Bewind over de overlijdensrisicoverzekering voor je kind?

Een bewind in je testament komt steeds vaker voor. Het begint heel gewoon te worden. Meestal is het bedoeld als aanvulling op de voogdij. Maar een overlijdensrisicoverzekering voor je kind kan ook de reden zijn voor een bewind. Sinds 2014 hoef je niet meer langs de notaris voor de benoeming van een voogd. Je kunt dit nu gratis op deze site regelen met je DigiD. Voor een testamentair bewind moet je nog wel naar de notaris. De voogdij eindigt als je kind 18 wordt. Een bewind in je testament kun je laten eindigen op een latere leeftijd. Bijvoorbeeld als je kind 23 is.

overlijdensrisicoverzekering kind

Is je kind begunstigde van een overlijdensrisicoverzekering?

De bewindvoerder beheert het vermogen dat je kind als erfgenaam krijgt tot de door jou gekozen leeftijd. Maar wat nou als je een overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten voor je kind en wilt dat het bewind in je testament hier ook op ziet? Dat geld krijgt je kind niet als erfgenaam in het testament maar als begunstigde in de polis. Degene die het bewind voert, heeft hierdoor niks te zeggen over dat geld.

Bewind melden bij je verzekeraar

Gelukkig heeft de wet hiervoor een oplossing. In artikel 7:966 van het Burgerlijk Wetboek staat het volgende. “De verzekeringnemer kan door schriftelijke mededeling aan de verzekeraar… het recht op uitkering onder bewind stellen… Het bewind over een recht op uitkering heeft dezelfde rechtsgevolgen als een bij uiterste wilsbeschikking ingesteld bewind…

Het is dus mogelijk om het bewind in je testament uit te breiden tot de verzekering. Maar alleen een testament is daarvoor niet voldoende. Je zult dit ook nog moeten melden bij je verzekeraar voordat het werkt.

Gescheiden en jonge kinderen?

Dit blog is vooral van belang voor gescheiden ouders met jonge kinderen. Die willen meestal niet dat hun ex-partner op grond van het ouderlijk gezag wat te zeggen heeft. Gescheiden ouders maken daarom vaak een testament waarin een andere persoon het bewind gaat voeren. Dit kan bijvoorbeeld je broer of zus zijn. Heb je een overlijdensrisicoverzekering afgesloten voor je kind en heb je het bewind niet gemeld bij de verzekeraar? Dan gaat je ex-partner op grond van het ouderlijk gezag dus nog steeds over de polis!

Meer lezen?