Testament opstellen? Deze 7 punten mag je niet missen!

Elke maand laten ongeveer 25.000 mensen een testament opstellen bij de notaris. In de video hieronder leg ik uit welke punten niet mogen ontbreken in je testament. Weet jij na het bekijken van de video hoe je het wilt regelen? Vermeld je wensen dan op de lijst onderaan de pagina en neem deze mee naar de notaris zodat je niks vergeet.

meer video’s over het opstellen van een testament vind je op mijn YouTube kanaal

1. Herroeping

Een testament begint altijd met het herroepen van vorige testamenten. Het is belangrijk om te weten dat hiermee niet alle documenten vervallen. De standaard tekst voor de herroeping heeft bijvoorbeeld geen gevolgen voor je uitvaartwensen. Heb je in het verleden je uitvaartwensen vastgelegd en wil je die herroepen of wijzigen? Dat moet dus op een andere manier.

Een volmacht vervalt niet door het opstellen van een testament. Heb je in het verleden iemand tot erfgenaam en gevolmachtigde benoemd bij de notaris? Bijvoorbeeld doordat je tegelijk met je vorige testament ook een algemene volmacht hebt gemaakt? Dan moet je de volmacht op een andere manier herroepen. Dit kun je niet regelen in je testament.

Sommige mensen hebben naast hun testament een codicil. Dat is een zelfgemaakt document waarin je bijvoorbeeld sieraden kunt legateren. De standaard tekst voor de herroeping ziet ook op het codicil. Wil je een nieuw testament maken maar je codicil in stand laten? Vraag dan aan de notaris om een andere tekst op te nemen in je testament.

2. Rechtskeuze

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben een dubbele nationaliteit. Ook wonen er een miljoen Nederlanders in het buitenland. Woon je niet in het buitenland en heb je alleen de Nederlandse nationaliteit? Dan kun je nog steeds te maken krijgen met het recht van een ander land. Bijvoorbeeld als je een tweede woning in het buitenland bezit.

Op grond van het Europese erfrecht val je standaard onder het erfrecht van het land waar je woont ten tijde van je overlijden. Ben je Nederlander maar woon je in Duitsland? Dan val je dus onder het Duitse erfrecht. In afwijking daarvan mag je in een testament kiezen voor het Nederlandse erfrecht. Dit noemen we een “rechtskeuze”.

Heb je een tweede nationaliteit, een huis in het buitenland of emigratieplannen? Bespreek dit dan met de notaris en verdiep je ook in de fiscale gevolgen. Want het erfrecht en de erfbelasting zijn verschillende onderwerpen. Als je in Nederland woont maar een huis hebt in het buitenland kunnen beide landen erfbelasting heffen.

3. Erfgenamen

Geen testament is compleet zonder de benoeming van één of meer erfgenamen. Een erfgenaam krijgt een breukdeel of een percentage van je erfenis. Zelf geef ik de voorkeur aan percentages. Daarbij is de kans op rekenfouten kleiner.

Houd er rekening mee dat een erfgenaam eerder dan jou kan overlijden. Het is gebruikelijk om in je testament te bepalen wat er dan gebeurt met dat erfdeel. Plaatsvervulling betekent dat het erfdeel naar de kinderen van de overleden erfgenaam gaat. Aanwas betekent dat het erfdeel naar de andere erfgenamen gaat. Een derde optie is dat je een compleet nieuwe erfgenaam aanwijst voor dat deel van de erfenis.

Wil je goede doelen tot erfgenaam benoemen? Houd er dan rekening mee dat een goed doel er mee kan stoppen of kan fuseren met een ander goed doel. Bij grotere goede doelen is de kans dat ze stoppen erg klein, maar fusies komen wel regelmatig voor. Weet je nog niet welk goed doel je wilt benoemen? Denk dan eens aan lokale goede doelen. Voor een kleine organisatie kan jouw erfenis een groot verschil maken.

