Voor de erfbelasting heb je deze aftrekposten

In de aangifte erfbelasting heb je een paar belangrijke aftrekposten die veel mensen over het hoofd zien. Vaak valt de heffing daardoor flink mee.

1. Openstaande rekeningen

Kort voor het overlijden kun je tegen extra kosten aanlopen waarvoor de rekening nog niet is betaald. Denk aan de kosten voor verblijf in een hospice. Kosten die de overledene zelf heeft gemaakt, zijn aftrekposten voor de erfbelasting. Ook als je de rekening pas na het overlijden krijgt.

2. Schulden, zoals de hypotheek

Zit er een koophuis in de erfenis? Veel mensen denken dat ze over de hele waarde erfbelasting moeten betalen. Gelukkig is dat niet het geval. Je betaalt alleen erfbelasting over de fiscale overwaarde. Dit is de WOZ-waarde minus de hypotheekschuld. Ook andere schulden, zoals een doorlopend krediet of een lening voor een auto, zijn gewoon aftrekbaar.

3. Nog niet uitgekeerde erfenis

Stel de laatste van je beide ouders overlijdt en jij hebt nog niks ontvangen uit de erfenis van je eerst overleden ouder. Normaal gezien staat het hele vermogen op naam van de langstlevende. Had je eerst overleden ouder een standaard testament of is hij of zij overleden zonder testament ná 1 januari 2003? Dan heb jij nog een vordering op je langstlevende ouder. In spiegelbeeld daarvan had je langstlevende ouder nog een schuld aan jou.

Deze schuld is niet zichtbaar in de IB-aangifte van je ouders. We noemen dat “defiscalisatie”. Er is in dit geval een schuld die niet bestaat voor de inkomstenbelasting maar wel voor de erfbelasting. In de aangifte erfbelasting mag je deze schuld dus wel opvoeren bij de aftrekposten.

4. Kosten van de uitvaart

De kosten voor de uitvaart heeft de overledene niet zelf gemaakt, maar mag je wel opvoeren als aftrekpost.

erfbelasting aftrekposten

5. Inkomstenbelasting

Soms moet er na het overlijden nog een flink bedrag aan inkomstenbelasting worden betaald. Ook dit is gewoon een schuld van de nalatenschap en dus één van de aftrekposten voor de erfbelasting.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Welke kosten zijn aftrekbaar van de erfenis?

Behalve de uitvaartkosten zijn ook openstaande rekeningen en schulden aftrekbaar van de erfenis. Een voorbeeld van een aftrekbare schuld is de erfenis van de eerst overleden ouder die nog niet is uitgekeerd aan de kinderen.

Hoe snel moet je aangifte erfbelasting doen?

Voor de aangifte erfbelasting heb je ruim tijd. Je moet hem uiterlijk 8 maanden na het overlijden indienen. Als dat niet lukt, dan kun je uitstel aanvragen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *