Testament vernietigen, 4 stappen die je kunt zetten

Een testament proberen te vernietigen, dat doe je niet zo maar. En je hebt het ook niet snel voor elkaar. In dit blog leg ik uit welke opties je hebt om van een testament af te komen.

1. Herroepen

Je eigen testament kun je herroepen zolang je nog wilsbekwaam bent. Een testament van iemand anders kun je niet herroepen. Dat kan die persoon alleen zelf doen. Je kunt iemand niet juridisch dwingen om dat te doen. Maar een onherroepelijk testament bestaat niet. Dus je kunt altijd proberen om je vader of moeder te overtuigen van de noodzaak om zijn of haar testament aan te passen.

2. Klacht indienen

Een groot deel van de tuchtklachten tegen notarissen gaat over het maken van een testament. Denk aan het geval dat jij van mening bent dat je vader of moeder geen testament meer kon maken. Hoe kan het dan dat je vader of moeder onder toezicht van de notaris een handtekening heeft gezet? Bedenk wel dat de tuchtrechter het testament niet kan vernietigen. Ook ga je in een tuchtzaak geen schadevergoeding krijgen. Maar wordt je klacht gegrond verklaard, dan sta je wel sterker in een eventuele rechtszaak over het testament.

Hier vind je een overzicht van alle tuchtuitspraken.

3. Beroep op je legitieme portie

Ben je onterfd door je vader of moeder? En wil je de onterving ongedaan maken door het testament te vernietigen? In dat geval kun je het beste een afspraak maken bij een advocaat. Ook zonder rechtszaak kun je een onterving altijd voor de helft ongedaan maken door je legitieme in te roepen. Want hierdoor krijg je recht op een bedrag gelijk aan de helft van je normale erfdeel.

Als het vermogen bij leven weg is gegeven, dan kan een beroep op je legitieme meer opleveren dan een rechtszaak over het testament. Want het vernietigen van een testament heeft geen gevolgen voor gedane schenkingen. Maar bij een beroep op je legitieme heb je wel recht op een deel van de gedane schenkingen.

4. Het testament vernietigen omdat je ouder wilsonbekwaam was

Kon je vader of moeder zijn of haar wil niet meer verklaren? Was je vader of moeder dus wilsonbekwaam? In dat geval kun je stellen dat het testament nietig is. Een testament wordt ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd. Uit die woorden blijkt al dat er sprake moet zijn van een “wil”. Als er geen wil was, dan is er dus ook geen testament.

Een testament vernietigen kan wanneer je ouder wel wist wat hij of zij tekende maar dit bijvoorbeeld onder dwang heeft gedaan. Let op: bij een testament geldt hiervoor een strenge termijn! Je moet dus snel in actie komen.

testament vernietigen

Is er sprake van bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden? Dan kun je met een advocaat overleggen of het zin heeft om aangifte te doen. Want dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

Tot slot is er nog de mogelijkheid dat de testateur zich heeft vergist. Een testament kan gemaakt zijn onder invloed van een onjuiste beweegreden. Daarover zegt de weg het volgende:

Artikel 4:43 lid 2 Burgerlijk Wetboek:

Een uiterste wilsbeschikking, gemaakt onder invloed van een onjuiste beweegreden, is slechts dan vernietigbaar, wanneer de door de erflater ten onrechte veronderstelde omstandigheid die zijn beweegreden tot de beschikking is geweest, in de uiterste wil zelf is aangeduid en de erflater de beschikking niet zou hebben gemaakt, indien hij van de onjuistheid dier veronderstelling had kennis gedragen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Kun je een testament nietig laten verklaren?

Ja, je kunt een testament bijvoorbeeld nietig laten verklaren als de testateur wilsonbekwaam was. Als iemand niet meer in staat was om zijn wil te bepalen, dan kan het testament niet zijn wil bevatten en is het dus nietig.

Hoe vernietig je een testament?

Vernietiging van een testament is mogelijk bij rechterlijke uitspraak. Vaak is iemand van mening dat de testateur zijn wil niet meer kon verklaren en dat de notaris een fout heeft gemaakt. In dat geval kun je ook een klacht indienen bij de tuchtrechter. Maar de tuchtrechter kan het testament niet vernietigen. Daarvoor moet je naar de gewone rechter.