4. Legaten

Met een legaat kun je een specifieke zaak of een geldbedrag aan iemand nalaten. Zo kun je bijvoorbeeld een auto legateren aan je neef of nicht. Of je kunt een geldbedrag nalaten aan je broer of zus. Misschien wil je iemand na jouw overlijden het eerste recht geven om je huis te kopen. Ook dat kan in de vorm van een legaat.

Als alleenstaande kun je bijvoorbeeld een goed doel tot erfgenaam benoemen en je inboedel nalaten aan vrienden of familie. Bespreek in dat geval met de notaris wat je precies onder het begrip inboedel verstaat. Want op grond van de wet vallen daar bijvoorbeeld niet je auto en je sieraden onder.

Wil je bedragen noemen in je testament? Houd er in dat geval rekening mee dat je vermogen na het opstellen van het testament kan stijgen of dalen. Wil je dat de bedragen in je testament dan ook omhoog of omlaag gaan? Of blijven de bedragen gelijk?

5. Executeur

Het is gebruikelijk om een executeur te benoemen in je testament. De executeur wikkelt de erfenis af en voert je testament uit. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van de belastingaangifte en het uitbetalen van legaten.

De meeste mensen benoemen één van de erfgenamen tot executeur. Maar je kunt ook kiezen voor een professionele executeur. De notaris kan bijvoorbeeld executeur zijn als je een goed doel tot erfgenaam benoemt.

Indien je geen partner of kinderen hebt, is het extra belangrijk om je persoonlijke wensen vast te leggen. Wat wil je dat de executeur doet met je spullen? Wie wil je aanwijzen voor het regelen van je uitvaart? Wat moet er gebeuren met je online profielen?

6. Uitsluitingsclausule

Is een erfgenaam getrouwd in algehele gemeenschap van goederen? Dan heeft de partner van die erfgenaam recht op de helft van het betreffende erfdeel. Dit kun je voorkomen door een zogenoemde “uitsluitingsclausule” op te nemen in je testament. Deze clausule heeft tot gevolg dat de erfenis privé vermogen blijft van je erfgenaam.

Je kunt in je testament ook bepalen wat er met de erfenis gebeurt als een erfgenaam binnen dertig dagen na jou overlijdt. De erfenis gaat in dat geval met terugwerkende kracht naar een andere erfgenaam. Een tweetrapsmaking gaat nog een stukje verder. Overlijdt je erfgenaam jaren later en is er nog wat over van de erfenis? Dan gaat het restant naar de reserve erfgenaam die jij aanwijst in de tweetrapsmaking.

Een standaard uitsluitingsclausule regelt alleen wat er met de erfenis gebeurt als een erfgenaam gaat scheiden. Wil je ook bepalen wat er met het restant van de erfenis gebeurt als een erfgenaam na jou overlijdt? Dan moet je dus een andere clausule opnemen in je testament.

7. Erfbelasting

Het bijzondere aan de Nederlandse erfbelasting is dat deze voor iedere erfgenaam afzonderlijk wordt berekend. Hoe je de erfenis verdeelt in je testament heeft dus gevolgen voor de erfbelasting. Bespreek daarom altijd met de notaris of er manieren zijn om in jouw situatie erfbelasting te besparen.

Heb je een grote erfenis en wil je die nalaten aan je broer of zus? Dan kun je bijvoorbeeld zijn of haar kinderen ook opnemen als erfgenaam. Hierdoor valt een gedeelte van de erfenis in een lagere tariefschijf. Een deel van je erfenis wordt in dat geval niet voor 40% belast maar voor 30%. Dat is nog steeds een hoog percentage, maar toch een kwart lager.

Woon je niet samen met je partner en wil je hem of haar tot erfgenaam benoemen? Met een geregistreerd partnerschap gaat de vrijstelling voor je partner omhoog van € 2.658 naar € 795.156 (cijfers 2024). Een partnerschap heeft nog een paar andere gevolgen die je misschien niet wilt. Maar het is in elk geval de moeite waard om er over na te denken.

Bespreek bij het opstellen van een testament altijd de fiscale gevolgen met de notaris. Je wilt er niet pas later achter komen dat het slimmer had gekund.

Meer lezen?

testament opstellen
klik op de afbeelding voor een pdf

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *