Verdeling erfenis tegenhouden? Dat kan op 4 manieren

Ben je het niet eens met de manier waarop iemand de erfenis wil afwikkelen? Gelukkig zijn er een paar manieren waarop je de verdeling van een erfenis kunt tegenhouden. In dit blog ontdek je wat je kunt doen.

1. Verzegeling

De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord. Het is mogelijk om een erfenis te laten “verzegelen”. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je samen erfgenaam bent van een waardevolle inboedel met veel kunst en antiek.

Ben je bang dat een andere erfgenaam zich goederen toe-eigent of verkoopt zonder jouw toestemming? Dan is het mogelijk om een verlof te vragen aan de kantonrechter om de nalatenschap te laten verzegelen door de notaris. Op deze manier kun je een verdeling van de erfenis door de andere erfgenamen tegenhouden. Niemand mag er dan nog bij zonder toestemming van de kantonrechter.

verlof tot verzegeling nalatenschap

Verzegeling komt niet vaak voor maar het is dus een optie. Zelf heb ik het in 20 jaar maar één keer meegemaakt dat een nalatenschap is verzegeld.

2. Boedelvolmacht intrekken

Als de erflater een testament had, dan is daarin meestal een executeur benoemd. Is er geen executeur? Dan geven de erfgenamen meestal een zogenoemde “boedelvolmacht” aan één persoon. Daarmee kan diegene de erfenis afwikkelen. Een “ruime” boedelvolmacht omvat ook de bevoegdheid om de erfenis te verdelen.

Doet de gevolmachtigde dingen waar jij het niet mee eens bent? Trek de volmacht dan in en stel de andere betrokkenen hiervan op de hoogte. Door het intrekken van de volmacht is de gemachtigde vanaf dat moment niet meer bevoegd. Hierdoor kun je de verdeling van de erfenis door de gemachtigde dus tegenhouden. Denk er aan om de andere betrokkenen op de hoogte te stellen van de intrekking. Bijvoorbeeld de andere erfgenamen en de eventuele boedelnotaris. Hiermee voorkom je dat deze personen “te goeder trouw” er van uit gaan dat de volmacht nog bestaat.

Een belangrijke tip is dat je nooit een onherroepelijke boedelvolmacht moet verlenen. Afgezien van de vraag of dat überhaupt mogelijk is, moet je het gewoon niet willen.

3. Executeur laten ontslaan

Een groot deel van alle conflicten bij erfenissen betreft geschillen tussen een erfgenaam en de executeur. De executeur is door de overledene aangewezen om de erfenis af te wikkelen en het testament uit te voeren. Soms doet de executeur dingen waar een erfgenaam het niet mee eens is. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van goederen die de erfgenaam wil overnemen. Of het verdelen van goederen terwijl de executeur daar niet toe bevoegd is.

Het is mogelijk om een executeur in het testament een uitgebreide bevoegdheid te geven die ook de verdeling van de erfenis omvat. Dit wordt een “afwikkelingsbewind” genoemd. Mijns inziens moet er in dat geval duidelijk in het testament staan wat precies de bedoeling is. Helaas is dat vaak niet het geval en gaat de executeur vervolgens zijn eigen gang zonder rekening te houden met de wensen van de erfgenamen.

Vind je dat de executeur iets doet waar hij niet toe bevoegd is? Dan kun je de kantonrechter vragen om de executeur te ontslaan. Dit kan alleen als je er “gewichtige redenen” voor aandraagt. Dat je het niet met elkaar eens bent is niet voldoende. In beginsel kun je het ontslag zelf aanvragen zonder hulp van een advocaat. Maar eerlijk gezegd zou ik dat niet doen. Misschien zijn er wel andere opties die sneller werken of een beter resultaat opleveren. Een advocaat kan je helpen met het kiezen van de juiste strategie.

verdeling erfenis tegenhouden

4. Kort geding

Is er sprake van een spoedeisend belang? Dan kun je naar de rechter stappen voor een kort geding. Helaas gebeurt dit regelmatig in erfenissen. Soms is direct ingrijpen noodzakelijk om de verdeling van een erfenis tegen te houden. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsinventaris of aan andere roerende zaken. Er is geen “erfrecht politie” die in de gaten houdt of de erfenis netjes wordt verdeeld. De enige optie voor een snel resultaat is een spoedprocedure. Het nadeel is dat je kosten moet maken omdat het niet zonder advocaat kan. Het voordeel is dat je op korte termijn een uitspraak hebt van de rechter.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoelang kun je de verdeling van een erfenis tegenhouden?

Je kunt de verdeling van een erfenis tegenhouden totdat iemand je via de rechter dwingt om mee te werken. Gaat het om de verdeling van roerende zaken? Dan moet je zelf in actie komen om te voorkomen dat de andere erfgenamen de boel verdelen en jou er buiten laten. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de erfenis te laten verzegelen.

Wat kun je doen bij onenigheid over de erfenis?

Het Burgerlijk Wetboek biedt voor elk probleem wel een oplossing. Is niemand bevoegd om de erfenis af te wikkelen? Dan kun je een vereffenaar laten benoemen door de rechter. Werkt iemand niet mee aan het verkopen van goederen? Dan kun je een vervangende machtiging aanvragen. Werkt iemand niet mee aan de verdeling? Dan kan de rechter de verdeling vaststellen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *