Testament herroepen, zo werkt het (met voorbeeld)

Soms vervalt een testament automatisch. In andere gevallen moet je zelf in actie komen om een testament te laten vervallen. In dit blog ontdek je hoe het herroepen van een testament werkt.

Wat houdt het herroepen van een testament in?

Je vindt in het Nederlandse erfrecht geen definitie van het begrip “testament”. De wet gebruikt in plaats hiervan het begrip “uiterste wil”. In beginsel kan een uiterste wil alleen bij notariële akte worden gemaakt. Met het begrip “testament” wordt normaal gezien de “notariële uiterste wil” bedoeld.

Er bestaan meerdere uitzonderingen op de hoofdregel dat je voor een testament naar de notaris moet. Zo kun je in een zelfgeschreven codicil bijvoorbeeld sieraden legateren aan iemand. Ook is het mogelijk om een onderhandse (niet notariële) uiterste wil officieel in bewaring te geven aan de notaris. In een dergelijk document kun je, mits je het in bewaring geeft, hetzelfde regelen als in een notarieel testament. Hiermee kun je overigens geen kosten besparen. Want de notaris moet de “bewaargeving” vastleggen in een notariële akte.

De bepalingen in een uiterste wil, zoals erfstellingen en legaten, worden “uiterste wilsbeschikkingen” genoemd. Dit zijn altijd eenzijdige rechtshandelingen die je kunt herroepen. Op grond van de wet gelden voor het herroepen van uiterste wilsbeschikkingen dezelfde vormvoorschriften als voor het maken van uiterste wilsbeschikkingen.

testament herroepen zonder notaris

Heb je in het verleden een testament gemaakt bij de notaris en wil je een daarin opgenomen erfstelling herroepen? Dan is het uitgangspunt dat je hiervoor een notariële akte moet laten maken.

Met het herroepen van een testament wordt normaal gezien bedoeld dat je alle uiterste wilsbeschikkingen herroept die je ooit hebt gemaakt.

Kun je een testament laten vervallen zonder notaris?

Er zijn situaties waarin een uiterste wilsbeschikking (een bepaling in een testament) automatisch vervalt, zonder een bezoek aan de notaris. Dit kan gebeuren op grond van de wet of op grond van een clausule in het testament.

Het beste voorbeeld is een erfstelling ten gunste van een voormalige echtgenoot, gemaakt tijdens het huwelijk. De wet zegt hierover het volgende:

testament laten vervallen

Het goede nieuws is dus dat je ex-echtgenoot automatisch niet meer van je erft zodra je gescheiden bent. Toch komen veel ex-partners niet onder een bezoek aan de notaris uit. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je een nieuwe partner hebt. Je voormalige partner verdwijnt automatisch uit je testament, maar je nieuwe partner komt er niet automatisch bij in. Je moet dus nog steeds een nieuw testament maken als je wilt dat je nieuwe partner erfgenaam wordt.

In testamenten voor samenwoners wordt vaak een vergelijkbare clausule opgenomen. Hierin staat dat je niet meer van elkaar erft als de samenwoning is verbroken. Je vindt deze clausule meestal aan het einde van het testament, vaak onder het kopje “verval beschikkingen”.

Het is belangrijk om te weten dat in bovenstaande voorbeelden de “uiterste wilsbeschikking” vervalt maar de “uiterste wil” niet. De erfstelling is dus vervallen maar de betreffende akte is nog steeds je laatste testament. Na je overlijden moet door middel van uitleg van het testament worden bepaald wie je erfgenamen zijn. De meeste mensen zitten daar niet op te wachten en gaan liever naar de notaris voor een nieuw testament.

In sommige noodsituaties kun je een uiterste wil maken zonder notaris. Hierbij kun je denken aan een oorlog of natuurramp. In deze gevallen kun je bijvoorbeeld een uiterste wil maken ten overstaan van een officier of een wethouder.

Sommige dingen kun je niet herroepen bij de notaris

Bij het herroepen van een testament kun je gemakkelijk een paar belangrijke zaken over het hoofd zien. Wat je bij de notaris ondertekent ziet alleen op “uiterste wilsbeschikkingen”, dus bepalingen ten aanzien van je erfenis. In veel gevallen is dat niet voldoende en moet je nog meer regelen.

  • Op grond van de Wet op de lijkbezorging houdt een algemene herroeping van alle uiterste wilsbeschikkingen geen herroeping in van je uitvaartwensen. Wil je deze ook herroepen of wijzigen? Dan moet je dit apart regelen. Op deze website kun je gratis je nieuwe uitvaartwensen vastleggen.
  • Veel mensen hebben een overlijdensrisicoverzekering. Dit is een polis die na je overlijden een bedrag uitkeert aan de begunstigde. Heb je een dergelijke verzekering? Zoek dan uit wie de begunstigde is en of het nodig is om dit aan te passen. Dit gaat dus niet via de notaris. Had je samen met je ex-partner een polis en is deze stopgezet omdat jullie uit elkaar zijn? Dan kun je overwegen om zelf een nieuwe polis af te sluiten ten gunste van je kinderen of een nieuwe partner. Hier kun je binnen één minuut een premie berekenen.
  • Volmachten zijn geen uiterste wilsbeschikkingen. Een volmacht stopt dus niet door het herroepen van je testament. Een bankvolmacht kun je stopzetten in overleg met de bank. Een algemene volmacht in een levenstestament kun je stopzetten met een brief aan de gevolmachtigde. Meer uitleg hierover vind je op deze pagina.
  • Een wilsverklaring over je levenseinde vervalt niet door de herroeping van je testament. Wil je hier wijzigingen in aanbrengen? Dan moet je dit apart regelen. Dit kan bijvoorbeeld in overleg met je huisarts.
  • Heb je minderjarige kinderen? Check dan of je online een voogd hebt benoemd en of dit nog steeds conform je wens is. Het benoemen van een nieuwe voogd kan op deze website.
  • In het donorregister kun je iemand hebben aangewezen die na je overlijden beslissingen mag nemen over orgaandonatie. Hier kun je gratis een nieuwe persoon aanwijzen.
  • Vaak vergeten ex-partners om de begunstiging voor het partnerpensioen te annuleren. Dit heeft tot gevolg dat je zelf minder ouderdomspensioen ontvangt!

Wat zijn de kosten voor het herroepen van een testament?

Je bent vrij in de keuze voor een notaris. Het is dus niet nodig om terug te gaan naar de notaris bij wie je het testament hebt gemaakt. Elk notariskantoor mag zelf zijn tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notarissen. Vooral bij het herroepen van een testament is het verschil in kosten opvallend hoog. Vraag daarom altijd een paar offertes aan voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

testament herroepen kosten goedkoop

Veel mensen komen er bij de notaris pas achter dat ze toch een nieuw testament nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze ontdekken dat door de herroeping opeens een broer of zus erfgenaam wordt die ze al tien jaar niet hebben gezien. Kijk dus ook even naar het tarief voor een compleet nieuw testament voordat je een notaris kiest.

Kun je een testament online herroepen bij de Hema?

Misschien een rare vraag, maar veel mensen willen weten of je een testament online kunt herroepen bij de Hema. De Hema heeft namelijk jarenlang een “notarisservice” gehad waarmee je online een aantal “standaard” akten kon regelen. Inmiddels zijn ze daar helemaal mee gestopt en kun je dus niet meer bij de Hema een akte afsluiten.

testament herroepen hema
(R)echt HEMA

Wel zijn er een paar andere websites waarop je zelf een akte kunt maken. Eén daarvan is Doe Het Zelf Notaris. Deze website biedt ook een herroeping aan. Let op: als je het online regelt moet je nog steeds langs de notaris voor een handtekening. Alleen de aanvraag is dus online, maar het ondertekenen van de akte niet. Denk er aan om eerst te checken of er een notaris bij jou in de buurt is aangesloten. Het kan zijn dat de reiskosten niet opwegen tegen het prijsverschil.

testament herroepen online
Online maken kan wel, online ondertekenen kan nog niet

Voorbeeld testament herroepen

Hieronder vind je een voorbeeld voor het herroepen van een testament. Het is een van de simpelste en goedkoopste akten die je bij de notaris kunt regelen. Toch moet je niet denken dat het niks voorstelt. Denk bijvoorbeeld aan de voorlichtingsplicht van de notaris, de bewaarplicht van akten en de registratieplicht voor testamenten. Al deze werkzaamheden zijn hetzelfde als bij een volledig nieuw testament.

testament herroepen voorbeeld

Toch maar een nieuw testament?

In de praktijk komt de herroeping van een testament niet eens zo vaak voor. In elk geval een stuk minder dan je misschien zou denken. Mijn eigen ervaring is dat de reden voor de herroeping meestal aanleiding geeft tot een compleet nieuw testament. Denk bijvoorbeeld aan de volgende gevallen:

  • Heb je samen met je ex-partner minderjarige kinderen? Dan bepaalt je ex op grond van het ouderlijk gezag wat er met jouw erfenis gebeurt. Dit kun je alleen voorkomen door een nieuw testament te maken waarin je iemand anders tot executeur benoemt. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.
  • Ben je alleenstaand zonder kinderen? Dan heeft de herroeping van je testament tot gevolg dat je familie erfgenaam is. In beginsel zijn dit je ouders, broers en zusters. Ook halfbroers en halfzussen erven mee. Voor veel mensen volstaat een herroeping niet omdat ze andere erfgenamen willen benoemen. Bijvoorbeeld vrienden of goede doelen.

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *