Testament opstellen? Deze 7 punten mag je niet missen!

Elke maand gaan er 25.000 mensen naar de notaris voor het opstellen van hun testament. Jij binnenkort ook? Dit zijn de 7 punten die niet mogen missen in je testament. Bekijk ook even de video met tips hieronder:

1. Herroeping

Je testament begint altijd met het herroepen van wat je daarvoor hebt gemaakt. De notaris gebruikt een standaard tekst waarmee je vorige testament vervalt. Ook een codicil herroep je daarmee. Maar wat niet vervalt zijn je wensen over de uitvaart, een registratie als donor, een volmacht en je euthanasieverklaring. Bespreek daarom altijd met de notaris wat je wilt.

In dit blog lees je meer over de herroeping.

2. Rechtskeuze

Als je naar een ander land verhuist, dan val je meteen onder het erfrecht van dat land. Daarom staat er altijd een rechtskeuze in de akte. Hierdoor val je nog steeds onder het Nederlandse erfrecht wanneer je over de grens gaat wonen. Je testament verhuist dan mee.

In dit blog lees je meer over het maken van een rechtskeuze.

3. Erfgenaam

Geen testament is compleet zonder het benoemen van een erfgenaam. Wie naar de notaris gaat voor het opstellen van zijn testament, weet meestal al wie er in moet komen. Maar toch krijg je bij de notaris vaak wel een vraag waar je nog niet aan had gedacht:

  • Krijg elke erfgenaam een gelijk deel of niet? Denk aan drie personen die elk een derde krijgen. Of twee goede doelen, waarbij eentje 40% erft en de ander 60%. Of twee personen, waarbij eentje de eerste erfgenaam is en de ander reserve.
  • Wat wil je als een erfgenaam er niet meer is bij je overlijden? Denk aan drie neven in je testament. Elke neef heeft kinderen. Wat wil je als een neef voor jou overlijdt? Gaat dat deel dan naar zijn kinderen of naar je andere twee neven? Wat wil je als een goed doel in je testament er mee stopt? En wie krijgt je erfenis als een erfgenaam verwerpt?
  • Wat wil je als een goed doel nog wel bestaat maar niet meer goedgekeurd is door de fiscus?

In dit blog lees je meer over het verschil tussen aanwas en plaatsvervulling.

4. Legaat

Een erfgenaam krijgt alles wat je nalaat. Maar vaak is dat niet wat mensen willen. Die aardige buurman heeft aan € 5.000 ook wel genoeg. Dat noemen we een legaat. De meeste mensen nemen geen legaten op in hun testament omdat ze alles aan hun erfgenaam gunnen.

In dit blog lees je meer over het opnemen van een legaat in je testament.

5. Executeur

De executeur wikkelt je erfenis af en voert je testament uit. Zelf ben je er dan niet meer, dus het is slim om hiervoor iemand aan te wijzen. De meeste mensen wijzen één van de erfgenamen aan. Maar de notaris is ook een goede optie. Denk ook na over de beloning. Als een erfgenaam het doet, is een beloning niet nodig. Maar benoem je iemand anders? Dan is een vergoeding wel zo netjes.

In dit blog lees je meer over de 5 opties voor het loon van de executeur.

Een executeur benoemen is niet verplicht.

6. Privé clausule

Je wilt natuurlijk niet dat de ex van je erfgenaam er met de helft vandoor gaat. Daarom neem je altijd een privé clausule op. Hierdoor valt je erfenis niet in een gemeenschap van goederen en blijft het altijd van je erfgenaam.

In dit blog lees je meer over de 6 opties voor de privé clausule.

7. Erfbelasting

De erfbelasting zit heel raar in elkaar. Je mag eerst de erfenis verdelen en pas daarna wordt de belasting berekend. Geef hier dus altijd aandacht aan bij het opstellen van je testament. Door de erfenis in je testament slim te verdelen over de erfgenamen, bespaar je een hoop belasting.

In dit blog vind je de 10 beste tips voor wie de fiscus wil onterven.

testament opstellen tips

Wat kun je vastleggen in een testament?

In een testament leg je vast wie je erfgenaam wordt. Daarnaast kun je een executeur, voogd en/of bewindvoerder benoemen. Verder nemen de meeste mensen een uitsluitingsclausule op en één of meer legaten.

Kun je zelf een testament maken?

Ja en nee. Je kunt zelf een klein, handgeschreven testament maken waarbij je een paar dingen kunt regelen. Dat noemen we een codicil. Een gewoon testament waarbij je erfgenamen benoemt, dat moet altijd via de notaris.

Waar moet je op letten bij een testament?

De 5 belangrijkste tips bij het opstellen van een testament zijn:

  1. Bespreek met de notaris wat je wel en niet wilt herroepen.
  2. Sta er bij stil dat een erfgenaam voor jou kan overlijden. Benoem dus een reserve erfgenaam.
  3. Benoem altijd een executeur. Als je niemand weet, kies dan voor de notaris.
  4. Verdiep je in de erfbelasting. Wat kun je doen zodat er meer over blijft voor je erfgenamen?
  5. Maak ook direct een volmacht of levenstestament. Dan heb je alles in één keer goed geregeld.