Hoeveel mag een verklaring van erfrecht kosten?

In dit blog leg ik uit hoe het zit met de kosten voor de verklaring van erfrecht en hoe je daarop kunt besparen. Wist je dat er soms een maximaal tarief geldt? En dat je in een paar gevallen de zaken ook kunt regelen zonder een verklaring van erfrecht?

Hoeveel mag een verklaring van erfrecht kosten?

De kosten voor een verklaring van erfrecht bestaan voor het grootste deel uit het loon van de notaris. Dat loon zal hoger zijn als de notaris er meer werk aan heeft. Over het loon moet je ook BTW betalen. Daarnaast kan de notaris nog een paar extra bedragen in rekening brengen. Daarbij kun je denken aan kosten van de gemeente, het kadaster en de rechtbank. De meeste mensen weten niet dat er soms een maximaal tarief geldt voor de notaris:

verklaring van erfrecht kosten

Je kunt een beroep doen op dit tarief als je zelf weinig geld hebt en een notaris nodig is voor een kleine maar lastige erfenis. Let op: je kunt dit alleen maar vooraf vragen en niet achteraf! Hier kun je uitzoeken of je daar recht op hebt.

Hoe regel je goedkoop een verklaring van erfrecht?

Je kunt besparen op de kosten door pas naar de notaris te gaan als het moet. Denk aan het geval dat de bank je geen toegang wil geven tot een rekening zonder verklaring van de notaris. Vraag de notaris wat je zelf kunt doen om de kosten laag te houden. Daarbij kun je denken aan het verzamelen van stukken en gegevens zodat de notaris dit niet hoeft te doen. Vraag in een simpel geval vooraf een offerte bij een paar notarissen. Als je toch bij de notaris zit, vraag dan of er voor hetzelfde geld zoveel mogelijk in de akte kan worden gezet. Daarbij kun je denken aan de lijst die hiervoor in de wet staat:

verklaring van erfrecht goedkoop

Een verklaring waarin staat dat je executeur bent, die kan de notaris binnen een paar dagen maken. Als er ook in moet staan wie de erfgenaam is, dan duurt het vaak wat langer. Vraagt de bank of een verzekeraar later alsnog om die gegevens, dan krijg je dus twee keer een rekening van de notaris. Vandaar de tip om vooraf aan de notaris te vragen welke opties er zijn.

Kan een verklaring van erfrecht ook gratis?

Nee, een verklaring van erfrecht kan niet gratis, tenzij het je lukt om iemand anders de rekening te laten betalen. De reden hiervoor is dat het alleen via de notaris kan en die doet dat niet voor niks. Soms is een verklaring van erfrecht overbodig en dan hoef je dus geen kosten te maken. In dit blog leg ik uit wanneer dat het geval is.

verklaring van erfrecht gratis

Kun je een verklaring van erfrecht online regelen?

Een verklaring van erfrecht is niet mogelijk zonder contact met een notaris. Wel kun je op een paar sites online een verklaring van erfrecht aanvragen. Maar daarna zal je nog langs de notaris moeten voor een handtekening. Wil je kosten besparen door online een verklaring van erfrecht aan te vragen, dan kun je terecht op de volgende websites:

website:kosten verklaring van erfrecht:kosten verklaring van executele:
verklaring van erfrecht service€ 289
doe het zelf notaris€ 289€ 249
goedkope verklaring van erfrecht€ 199
de goedkoopste notaris€ 276
nu notariaat€ 150 tot € 440

Er zijn nog meer sites maar die zijn niet duidelijk over hun tarief of lijken helemaal niet te werken. Daarom heb ik die niet in de lijst gezet.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoeveel mag een verklaring van erfrecht kosten?

De kosten voor een verklaring van erfrecht bestaan voor het grootste deel uit het loon van de notaris. Dat loon zal hoger zijn als de notaris er meer werk aan heeft. Over het loon moet je ook BTW betalen. Daarnaast kan de notaris nog een paar extra bedragen in rekening brengen. Daarbij kun je denken aan kosten van de gemeente, het kadaster en de rechtbank.

