Verklaring van executele, wat is dat? Met voorbeeld akte

In dit blog leg ik uit wat een verklaring van executele is, wanneer die nodig is en hoe je kunt besparen op de kosten.

Wat is een verklaring van executele?

Een verklaring van executele is een akte van de notaris waarmee je kunt aantonen dat je executeur bent. Om executeur te zijn, is een benoeming en aanvaarding nodig. Het benoemen gebeurt bij leven in een testament en het aanvaarden kan pas na het overlijden. Om deze reden kan de verklaring niet bij leven worden gemaakt.

Wanneer is een verklaring van executele nodig?

Met een akte van executele kun je bewijzen dat je executeur bent. Kunnen is iets anders dan moeten. De wet zegt alleen hoe je dit bewijst maar niet wanneer dat moet. Het komt er dus op neer dat een verklaring van executele pas nodig is wanneer iemand dit van je eist.

Hoe kun je besparen op de kosten van een verklaring van executele?

De goedkoopste verklaring van executele kost een paar honderd euro. Maar de kosten kunnen oplopen tot een paar duizend euro. Zijn er maar een paar erfgenamen en geen problemen? Dan zullen de kosten meevallen. Zijn er veel erfgenamen, is er ruzie of heb je veel advies nodig van de notaris? Dan kunnen de kosten al snel oplopen tot een hoog bedrag.

Als er geen problemen zijn, dan kun je met de volgende tips besparen op de kosten. Ga pas naar de notaris als iemand eist dat je een akte laat maken. Vraag de notaris wat je zelf kunt doen om de kosten te verlagen. Daarbij kun je denken aan het verzamelen van stukken en gegevens zodat de notaris dit niet hoeft te doen. Vraag in een simpele situatie vooraf een offerte bij een paar notarissen. Als je toch bij de notaris zit, vraag dan of er voor hetzelfde geld nog meer in de akte kan worden gezet. Daarbij kun je denken aan de lijst die hiervoor in de wet staat:

akte van executele

Voorbeeld verklaring van executele

In een simpele situatie kan de akte van executele kort zijn. In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat je als executeur in het testament staat en dat er niks aan de hand is met de erfenis. De notaris moet een aantal stukken en gegevens verzamelen voordat de akte wordt getekend. Ook daarna moet de notaris nog een paar dingen doen. Daarbij kun je denken aan het bewaren van de akte en het sturen van brieven aan de erfgenaam en de rechtbank.

verklaring van executele voorbeeld
klik op het plaatje voor een pdf

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een verklaring van executele?

Een verklaring van executele is een akte van de notaris waarmee je kunt aantonen dat je executeur bent. Om executeur te zijn, is een benoeming en aanvaarding nodig. Het benoemen gebeurt bij leven in een testament en het aanvaarden kan pas na het overlijden. Om deze reden kan de verklaring niet bij leven worden gemaakt.

In artikel 4:188 van het Burgerlijk Wetboek staat het als volgt:
“1. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt:
enzovoorts…
e. dat een of meer in de verklaring genoemde personen executeur, bewindvoerder of vereffenaar zijn.”


Een verklaring van executele is dus een verklaring van erfrecht waarin alleen maar staat dat er een executeur is.

Lees mijn blog voor meer uitleg en tips over de verklaring van executele.

Wanneer is een verklaring van executele nodig?

Met een akte van executele kun je bewijzen dat je executeur bent. Kunnen is iets anders dan moeten. De wet zegt alleen hoe je dit bewijst maar niet wanneer dat moet. Het komt er dus op neer dat een verklaring van executele pas nodig is wanneer iemand dit van je eist.

Wat zijn de kosten van een verklaring van executele?

De goedkoopste verklaring van executele kost een paar honderd euro. Maar de kosten kunnen oplopen tot een paar duizend euro. Zijn er maar een paar erfgenamen en geen problemen? Dan zullen de kosten meevallen. Zijn er veel erfgenamen, is er ruzie of heb je veel advies nodig van de notaris? Dan kunnen de kosten al snel oplopen tot een hoog bedrag.

Als er geen problemen zijn, dan kun je besparen op de kosten met deze 4 tips:
1) Ga pas naar de notaris als iemand eist dat je een akte laat maken.
2) Vraag de notaris wat je zelf kunt doen om de kosten te verlagen. Daarbij kun je denken aan het verzamelen van stukken en gegevens zodat de notaris dit niet hoeft te doen.
3) Vraag in een simpele situatie vooraf een offerte bij een paar notarissen.
4) Als je toch bij de notaris zit, vraag dan of er voor hetzelfde geld nog meer in de akte kan worden gezet. Daarbij kun je denken aan deze lijst die in de wet staat:

Artikel 4:188 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt:
a. dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard;
b. dat al dan niet aan de echtgenoot van de erflater het vruchtgebruik van een of meer tot de nalatenschap behorende goederen krachtens afdeling 2 van titel 3 toekomt, met vermelding of aan hem een machtiging tot vervreemden of bezwaren of een bevoegdheid tot vervreemding en vertering is verleend, alsmede of en tot welk tijdstip de echtgenoot een beroep toekomt op artikel 29 leden 1 en 3;
c. dat de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, met vermelding of en tot welk moment de echtgenoot de bevoegdheid toekomt als bedoeld in artikel 18 lid 1;
d. dat al dan niet het beheer van de nalatenschap aan executeurs, bewindvoerders of krachtens de derde afdeling van deze titel benoemde vereffenaars is opgedragen, met vermelding van hun bevoegdheden; of
e. dat een of meer in de verklaring genoemde personen executeur, bewindvoerder of vereffenaar zijn.”

Is er ook een voorbeeld voor een verklaring van executele?