Uitbetaling AOW na overlijden, dit zijn de regels

In dit blog vind je een antwoord op een paar veel gestelde vragen over de uitbetaling van AOW na overlijden.

Heb je nog recht op uitbetaling van AOW na overlijden?

De AOW wordt tussen de 20e en 23e dag van de maand op je rekening gestort. Het recht op AOW stopt op de dag na je overlijden. Heb je voor de hele maand AOW ontvangen, dan moet je erfgenaam dus iets terug betalen. Wat de SVB na het overlijden nog stort op de rekening moet je erfgenaam ook opgeven voor de erfbelasting. Want dat is geërfd geld. Als je erfgenaam nog wat terug moet betalen aan de SVB dan is dit een schuld van de erfenis. Dat bedrag is daardoor een aftrekpost voor de erfbelasting.

Bij het overlijden van iemand die AOW krijgt, kan een partner of minderjarig kind recht hebben op een overlijdensuitkering. Die uitkering krijg je rechtstreeks van de overheid. Je erft dat geld niet van de overledene en betaalt er dus geen erfbelasting over.

uitbetaling aow na overlijden

Wat gebeurt er met je AOW vakantiegeld na overlijden?

Na het overlijden van iemand met AOW heeft de erfgenaam recht op het vakantiegeld. De SVB betaalt dat bedrag vanzelf uit. Omdat je erfgenaam dit van je erft, moet hij het ook opgeven in de aangifte erfbelasting.

Moet je het overlijden melden zodat de AOW stopt?

Het is niet nodig om het overlijden te melden om de AOW te stoppen, want de overheid geeft dit zelf al door aan de SVB. Woonde iemand met AOW in het buitenland, dan moet de erfgenaam het overlijden wel zelf doorgeven.

Wanneer krijg je een jaaropgave voor de AOW na overlijden?

De jaaropgave voor de AOW krijg je na het overlijden vanzelf per post op het adres van de overledene. Vaak gebeurt dat al binnen een paar weken.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe lang wordt AOW doorbetaald na overlijden?

Het recht op AOW stopt op de dag na overlijden. Soms betekent dit dat een erfgenaam wat moet terugbetalen. De nabestaanden kunnen nog wel recht hebben op een overlijdensuitkering.

Heeft de erfgenaam recht op uitbetaling van het AOW vakantiegeld?

De SVB betaalt het opgebouwde vakantiegeld automatisch uit aan de erfgenaam. De erfgenaam moet dit bedrag opgeven voor de erfbelasting omdat het een onderdeel is van de erfenis.

Moet je het overlijden doorgeven aan de SVB?

Nee, de SVB is gekoppeld aan de Basisregistratie Personen. Als de gemeente weet van het overlijden, dan komt de SVB vanzelf in actie. Maar woonde de overledene in het buitenland? Dan moet je er wel zelf voor zorgen dat het overlijden in Nederland wordt verwerkt.