Check dit blog voor uitleg en tips over de kosten voor een verklaring van erfrecht.

De meeste mensen weten niet dat er soms een maximaal tarief geldt voor de notaris.

In artikel 56 van de Wet op de notarisambt staat hierover het volgende:
“1. De voorzitter van de kamer voor het notariaat kan op verzoek van een belanghebbende wiens financiële draagkracht de in artikel 34 van de Wet op de rechtsbijstand genoemde bedragen niet overschrijdt, een in het desbetreffende ressort gevestigde notaris opdragen de in het tweede lid genoemde ambtelijke werkzaamheden te verrichten tegen een bedrag waarvan de maximumhoogte het bedrag is van de ingevolge de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, hoogst mogelijke eigen bijdrage.
2. Het eerste lid is van toepassing op werkzaamheden met betrekking tot:…..verklaringen van erfrecht indien het saldo van de boedel minder bedraagt dan het in artikel 34, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand genoemde bedrag voor het vermogen van een alleenstaande”.


Je kunt een beroep doen op het maximale tarief als je zelf weinig geld hebt en een notaris nodig is voor een kleine maar lastige erfenis. Let op: je kunt dit alleen maar vooraf vragen en niet achteraf!

Achteraf klagen over de kosten kan alleen bij de Geschillencommissie.

Hoe regel je goedkoop een verklaring van erfrecht?

Met deze tips houd je de verklaring van erfrecht goedkoop:

Je kunt besparen op de kosten door pas naar de notaris te gaan als het moet. Denk aan het geval dat de bank je geen toegang wil geven tot een rekening zonder verklaring van de notaris. Vraag de notaris wat je zelf kunt doen om de kosten laag te houden. Daarbij kun je denken aan het verzamelen van stukken en gegevens zodat de notaris dit niet hoeft te doen. Vraag in een simpel geval vooraf een offerte bij een paar notarissen. Als je toch bij de notaris zit, vraag dan of er voor hetzelfde geld zoveel mogelijk in de akte kan worden gezet. Daarbij kun je denken aan de lijst die hiervoor in de wet staat:

Artikel 4:188 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt:
a. dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard;
b. dat al dan niet aan de echtgenoot van de erflater het vruchtgebruik van een of meer tot de nalatenschap behorende goederen krachtens afdeling 2 van titel 3 toekomt, met vermelding of aan hem een machtiging tot vervreemden of bezwaren of een bevoegdheid tot vervreemding en vertering is verleend, alsmede of en tot welk tijdstip de echtgenoot een beroep toekomt op artikel 29 leden 1 en 3;
c. dat de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, met vermelding of en tot welk moment de echtgenoot de bevoegdheid toekomt als bedoeld in artikel 18 lid 1;
d. dat al dan niet het beheer van de nalatenschap aan executeurs, bewindvoerders of krachtens de derde afdeling van deze titel benoemde vereffenaars is opgedragen, met vermelding van hun bevoegdheden; of
e. dat een of meer in de verklaring genoemde personen executeur, bewindvoerder of vereffenaar zijn.”

Kan een verklaring van erfrecht ook gratis?

Nee, een verklaring van erfrecht kan niet gratis, tenzij het je lukt om iemand anders de rekening te laten betalen. De reden hiervoor is dat het alleen via de notaris kan en die doet dat niet voor niks. Soms is een verklaring van erfrecht overbodig en dan hoef je dus geen kosten te maken.

In dit blog leg ik uit wanneer je ook zonder verklaring van erfrecht de zaken kunt regelen.

Kun je een verklaring van erfrecht online regelen?

Een verklaring van erfrecht is niet mogelijk zonder contact met een notaris. Wel kun je op een paar sites online een verklaring van erfrecht aanvragen. Maar daarna zal je nog langs de notaris moeten voor een handtekening.