Check hier of een tweetrapstestament in 2022 nog zin heeft

Is een tweetrapstestament geschikt voor jou in 2022? Dat kun je zelf opzoeken in de handige tabel hieronder. Ook leg ik met een berekening en drie voorbeelden uit hoe een tweetrapstestament werkt en wat de nadelen zijn. Of bekijk het filmpje hieronder waarin ik uitleg hoe je zelf kunt uitrekenen of een tweetrapstestament voor jou zin heeft:

Wat is een tweetrapstestament?

Een tweetrapstestament is een speciaal testament voor een echtpaar met kinderen. Het doel daarvan is het uitstellen van de erfbelasting tot na het overlijden van de langstlevende.

Heb je geen testament of een standaard testament? In dat geval zijn de langstlevende en de kinderen samen erfgenaam. Maar de hele erfenis gaat eerst naar de langstlevende. In ruil daarvoor krijgt je kind zijn deel in de vorm van een “tegoedbon”. Dit is een schuld van jou als langstlevende aan het kind. Over die schuld betaal je geen rente maar wel erfbelasting. Lees dit blog als je wilt weten hoe een standaard testament werkt.

Bij een tweetrapstestament erf je ook alles maar dan zonder een schuld aan de kinderen. Je kind erft bij het eerste overlijden dus nog niks. En daarom betaal je daarover ook geen belasting. Dat gebeurt pas wanneer jij als laatste overlijdt.

tweetrapstestament

Wanneer heeft een tweetrapstestament zin in 2022?

Met een tweetrapstestament wel of niet de erfbelasting uitstellen? Dit heeft alleen maar zin als je zonder testament erfbelasting moet betalen. Is dat niet het geval, dan valt er ook niks te besparen. Tot welk bedrag betaal je geen belasting? Dat hangt af van je leeftijd, hoeveel kinderen je hebt en hoe groot je vermogen is. Is je gemeenschap van goederen groter dan het bedrag in de tabel hieronder? Dan kan het slim zijn om een tweetrap op te nemen in je testament. Is je vermogen lager dan het bedrag in de tabel? Dan is dit testament een veel beter alternatief!

tweetrapstestament 2022

Dit moet je weten voordat je verder leest:

  1. Bij het overlijden van de eerste echtgenoot heb je bij een standaard testament recht op een korting op de erfbelasting op basis van je leeftijd. Hierdoor is de belasting meestal lager dan je denkt. Klik hier voor een uitleg daarover op de site van de fiscus. Of check hier mijn uitleg met voorbeelden en tips.
  2. Met een tweetrapstestament gaat bij het overlijden van de laatste het hele vermogen in één keer naar de kinderen. Je krijgt daarbij geen korting op de belasting. De totale belasting over beide erfenissen kan hierdoor hoger zijn dan bij een standaard testament!
  3. Kun je de erfbelasting niet in één keer betalen omdat je geld vast zit in je koophuis? Dan mag je dat ook in termijnen doen. Uitstel is dus ook mogelijk zonder een duur testament! Klik hier voor een uitleg daarover op de site van de fiscus. Of check dit nieuwe beleid waarmee je nu ook renteloos uitstel kunt krijgen!
  4. Je partner moet met een tweetrapstestament veel meer inzage en uitleg geven aan de kinderen dan bij een standaard testament. In deze zaak besloot de rechter dat de partner zelfs inzage haar eigen vermogen moest geven!

1. Het voorbeeld van Henk en Ingrid

Henk en Ingrid zijn beiden 68 jaar, getrouwd in gemeenschap van goederen en ze hebben samen twee kinderen. Ze hebben op dit moment geen testament. Hun vermogen bestaat uit een appartement met een WOZ waarde van € 230.000 en een hypotheek van € 80.000. Verder hebben ze nog een auto die € 10.000 waard is en € 20.000 spaargeld. Het totale vermogen is dus € 180.000.

tweetrapstestament voorbeeld

Wanneer Henk in 2022 als eerste overlijdt, erft Ingrid al het bezit. De kinderen hebben elk € 30.000 van haar tegoed. Omdat Ingrid nog maar 68 jaar is, krijgt het gezin van de fiscus een korting van 48%. De “tegoedbon” van de kinderen wordt hierdoor afgewaardeerd van € 30.000 naar € 15.600. Dit is lager dan de vrijstelling voor de erfbelasting (2022: € 21.559). Wanneer Henk overlijdt, hoeft er geen erfbelasting te worden betaald. Een tweetrapstestament is bij dit voorbeeld dus niet nodig.

