Schenking op papier voorbeeld akte

Een schenking op papier hoeft niet moeilijk te zijn, want dit voorbeeld past op één blaadje. Het wordt ook wel een “papieren schenking” genoemd of een “schuldigerkenning uit vrijgevigheid”. Je kunt een schenking op papier ook zonder notaris bij onderhandse akte doen maar dat is geen goed idee.

Gevolgen voor de belasting

schuldigerkenning uit vrijgevigheid
(uitleg belastingdienst)

Bij een schenking op papier ontstaat er uit het niets een schuld aan je kind. Doe je dit om erfbelasting te besparen? Dat heeft alleen zin als je de regels van de belastingdienst volgt. Dit betekent dat je het niet zonder notaris bij onderhandse akte mag doen. Een tweede eis is dat je elk jaar 6% rente moet uitbetalen. Heb je de rente een keer niet betaald? Dat kun je oplossen door de rente alsnog over te maken. Door het uitbetalen van de rente via de bank, kan je kind later aantonen dat je de regels hebt gevolgd.

Schenking op papier voorbeeld akte

schenking op papier voorbeeld akte
klik voor een pdf

Ons voorbeeld voor je schenking op papier is zo simpel mogelijk. We willen daarmee duidelijk maken dat het in principe op één blaadje kan. De notaris zal normaal gezien nog wat meer tekst in de akte opnemen. Zoals het wel of niet kunnen herroepen van de schenking op papier. De notaris vertelt je daar graag meer over. Maar voordat je hiervoor een afspraak maakt, is het slim om een offerte op te vragen. Vraag daarbij ook wat de extra kosten zijn als je volgend jaar weer een papieren schenking wilt doen.

Wel of niet doen?

Een schuldigerkenning uit vrijgevigheid heeft gevolgen voor de belasting, de AWBZ en je toeslagen of uitkering. Bespreek daarom met de notaris de situatie van het hele gezin. Je wilt immers niet terug naar de notaris om de schenking op papier te herroepen.

Meer lezen?

Klik hier voor een overzicht van alle blogs over dit onderwerp. Check ook dit blog over de gevolgen van de nieuwe Box 3 regels voor je schenking.