekerheidsrecht afspreekt, zoals een hypotheekrecht of pandrecht. Het is gemakkelijker om je geld te innen als de lening vastligt bij de notaris. Dit komt door de zogenoemde “executoriale titel“.

Voorbeeld onderhandse lening aan kind

Met dit voorbeeld kun je een kleine onderhandse lening aan je kind eenvoudig vastleggen. Het model gaat er van uit dat je een aflossingsvrije lening verstrekt met een vast rentepercentage, zonder zekerheidsrechten.

voorbeeld onderhandse lening aan kind

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *