Testament na scheiding? Dit moet er in staan!

Veel mensen vragen zich na een scheiding af of hun testament nog geldig is. Meestal is dat niet het geval, omdat een testament vaak automatisch vervalt na een scheiding. Toch kan het slim zijn om even naar de notaris te gaan. Vooral als je minderjarige kinderen hebt. Want je moet er toch niet aan denken dat je ex nog bepaalt wat er met jouw erfenis gebeurt? Gelukkig kun je daar een stokje voor steken door een slim testament te maken. In dit blog ontdek je hoe het zit.

Bekijk eerst even de video met tips hieronder en lees daarna verder. Onderaan deze pagina vind je een voorbeeld testament na scheiding.

meer video’s over het maken van een testament vind je op mijn YouTube kanaal

Blijft een langstlevende testament geldig na je scheiding?

Is je huwelijk of geregistreerd partnerschap ontbonden en heb je nooit een testament gemaakt? Dan was je tijdens het huwelijk of partnerschap elkaars erfgenaam op grond van de wet. Na de scheiding is je ex automatisch geen erfgenaam meer.

Heb je tijdens het huwelijk of partnerschap een langstlevende testament gemaakt? Dit testament vervalt op grond van de wet na je scheiding. Je mag er in dat geval dus van uit gaan dat je ex niet meer van je erft.

testament herroepen na scheiding

Een testament dat je vóór het huwelijk of partnerschap hebt gemaakt, vervalt bij een scheiding dus niet op grond van de wet. Wel kan de erfstelling voor je ex-partner vervallen op grond van de tekst van het testament zelf. Vaak staat hierover iets aan het einde van het testament. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met je notaris.

Meestal vervalt “een beschikking ten voordele” van je ex dus automatisch. Maar dit betekent niet dat je testament wordt vernietigd. Het is nog steeds je laatste testament. Als jou wat overkomt moet door middel van uitleg van de tekst worden bepaald wie je erfgenaam is. Wil je er 100% zeker van zijn dat je ex niet van je erft? Of vind je het gewoon vervelend dat hij of zij nog steeds in je laatste testament staat? Dan kun je kiezen voor herroeping van je testament.

Veel mensen gaan nog een stap verder en maken een compleet nieuw testament. Hierna leg ik uit waarom dit een goed idee is, vooral als je minderjarige kinderen hebt.

testament na scheiding
elk jaar maken duizenden ex-partners een nieuw testament na hun scheiding.

Ouderlijk gezag

Na een scheiding is het uitgangspunt dat beide ouders samen het ouderlijk gezag hebben totdat de kinderen 18 jaar zijn. Het gezag omvat onder andere het bewind over het vermogen van de kinderen. Daaronder valt ook jouw erfenis als jij overlijdt voordat de kinderen volwassen zijn. Dit betekent dat je ex de erfenis moet afwikkelen zolang je kinderen nog minderjarig zijn. Wanneer je dat niet wilt, kun je een executeur en bewindvoerder benoemen in je testament. Daarover later meer.

Gezinsoverlijden

Je wilt er liever niet aan denken, maar stel dat je samen met je kind een ongeluk krijgt. Dan kan het gebeuren dat jij als eerste overlijdt en dat je kind als laatste overlijdt. Bijvoorbeeld een paar dagen na jou. Op het moment dat jij overlijdt, gaat jouw erfenis naar je kind. Op het moment dat je kind overlijdt, gaat zijn of haar erfenis (inclusief jouw erfenis!) naar je ex-partner. Wil je dit niet? Dan kun je een tweetrapsmaking opnemen in je testament. Ook daarover later meer.

Ouderlijk vruchtgenot

Tot de 21e verjaardag van je kinderen is je ex onderhoudsplichtig. Daar staat tegenover dat hij of zij ook recht heeft op het ouderlijk vruchtgenot van het vermogen van de kinderen. Laat jij spaargeld of effecten na aan je kinderen? Dan kan je ex aanspraak maken op de rente of het dividend. Gelukkig kun je dit anders regelen in je testament.

Wat zet je na de scheiding in een testament?

Het is verstandig om de volgende clausules op te nemen in je nieuwe testament.

1. Herroeping

Uiteraard begint je testament met het herroepen van alle vorige testamenten. Deze herroeping ziet niet op eventuele volmachten. Heb je bijvoorbeeld een levenstestament gemaakt waarin je ex nog staat als gevolmachtigde? Dan moet je deze volmacht apart herroepen, dus los van je testament.

Ook een begunstiging in een polis wijzigt meestal niet door een nieuw testament te maken. Denk bijvoorbeeld aan een eventuele overlijdensrisicoverzekering. Het is verstandig om bij de verzekeraar te checken wie op dit moment recht heeft op de uitkering.

2. Erfgenamen

In je vorige testament stonden waarschijnlijk je partner en kinderen als erfgenamen. Het ligt voor de hand om in je nieuwe testament alleen de kinderen tot erfgenamen te benoemen. Overlijd je tegelijk met je kinderen? Dan gaat op grond van de wet jouw erfenis naar je ouders, broers en zusters. In plaats daarvan kun je ook zelf een reserve erfgenaam benoemen. Bijvoorbeeld een goed doel of een ander familielid.

