Schenking op papier voorbeeld akte

Schenken op papier kan een mooie manier zijn om vermogen over te dragen aan je kinderen. Je kunt een schuldigerkenning uit vrijgevigheid naar keuze met of zonder notaris regelen. In dit blog leg ik met een voorbeeld uit hoe de schenking op papier werkt.

Weet je nog niet of een schenking op papier wat is voor jou? Bekijk dan de video hieronder waarin ik een antwoord geef op de meest gestelde vragen:

meer video’s over schenkingen vind je op mijn YouTube kanaal

Wat is een schenking op papier?

Een schenking op papier houdt in dat er een schuld ontstaat van de schenker aan de begiftigde. Het verschil met een normale schenking is dat je nog geen geld overmaakt. In de meeste gevallen is het de bedoeling dat de schuld blijft bestaan tot het overlijden van de schenker. Pas op dat moment wordt de schenking uitbetaald.

Wanneer is een schenking op papier voordelig?

Veel ouders willen graag ieder jaar de vrijstelling voor de schenkbelasting gebruiken. Maar dat is lastig als je vermogen bijvoorbeeld vast zit in een vakantiehuis. In theorie kun je elk jaar een stukje op naam van je kinderen zetten bij het Kadaster. Maar dit brengt enorme kosten met zich mee. In zo’n geval is een papieren schenking een veel betere optie.

Een ander voordeel van de papieren schenking is de rente. Tussen het aangaan en het uitbetalen van de schenking moet je elk jaar 6% rente aan je kind betalen. Ook dat is een stukje vermogensoverdracht. Maar daarover betaalt je kind geen schenkbelasting. Bij een papieren schenking is de rente dus een soort “turbo” waarmee je belastingvrij meer vermogen overdraagt. Stel je bouwt de schuld aan de kinderen op tot € 100.000 in totaal. Dan kun je belastingvrij elk jaar € 6.000 rente aan de kinderen betalen. Dit bedrag gaat niet van de jaarlijkse vrijstelling af.

Waar moet je over nadenken?

Ik raad je aan om de volgende onderwerpen te bespreken met de notaris:

  1. Wat wil je bereiken met de schenking? Gaat het om besparing van erfbelasting of inkomstenbelasting? Of wil je het vermogen verlagen met het oog op een eigen bijdrage voor het verpleeghuis? Soms is een andere constructie beter geschikt voor het doel dat je nastreeft.
  2. Moeten de kinderen na je overlijden nog iets met elkaar verrekenen? Dit kun je naar keuze bepalen in je testament of bij de schenking. Een schenking doe je toch al, dus het bespaart kosten om dit meteen te regelen.
  3. Is de schenking wel of niet herroepelijk? We gaan door een periode van fiscale verandering. Daardoor is het lastig om plannen te maken voor de lange termijn. Het kan een goed idee zijn om af te spreken dat je de schenking terug mag draaien.

Kan een schenking op papier zonder notaris?

Voor de erfbelasting is het nodig dat de papieren schenking:

  • persoonlijk is aangegaan (de schenker mag de akte dus niet bij volmacht tekenen);
  • in een notariële akte vast ligt (het mag dus niet onderhands);
  • een rente draagt van 6%.

Na je overlijden moeten de kinderen aantonen dat aan deze voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld door bankafschriften op te sturen waaruit blijkt dat de rente elk jaar is betaald. Ben je een keer vergeten om de rente over te maken? Hier lees je hoe je dit oplost.

schenking op papier zonder notaris
(uitleg belastingdienst over de aangifte erfbelasting)

Je mag een schenking op papier ook zonder notaris doen maar dan werkt het alleen voor de inkomstenbelasting en niet voor de erfbelasting. Hier bevestigt de belastingdienst dat dit klopt.

Hoeveel kost een schenking op papier?

Het is gebruikelijk om een gesprek te plannen bij de notaris voordat je een schenkingsakte laat opstellen. In dat gesprek kun je alle mogelijkheden en je wensen bespreken. Het tarief voor een schenking verschilt per notaris en ligt tussen € 269 en € 1.257 (bron). Normaal gezien is een eerste gesprek bij de prijs inbegrepen. Vanwege het enorme verschil in tarieven is het verstandig om eerst een paar offertes op te vragen voordat je een notaris kiest. Dit kan gemakkelijk en vrijblijvend op deze pagina. Het kost maar een paar minuten en je bespaart er honderden euro’s mee.

Hoeveel kun je schenken zonder belasting te betalen?

De meeste ouders gebruiken de normale, jaarlijkse vrijstelling van de kinderen. Maar je kunt ook de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruiken of de vrijstelling van de kleinkinderen:

Aan wie wil je een schenking op papier doen?Tot welk bedrag kan dat in 2023 zonder belasting?
kind, stiefkind, pleegkind€ 6.035
kind (eenmalig verhoogd 18-40 jaar)€ 28.947
kleinkind€ 2.418
overig (neef, zus, buurman)€ 2.418

Schenking op papier voorbeeld akte

Mijn voorbeeld voor je schenking op papier is zo simpel mogelijk. In principe kan het op één blaadje. De meeste notarissen gebruiken een eigen model dat langer is. Zo kun je nog wat extra clausules opnemen. Bijvoorbeeld over je recht om de schenking op papier te kunnen herroepen. Of een speciale uitsluitingsclausule als er sprake is van een groot vermogen of een bijzondere situatie. De notaris vertelt je daar graag meer over. Denk er aan om te vragen wat het kost voordat je een afspraak maakt. Sommige notarissen hebben een verlaagd tarief als je de schenking elk jaar herhaalt. Andere notarissen doen dat juist niet.

schenking op papier voorbeeld akte
klik op de afbeelding voor een pdf

Moet je het nou wel of niet doen?

Een schuldigerkenning uit vrijgevigheid heeft gevolgen voor het hele gezin. Niet alleen jouw belastingaangifte maar ook die van de kinderen verandert. Jij bespaart misschien op de eigen bijdrage voor zorg, maar je kind kan een toeslag of uitkering kwijtraken. Bespreek daarom met de notaris de situatie van het hele gezin. Want je wilt later niet terug naar de notaris om de schenking te herroepen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe hoog mag een schenking op papier zijn?

Er is geen limiet aan de schenking op papier. Sommige families dragen op deze manier miljoenen aan vermogen over aan de kinderen. De meeste mensen beperken zich tot de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting. Of ze gebruiken de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Kan ik schenken op papier zonder notaris?

Ja en nee. Schenken op papier zonder notaris werkt alleen voor de inkomstenbelasting en niet voor de erfbelasting. Door het nieuwe belastingstelsel heeft een schenking op papier steeds minder voordelen. Hier lees je meer over het verschil tussen een notariële en onderhandse akte.

Wat is een schuldigerkenning?

Een schenking op papier wordt ook wel een schuldigerkenning uit vrijgevigheid genoemd. Het zijn twee namen voor dezelfde constructie. Een schuldigerkenning betekent dat er uit niets een schuld ontstaat van de gever aan de ontvanger.

Kan ik een papieren schenking eerder uitbetalen?

Ja, je kunt een papieren schenking op ieder moment eerder uitbetalen zonder schenkbelasting. Je kunt ook in de akte opnemen wanneer uitbetaling verplicht is. Bijvoorbeeld op het moment dat de langstlevende ouder naar het verpleeghuis gaat.

Kun je een schenking op papier herroepen?

Ja, je kunt in de akte afspreken dat de schenker het recht heeft om de schenking te herroepen. Omdat er de komende jaren veel verandert op fiscaal gebied, is dat wel zo verstandig.

Wat kost een schenking op papier bij de notaris?

Voor een schenking op papier moet de schenker persoonlijk naar de notaris. Het kan dus niet op afstand of bij volmacht. Het is gebruikelijk om eerst een afspraak te plannen om je wensen door te nemen. Daarna maakt de notaris een concept en volgt er een tweede afspraak voor de ondertekening. Een schenking op papier bij de notaris kost in de praktijk minimaal € 250,-. Je kunt besparen op de kosten door eerst een offerte te vragen en zoveel mogelijk zelf te doen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *