Verklaring van erfrecht (voorbeeld, uitleg en tips)

Als dit de eerste keer is dat je een erfenis krijgt, dan zit je waarschijnlijk met een hoop vragen. Daarom begint de afwikkeling voor de meeste mensen met een eerste gesprek bij de notaris. Je moet toch al naar de notaris voor een verklaring van erfrecht, dus dan kun je meteen je vragen stellen. Op deze pagina vind je een eenvoudig voorbeeld van een verklaring van erfrecht en wat uitleg en tips om je op weg te helpen.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris vermeldt wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is benoemd. Ook kan er in staan of de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard en op welke manier (zuiver of beneficiair). Zijn er meerdere erfgenamen en is er geen executeur benoemd? Dan vermeldt de verklaring van erfrecht normaal gezien welke erfgenaam een boedelvolmacht krijgt om de erfenis af te wikkelen.

wat is een verklaring van erfrecht

Hoe kom ik aan een verklaring van erfrecht?

Voor een verklaring van erfrecht heb je een notaris nodig. Dat hoeft niet de vaste notaris te zijn van de overledene. En je hoeft ook niet naar de notaris te gaan die het testament heeft gemaakt. Je kunt een verklaring van erfrecht dus aanvragen bij een notaris van je eigen keuze. Het is gebruikelijk dat de executeur of de erfgenaam die de boedelvolmacht krijgt hiervoor een opdracht geeft aan de notaris. De eerste stap is dat diegene een notariskantoor belt om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Er is een groot verschil in de tarieven van notarissen. Voor een eenvoudige verklaring van erfrecht lopen de prijzen uiteen van € 288 tot € 1.244 (bron). Wil je niet teveel betalen? Vraag dan eerst een paar offertes op voordat je een notaris kiest. Dit kan gemakkelijk en vrijblijvend op de pagina verklaring van erfrecht. Het kost maar een paar minuten en je bespaart er honderden euro’s mee!

Vraag voordat je een opdracht geeft aan een notaris altijd naar de werkvoorraad en de doorlooptijd. Vanwege personeelsgebrek kan het tegenvallen hoe snel je aan de beurt bent. In dat geval kun je misschien beter voor een andere notaris kiezen.

Voorbeeld verklaring van erfrecht

In het voorbeeld hieronder zie je dat een verklaring van erfrecht heel kort kan zijn. Dit model gaat er van uit dat iemand geen testament heeft en twee kinderen achterlaat die samen de erfenis afwikkelen. Natuurlijk kan een verklaring veel langer zijn. Denk aan het geval dat iemand de erfenis beneficiair aanvaardt. Of dat er een executeur is benoemd of een bewind is ingesteld. Of dat één van de erfgenamen een boedelvolmacht krijgt. In de praktijk is iedere erfenis uniek en elke verklaring van erfrecht net een beetje anders.

verklaring van erfrecht voorbeeld
klik op het plaatje voor een pdf

Verklaring van erfrecht wel of niet inschrijven bij het Kadaster?

Zit er een registergoed in de erfenis? Bijvoorbeeld een woning of een stukje grond? Dan kun je de verklaring van erfrecht door de notaris laten inschrijven bij het Kadaster. Daarvoor berekent het Kadaster geen kosten. Want zij willen graag dat de registers zo actueel mogelijk zijn. Het kan zijn dat de notaris wel iets in rekening brengt voor de moeite. En dat bedrag kan hoger zijn als je het pas later laat doen, bijvoorbeeld over een jaar. Want een oude verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster is meer werk dan eentje die nu op het bureau ligt.

Bespreek de volgende punten met de notaris voordat je de verklaring laat inschrijven:

 • Bekijk samen met de notaris een uitdraai van het Kadaster. Vaak blijkt dat de registratie vóór het overlijden al niet op orde was. Bijvoorbeeld omdat een eerder overleden partner er nog op staat. Of dat de overledene het zelf ook heeft geërfd en dat nog niet had laten verwerken in het Kadaster.
 • Bespreek of de geplande inhoud van de verklaring van erfrecht geschikt is voor inschrijving. Ook als je nu nog niks inschrijft maar deze optie voor later wilt openhouden.
 • Neem geen overbodige personalia op in de verklaring, want deze worden door de inschrijving openbaar.
 • Ben je van plan om het huis te verkopen? Bespreek dan de voordelen en nadelen van inschrijving met de notaris.

Wie mag de verklaring van erfrecht inzien?

In Nederland bemoeit de overheid zich niet met de afwikkeling van een erfenis. In veel landen is dat anders geregeld. Daar ziet bijvoorbeeld de rechtbank er op toe dat alles eerlijk gaat. Maar in Nederland mag je een erfenis dus zelf afwikkelen zonder dat iemand meekijkt. Daarom is in het erfrecht geregeld wat de rechten van schuldeisers zijn. Die moeten op één of andere manier kunnen achterhalen wie de erfgenaam is. En er moet een manier zijn waarop een schuldeiser kan ingrijpen als hij achter het net dreigt te vissen. Daarvoor heeft een schuldeiser drie rechten:

 1. De notaris die een verklaring van erfrecht maakt, schrijft zich verplicht in bij het Boedelregister. Een schuldeiser kan dit register inzien en er zo achter komen welke notaris bij de erfenis betrokken is.
 2. Een schuldeiser mag vervolgens de verklaring van erfrecht inzien zodat hij weet wie de erfenis afwikkelt.
 3. Als de erfgenaam of executeur er een potje van maakt, kan de schuldeiser een vereffenaar laten benoemen. Die wikkelt de erfenis dan af in plaats van de erfgenaam.
wie mag de verklaring van erfrecht inzien

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris vermeldt wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is benoemd. Ook kan er in staan of de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard en op welke manier (zuiver of beneficiair). Zijn er meerdere erfgenamen en is er geen executeur benoemd? Dan vermeldt de verklaring van erfrecht normaal gezien welke erfgenaam een boedelvolmacht krijgt om de erfenis af te wikkelen.

Hoe ziet een verklaring van erfrecht eruit?

In dit voorbeeld kun je zien hoe een verklaring van erfrecht eruit ziet. Het is een notariële akte, wat betekent dat alleen een notaris bevoegd is om een verklaring van erfrecht te maken. In artikel 4:188 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat welke feiten in een verklaring van erfrecht vermeld kunnen worden. Meestal staat in de verklaring van erfrecht wie de erfgenamen zijn, hoe zij de erfenis hebben aanvaard (zuiver of beneficiair) en of er een executeur of boedelgevolmachtigde is aangewezen.

Wat is er nodig voor een verklaring van erfrecht?

De notaris kan veel gegevens zelf opzoeken. Maar sommige gegevens zijn lastig te vinden of helemaal niet openbaar. Het is verstandig om de volgende stukken en gegevens mee te nemen naar het eerste gesprek bij de notaris:

 • Het laatste testament.
 • Legitimatie (geldt voor iedereen die mee gaat naar de notaris).
 • Een stamboom als de erfenis naar ooms, tantes, neven of nichten gaat die niet bij naam genoemd zijn in het testament.
 • Lijst met contactgegevens van de erfgenamen (woonadres, emailadres en telefoonnummer).

Hoe lang duurt het om een verklaring van erfrecht te krijgen?

Het kan heel lang duren om een verklaring van erfrecht te krijgen. Allereerst is van belang hoe druk het is op het notariskantoor. Helaas werken sommige kantoren met een wachtlijst omdat ze te weinig personeel hebben of teveel werk aannemen. Vraag altijd naar de doorlooptijd voordat je een afspraak maakt. In theorie kan een verklaring van erfrecht binnen één dag klaar zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand één persoon tot erfgenaam heeft benoemd in een simpel testament. Maar het kan ook een drama zijn om een verklaring van erfrecht rond te krijgen. Denk aan het geval dat iemand geen testament heeft en de notaris op zoek moet naar verre familie aan de andere kant van de wereld.