3. Tweetrapsmaking

Hebben je kinderen nog geen eigen testamenten? Dan kun je in jouw testament bepalen waar het restant van jouw erfenis heen gaat wanneer een kind ná jou overlijdt. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je samen een ongeluk krijgt en dat je kind een paar dagen na jou overlijdt. Zonder een tweetrapsmaking erft je ex via jouw kind een deel van jouw erfenis. Hij of zij is zelfs de enige erfgenaam indien je kind geen broers of zussen achterlaat. Het is gebruikelijk om je reserve erfgenaam (zie punt 2) ook als begunstigde aan te wijzen van de tweetrapsmaking.

4. Ouderlijk vruchtgenot

Zijn je kinderen nog geen 21 jaar? Dan kun je het ouderlijk vruchtgenot uitsluiten in je testament. Dit betekent dat je ex bijvoorbeeld geen recht heeft op rente of dividend uit je erfenis. Hierdoor komt dit geld aan je kinderen zelf toe.

5. Voogdij

Je gaat er natuurlijk niet van uit dat jij en je ex beiden overlijden voordat de kinderen 18 jaar zijn. Maar voor het geval dat dit wel gebeurt, kun je een voogd benoemen in je testament. Denk bijvoorbeeld aan je vader of moeder of een broer of zus. De voogdij eindigt zodra je kind 18 jaar is.

6. Executeur

Je kunt niet in je testament bepalen dat je ex geen recht heeft op het ouderlijk gezag. Wat je wel kunt doen is een executeur aanwijzen. De executeur is degene die namens de erfgenamen de erfenis afwikkelt. Je kunt bijvoorbeeld je vader of moeder tot executeur benoemen totdat je kinderen 21 jaar zijn. Het is slim om een eindleeftijd te noemen zodat je later het testament niet meer hoeft te wijzigen.

Het benoemen van een executeur zorgt er voor dat je ex niet jouw erfenis afwikkelt. Maar je ex kan nog wel opkomen voor de rechten van je kind als erfgenaam. Denk bijvoorbeeld aan het afnemen van de rekening en verantwoording van de executeur. Je ex moet – in het belang van je kinderen – kunnen controleren of de erfenis netjes wordt afgewikkeld.

7. Bewind

Honderdduizenden Nederlanders hebben een bewindvoerder omdat ze zelf hun financiën niet kunnen beheren. Een kind kan bijvoorbeeld een bewind aanvragen bij de kantonrechter als zijn ouders niet meer wilsbekwaam zijn. Dit heet een beschermingsbewind. Een testamentair bewind wordt niet ingesteld door de kantonrechter maar door de erflater.

Het instellen van een testamentair bewind is verstandig omdat de executeur maar tijdelijk bevoegd is. Meestal zal de executeur na 6 tot 12 maanden klaar zijn met het afwikkelen van de erfenis. Op dat moment eindigen zijn taken en bevoegdheden. Dit betekent dat de erfgenamen de erfenis zelf moeten gaan beheren. Zijn je kinderen op dat moment nog steeds geen 18 jaar? Dan kom je weer bij je ex-partner uit op grond van het ouderlijk gezag. Als je de executeur tot bewindvoerder benoemt, blijft hij of zij de erfenis beheren tot een door jou gekozen eindleeftijd.

De meeste ouders kiezen voor een eindleeftijd van 23 jaar. Maar je kunt het bewind bijvoorbeeld ook op de 18e of 21e verjaardag laten eindigen.

Sluit een nieuwe overlijdensrisico verzekering af

Veel stellen sluiten samen een kruislingse overlijdensrisicoverzekering af. Als één van beiden wat overkomt, betaalt de verzekeraar een bedrag uit aan de langstlevende. Daarmee kan hij of zij bijvoorbeeld de hypotheek aflossen of de opleiding van de kinderen betalen. Na een scheiding wordt deze verzekering vaak stop gezet zonder stil te staan bij de gevolgen voor de kinderen.

Veel gescheiden ouders realiseren zich niet dat ze eenvoudig een nieuwe polis kunnen afsluiten op hun eigen leven. Vaak kun je voor een paar euro per maand al een flink bedrag verzekeren voor de komende 10 of 20 jaar. Overkomt jou wat voordat de kinderen volwassen zijn? Dan keert de verzekeraar een bedrag uit aan de kinderen, waarmee ze bijvoorbeeld hun opleiding kunnen betalen.

Welk extra bedrag zou jij op deze manier aan je kinderen willen nalaten? Op deze pagina kun je binnen één minuut de premie berekenen.

Belangrijk: als je een bewindvoerder benoemt in je testament, dan heeft deze standaard geen zeggenschap over de verzekeringsuitkering. Dit is pas het geval nadat je het bewind laat aantekenen op de polis. Je hebt dit dit recht op grond van artikel 7:966 van het Burgerlijk Wetboek.

Bespaartip notariskosten

Scheiden is al duur genoeg. Vraag daarom eerst een paar offertes op voordat je een notaris kiest. Je kunt bij iedere notaris een nieuw testament regelen. Het is dus niet nodig om terug te gaan naar de notaris die je vorige testament heeft gemaakt.

Omdat notarissen zelf hun tarieven mogen bepalen, zijn er grote prijsverschillen tussen kantoren. De tarieven voor een testament lopen uiteen van € 343 tot € 1.136. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Voorbeeld testament na scheiding

In het voorbeeld testament hieronder zijn alle gebruikelijke clausules opgenomen. Het testament gaat er van uit dat je meerdere kinderen hebt en dat ze nog minderjarig zijn.

voorbeeld testament na scheiding
klik op de afbeelding voor een pdf

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *