Voogdij online regelen of bij de notaris?

Er zijn twee manieren waarop je een voogd kunt aanwijzen. Tot 2014 kon je alleen maar bij de notaris een voogd benoemen. Door een wijziging van de wet kun je de voogdij nu ook online met je DigiD regelen bij het gezagsregister. In dit blog leg ik uit wat het verschil is tussen de notaris en het voogdijregister en welke opties je hebt.

Wat is de betekenis van voogdij?

Een minderjarige heeft een voogd nodig wanneer er geen sprake meer is van ouderlijk gezag. De voogd zorgt voor de opvoeding en verzorging van het kind en voert ook het bewind over het vermogen. Het aanwijzen van een voogd kan door de rechter of door de ouders. Ouders kunnen voor het geval dat ze beiden overlijden een voogd benoemen. Dit kan in een akte bij de notaris of online met je DigiD bij het gezagsregister. In andere gevallen wordt de voogd door de rechter benoemd, zoals bij ontzetting uit het ouderlijk gezag.

Voorbeeld testament voogdij

Het grootste nadeel van het regelen van de voogdij in je testament is dat het niet gratis kan. Een voordeel is dat je het al kunt regelen als je nog zwanger bent. Nog een voordeel is dat je het bewind van de voogd over je erfenis in een testament kunt verlengen tot na de 18e verjaardag van je kind. Veel ouders verlengen dat tot het kind 23 jaar is. Wanneer je een voogd benoemt in je testament, dan kun je bepalen dat de voogd daarvoor een loon krijgt. Het formulier van het voogdijregister heeft die optie niet. De voogd krijgt normaal gezien geen loon dus dit verschil doet er voor de meeste ouders niet toe.

voorbeeld testament voogdij
voorbeeld testament voogdij

Voogdij online regelen met je DigiD

Je kunt nu dus ook online met je DigiD de voogdij regelen voor het geval je komt te overlijden. Het voordeel ten opzichte van het aanwijzen van een voogd bij de notaris is dat het online gratis kan. Een nadeel is dat je dit pas na de geboorte van je kind kunt regelen. Het verlengen van het bewind van de voogd tot na de 18e verjaardag is niet mogelijk met je DigiD. Laat je een grote erfenis na, dan is het het vastleggen van de voogdij bij de notaris dus een beter idee.

voogdij online regelen
formulier voogdijregister

Een of twee voogden, samen of in volgorde?

Voor dit punt maakt het niet uit of je de voogd bij de notaris of online gaat aanwijzen. In beide gevallen kun je één of twee voogden benoemen en ze samen of in volgorde aanwijzen. Wil je je zus en haar vriend tot voogden benoemen, neem dan je zus als eerste op en haar vriend als reserve. Mochten ze uit elkaar gaan dan staat de juiste persoon er nog in als eerste voogd.

Omgangsrechten

Omgangsrechten zijn geen onderdeel van je erfenis. Bij de notaris kun je dus niet vastleggen wie er na je overlijden contact mogen hebben met je kind. Bij het online regelen van de voogdij kan dit ook niet. Je kind heeft zelf wel “recht op omgang met degenen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staan” (artikel 1:377a van het Burgerlijk Wetboek). Als je daar meer over wilt weten, verdiep je dan eens in het recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven. Dit staat in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Meer lezen?

Voogdij online regelenVoogdij bij notaris regelen
Gratis?JaNee
Eén of twee voogden benoemenJaJa
Eén of twee reserve voogden benoemenJaJa
Beloning toekennenNeeJa
Bewindvoerder benoemenNeeJa
Executeur benoemenNeeJa

Veelgestelde vragen:

Wat is het voordeel van een voogd aanwijzen met je DigiD?

Wat is het voordeel van de voogdij regelen in een testament bij de notaris?

Bij de notaris kun je de voogd al benoemen tijdens de zwangerschap. Online kan dit niet. Nog een voordeel is dat je in een testament het bewind van de voogd over je erfenis kunt verlengen tot een latere leeftijd. Veel ouders verlengen dit totdat het kind 23 jaar is. Het grote nadeel van het regelen van de voogdij in je testament is dat het niet gratis kan.

Bekijk hier een voorbeeld testament met voogdij aanwijzing.

Wist je dat er al 6 sites zijn waarop je zelf een testament kunt maken?

Wie is voogd als je niemand benoemt?

Als de ouders geen voogd hebben aangewezen, dan wordt de voogd door de rechter benoemd.

Artikel 1:195 Burgerlijk Wetboek:
“De rechtbank benoemt een voogd over alle minderjarigen, die niet onder ouderlijk gezag staan en in wier voogdij niet op wettige wijze is voorzien.”

Artikel 1:199 Burgerlijk Wetboek:
“De rechtbank benoemt de voogd op verzoek van bloed- of aanverwanten van de minderjarige, de raad voor de kinderbescherming, schuldeisers of andere belanghebbenden, of ambtshalve..”

Heeft het online regelen van de voogdij ook nadelen?

Het online benoemen van een voogd kan pas na de geboorte van je kind. Ook is het niet mogelijk om online een testamentair bewind te regelen voor je kind.

Check mijn blog voor de verschillen tussen een voogd aanwijzen bij de notaris en het gezagsregister.