Verboden begunstiging? Deze mensen mogen niet in je testament

Een verboden begunstiging is een erfstelling of legaat in je testament ten behoeve van iemand niet mag erven. En daar zijn er meer van dan je misschien denkt. In dit blog geef ik een overzicht.

De notaris mag niet in je testament staan

Klinkt logisch en dat is het ook. Een notaris moet onpartijdig zijn en geen eigen belang hebben. Daarom mag de notaris niet in een testament staan dat hij of zij zelf passeert. In Nederland werken een paar duizend notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen. Die hebben natuurlijk allemaal ouders, broers, zusters, partners en kinderen. En die personen hebben net zo goed behoefte aan een testament als andere Nederlanders. Maar meestal kun je hiervoor dus niet dat familielid inschakelen die er z’n beroep van heeft gemaakt.

verboden begunstiging testament

Het verbod geldt ook voor de directe familie van de notaris. Als je iemand wat wilt nalaten en die persoon familie is van een notaris, dan mag die notaris je testament dus niet passeren. Dat zou een verboden begunstiging zijn, wat betekent dat dit deel van het testament nietig is. Eén uitzondering is de benoeming tot executeur. Dat is op grond van de Wet op het notarisambt geen verboden begunstiging.

wie mag niet erven

De verpleegkundige en je testament

Ook een verpleegkundige mag geen voordeel trekken uit het testament van iemand die hij of zij verpleegt. Een logisch verbod, want de testateur is als patiënt automatisch in een afhankelijke positie van zijn verzorgers. Dit verbod geldt uiteraard niet voor directe familie. Organiseer je zelf mantelzorg voor een ziek familielid? Dan zou het natuurlijk raar zijn als dat ene kind dat in de zorg werkt daarbij geen rol kan hebben vanwege de erfrechtelijke gevolgen. Gelukkig is er in dat geval geen sprake van een verboden begunstiging, dankzij de uitzondering in de wet.

testament verpleegkundige

Een hulpverlener die iets aanneemt van een patiënt haalt zich daarmee grote problemen op de hals. Een schenking van de patiënt aan zijn verpleger is vernietigbaar. Maar daar houdt het niet op. Iemand die in de gezondheidszorg werkt, mag van zijn werkgever ook geen giften aannemen. Je kunt er zelfs tuchtrechtelijk voor worden aangepakt. Pas dus op met een schenking aan iemand die in het verpleeghuis werkt waar jij verblijft.

schenking aan verpleeghuis

De onwaardige nabestaande

Een clausule in een testament kan ook geldig zijn maar toch niet uitvoerbaar. Denk aan het geval dat iemand die tot erfgenaam is benoemd een paar jaar later de erflater om het leven brengt. In dat geval is het natuurlijk niet de bedoeling dat diegene de erfenis krijgt van het slachtoffer.

onwaardige nabestaande

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wie mag niet erven?

De notaris die je testament maakt mag niet van je erven. Ook de directe familie van de notaris mag er niet in staan. Daarnaast is er een verbod voor verplegers en verzorgers om schenkingen of erfenissen aan te nemen van hun patiënt.

Wanneer is een testament ongeldig?

Een testament kan om meerdere redenen ongeldig zijn. Omdat je voor een testament naar de notaris moet, komt het niet vaak voor maar soms blijkt een testament ongeldig omdat iemand niet meer wilsbekwaam was. Of er staat iets in het testament wat niet mag. Zoals een verboden begunstiging of een clausule die in strijd is met de goede zeden of openbare orde.