2. Het voorbeeld van Jack en Nelly

Jack en Nelly zijn beiden 82 jaar, gehuwd in gemeenschap van goederen en ze hebben één kind. Ze wonen al 45 jaar in dezelfde vrijstaande woning met een WOZ waarde van € 520.000. De hypotheek is helemaal afgelost maar daardoor hebben ze ook maar € 5.000 spaargeld. Jack en Nelly hebben naast hun AOW een klein pensioen. Ze zijn nog heel fit voor hun leeftijd en niet van plan om te verhuizen.

Wanneer Nelly als eerste overlijdt in 2022, erft Jack het huis. Het kind heeft van Jack € 131.250 tegoed. Omdat Jack 82 jaar is, gaat hier een korting van 24% vanaf. De tegoedbon van het kind heeft voor de belasting dus een waarde van € 99.750. Daarvan is € 21.559 vrijgesteld en € 78.191 belast tegen 10%. Er moet dus € 7.819 erfbelasting worden betaald terwijl er maar € 5.000 op de bank staat. Bij deze berekening is het dus heel verstandig om een tweetrapstestament te maken. Daarmee gaat de erfbelasting bij het eerste overlijden naar € 0,-.

3. Het voorbeeld van Monique en Frits

Monique en Frits zijn beiden 75 jaar, gehuwd in gemeenschap van goederen en hebben een zoon en een dochter. Ze wonen in een appartement met een WOZ waarde van € 220.000 met een hypotheek van € 150.000. Ze hebben nog een tweede woning zonder hypotheek die € 180.000 waard is. In dat huis woont hun dochter. Aan hun zoon hebben ze € 50.000 uitgeleend. Ze hebben een mooie camper van € 40.000. Op de bank staat € 20.000. Frits en Monique hebben een goed pensioen. Hun dochter hoeft daarom geen huur te betalen en hun zoon betaalt over zijn schuld een lage rente en lost niet af. Het totale vermogen is € 360.000.

tweetrapstestament uitleg

Wanneer Frits als eerste overlijdt in 2022, erft Monique al het bezit. De kinderen hebben elk € 60.000 van haar tegoed. Omdat Monique 75 jaar is, krijgt het gezin van de fiscus een korting van 30%. De “tegoedbon” van de kinderen wordt hierdoor afgewaardeerd van € 60.000 naar € 42.000. Daarvan is € 21.559 vrijgesteld en € 20.441 belast voor 10%. Er moet per kind € 2.044 erfbelasting worden betaald. In totaal is Monique dus € 4.088 kwijt. Met een tweetrapstestament gaat dit omlaag naar € 0,-. Houdt Monique daarna het vermogen in stand? Dan gaat de belasting over haar eigen erfenis omhoog van € 19.688 naar € 27.376. Bij deze uitleg heeft een tweetrapstestament dus ook nadelen omdat ze in totaal € 3.600 meer kwijt zijn aan de erfbelasting. Daarom is dit voor Monique en Frits geen goed idee.

Conclusie

Voor de meeste mensen is een tweetrapstestament niet nodig. Alleen bij het tweede voorbeeld van Jack en Nelly is het slim om hier wat mee te doen. Koop dus geen tweetrapstestament voordat je een berekening van de erfbelasting hebt laten maken. De notaris kan dat voor je doen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een tweetrapstestament?

Een tweetrapstestament is een speciaal testament voor een echtpaar met kinderen.

Je kunt daarmee de erfbelasting uitstellen tot na het overlijden van de langstlevende.

Heeft een tweetrapstestament ook nadelen?

Soms betaal je met een tweetrapstestament meer erfbelasting dan met een standaard testament. Het is dus niet voor iedereen gunstig.

Check daarom eerst de 3 voorbeelden in dit blog voordat je een tweetrapstestament ondertekent.

Een ander nadeel is dat de langstlevende veel meer info moet geven aan de kinderen dan bij een standaard testament. Check mijn blog voor een rechtszaak waarin de rechter in het voordeel van de kinderen besliste.

Hoe weet ik of een tweetrapstestament wel of niet nodig is?

Een tweetrapstestament heeft alleen maar zin als je zonder testament bij het overlijden van de eerste echtgenoot erfbelasting moet betalen. Als je niks hoeft te betalen, dan valt er ook niks te besparen.

In de tabel bij dit blog kun je zelf opzoeken of een tweetrapstestament wel of niet geschikt is voor jou.

Is er een alternatief voor het tweetrapstestament?

Ja, je kunt ook kiezen voor een opvul legaat. Dat is een kleine aanvulling op een standaard testament die voor de meeste echtparen veel beter is dan een tweetrapstestament.

In de tabel bij dit blog kun je zelf opzoeken of een opvul legaat voor jou zin heeft.