Schenkingsovereenkomst aankoop eigen woning (voorbeeld)

Na 1 januari 2024 is het einde oefening voor de eenmalig verhoogde vrijstelling bij de aankoop van een woning. Per die datum vervalt het laatste stukje van deze speciale vrijstelling die 10 jaar geleden werd ingevoerd. Maar dit betekent niet dat ouders gaan stoppen met het doen van schenkingen aan hun kinderen. Want zonder eigen geld is het haast niet meer mogelijk om een eigen huis te kopen. In dit blog vind je de belangrijkste tips, twee video’s met uitleg en een voorbeeld schenkingsovereenkomst voor de eigen woning.

De normale verhoogde vrijstelling blijft bestaan

De meeste mensen weten dat je elk jaar een bedrag belastingvrij kunt schenken aan je kinderen. Minder bekend is dat je de kinderen één keer een groter bedrag mag geven. Dit kan tussen de 18e en 40e verjaardag van je kind en wordt de “eenmalig verhoogde vrijstelling” genoemd. In 2013 is deze vrijstelling flink verhoogd in een poging om de vastgelopen woningmarkt weer vlot te trekken. Het is haast niet voor te stellen, maar 10 jaar geleden wilde niemand een huis kopen. De extra verhoogde vrijstelling voor een huis werd ook wel de “jubelton” genoemd.

De voorwaarden van de verhoogde vrijstelling zijn sinds de invoering een paar keer aangepast. Een paar jaar geleden is besloten om de regeling weer af te bouwen. Na 1 januari 2024 is alles weer zoals het vóór 2013 was. In 2024 is het jaarlijkse bedrag € 6.633 en het eenmalige bedrag € 31.813. De hogere vrijstelling is niet meer gekoppeld aan het kopen van een huis. Je mag het bedrag dus ook voor iets anders gebruiken.

Wil je een groter bedrag, bijvoorbeeld € 100.000, schenken? Bijvoorbeeld zodat je kind na zijn of haar afstuderen een appartement kan kopen? Dan kun je overwegen om papieren schenkingen te gaan doen. Daarmee kun je zonder schenkbelasting over meerdere jaren een schuld opbouwen aan je kind. Deze schuld kun je belastingvrij afbetalen op het moment dat je kind een huis koopt. In de onderstaande video leg ik uit hoe dat werkt.

Denk er aan om aangifte te doen

Als je onder de jaarlijkse vrijstelling blijft, hoeft je kind geen aangifte te doen voor de schenkbelasting. Het doen van aangifte is pas verplicht als je in één kalenderjaar in totaal meer schenkt dan de jaarlijkse vrijstelling. Het doen van aangifte is ook verplicht als je kind gebruik wil maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling, ongeacht de hoogte van de schenking.

Aangifte doen kan online op deze website. In de aangifte kan je kind een beroep doen op de eenmalige vrijstelling. Dit moet vóór 1 maart van het volgende kalenderjaar. Wanneer je kind dit vergeet te doen, kan de belastingdienst een aanslag met een boete opleggen!

Is lenen slimmer dan schenken?

Je kunt in plaats van een schenking ook kiezen voor een lening aan je kind. Het voordeel daarvan is dat de rente die je kind betaalt aftrekbaar is. Daar staat tegenover dat je als ouders Box 3 heffing betaalt over de vordering op je kind. Deze heffing is dankzij de tijdelijke Box 3 Wet een stuk hoger geworden. Toch zijn er nog steeds veel ouders die kiezen voor een lening. Ik denk dat dit niet gaat veranderen zolang de spaarrente lager is dan de hypotheekrente.

Heeft je kind een huis op het oog maar kan je kind niet genoeg geld lenen bij de bank? Dan wil je misschien zelf een extra lening aan je kind geven, bovenop de hypotheek van de bank. Helaas gaat die vlieger niet op. De bank verlaagt de maximale hypotheek nog verder als een kind een schuld heeft aan zijn ouders. In dat geval zijn de enige opties een schenking of een volledige financiering door de ouders. Met dat laatste bedoel ik dat je als ouders de complete koopprijs financiert, zodat je kind geen hypotheek nodig heeft.

Wil je meer weten over een lening aan je kind? Lees dan de uitleg in dit blog.

De koude kant uitsluiten

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je schoonkind er met jouw spaargeld vandoor gaat. Daarom is het belangrijk dat alles goed op papier staat. De eerste stap is dat je duidelijk vastlegt dat het een schenking van jou is aan je kind en dus niet aan je schoonkind. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je kind samen met zijn of haar partner een huis koopt en dat jij een schenking stort op hun gezamenlijke bankrekening. Leg dus goed vast dat je kind de enige “begiftigde” is.

Daarnaast is het van belang dat je een zogenoemde “uitsluitingsclausule” opneemt in de schenkingsakte. Dit zorgt er voor dat de schenking niet in een algehele gemeenschap van goederen valt. Veel mensen denken ten onrechte dat dit niet meer nodig is omdat de wet is veranderd in 2018. Niets is minder waar. Iedereen die vóór 2018 een algehele gemeenschap van goederen had, heeft deze nog steeds. De nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe huwelijken en nieuwe partnerschappen. Ook kunnen nieuwe stellen nog steeds kiezen voor een volledige gemeenschap van goederen. Het blijft dus belangrijk om vast te leggen dat de schenking privé vermogen is van je kind.

Vergoedingsrecht vaststellen

Staat de schenking tussen jou en je kind goed op papier? Dan kan je kind het nog steeds verknoeien door zelf geen duidelijke afspraken te maken met zijn of haar partner. Dit is vooral een risico als je kind ongehuwd samenwoont. Bij een huwelijk of partnerschap ontstaat er een vergoedingsrecht op grond van de wet. Dit betekent dat je kind de schenking weer terug kan vragen bij een scheiding. Op dat moment is het dus niet de vraag of je kind wat terug krijgt maar alleen hoeveel en wanneer.

Voor samenwoners is er geen wetboek. Het ontstaan van een vergoedingsrecht is niet in de wet geregeld! Je kind moet er dus zelf voor zorgen dat hij of zij de schenking weer terug krijgt bij een relatiebreuk. In onderstaande video leg ik uit hoe je kind dit kan regelen.

Het vergoedingsrecht vastleggen kan op twee manieren:

  1. In een notarieel samenlevingscontract (bekijk hier een gratis model).
  2. In een onderhands contract (bekijk hier een gratis model).

Wat zijn de rechten van je andere kinderen?

Heb je nog meer kinderen? Leg in dat geval vast of de kinderen de schenking moeten verrekenen bij jouw overlijden. In het voorbeeld voor een schenkingsovereenkomst hieronder kun je kiezen uit meerdere clausules.

Een andere optie is dat je over dit onderwerp iets vastlegt in je testament. Het verrekenen van schenkingen bij overlijden wordt “inbrengen” genoemd. De meeste ouders willen aan alle kinderen evenveel schenken. Bij een schenking voor de aankoop van een huis kan dat een lastige kwestie zijn. Stel, je schenkt in 2024 aan één van beide kinderen € 100.000. Twintig jaar later, in het jaar 2044, overlijd jij en krijgt het andere kind € 100.000 extra uit de erfenis. Misschien is een euro tegen die tijd bijna niks meer waard. Is het dan wel eerlijk gegaan?

Maak een levenstestament!

Steeds vaker eindigt het leven met een periode van wilsonbekwaamheid. Als je zelf geen handtekening meer kunt zetten, moet iemand anders bijvoorbeeld je bankzaken regelen. Dit kan onder andere met een beschermingsbewind. Je partner of één van de kinderen kan met instemming van de kantonrechter bewindvoerder worden. Bij een bewind is het uitgangspunt dat de bewindvoerder geen schenkingen mag doen.

Heb je geld geleend aan je kind en wil je in de toekomst kwijtscheldingen kunnen doen? Of heb je meer kinderen en wil je die ook een schenking kunnen geven zodra ze een huis kopen? Houd er dan rekening mee dat jij in de tussentijd wilsonbekwaam kunt worden. Je wilt in dat geval niet aangewezen zijn op een bewind. Want dan komt er niks terecht van je schenkingsplan. Gelukkig is er een alternatief. Een levenstestament is een notariële akte waarin je uit voorzorg een bijna onbeperkte volmacht geeft aan je vertrouwenspersoon. Je kunt bijvoorbeeld een volmacht geven aan je echtgenote en de kinderen.

De gevolmachtigde in je levenstestament kan – als je dat bepaalt in de akte – schenkingen doen aan je kinderen. Zijn jullie een echtpaar en wil je meer weten over het levenstestament? Hier vind je meer uitleg en een gratis voorbeeld.

Voorbeeld schenkingsovereenkomst aankoop eigen woning

Met het voorbeeld voor een schenkingsovereenkomst hieronder kun je als ouders en kind de schenking voor een eigen woning vastleggen.

voorbeeld schenkingsovereenkomst aankoop eigen woning

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *