Schenking kleinkind, pas op de 4 valkuilen!

Voor veel grootouders is het een gewoonte om elk jaar wat te schenken aan de kleinkinderen. Zo kun je bijvoorbeeld elk kleinkind 50 of 100 euro contant geven op zijn of haar verjaardag. Of je kunt aan ieder kleinkind een bedrag overmaken rond de kerstdagen. Sommige grootouders maken elk jaar duizenden euro’s over. Bij een grotere schenking is het belangrijk om na te denken over de gevolgen. Dit zijn 4 dingen die je niet over het hoofd mag zien.

1. Zorg dat de schenking aan je kleinkind onder de vrijstelling blijft

Grootouders kunnen ieder jaar een paarduizend euro belastingvrij overmaken aan de kleinkinderen. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met een inflatiecorrectie. In de tabel hieronder zie je de bedragen van de afgelopen jaren.

jaar waarin je schenkt aan je kleinkind:vrijstelling schenkbelasting kleinkind:
2014€ 2.092
2015€ 2.111
2016€ 2.122
2017€ 2.129
2018€ 2.147
2019€ 2.173
2020€ 2.208
2021€ 3.244
2022€ 2.274
2023€ 2.418
2024€ 2.658

Over de vrijstelling bestaan nogal wat misverstanden. Allereerst geldt de vrijstelling per kleinkind. Heb je bijvoorbeeld vier kleinkinderen? Dan mag je ze in 2024 in totaal samen meer dan € 10.000 belastingvrij schenken.

Doe je aan één kleinkind meerdere schenkingen? De vrijstelling geldt per kalenderjaar. Schenkingen in één kalenderjaar moet je dus bij elkaar optellen om te bepalen of je onder of boven de vrijstelling zit. Kom je er boven? Dan moet er aangifte schenkbelasting worden gedaan. Boven de vrijstelling gelden twee tariefschijven van 18% en 36%. Elke euro boven de vrijstelling kost dus minimaal 18 cent schenkbelasting.

Schenkingen in verschillende kalenderjaren tel je niet bij elkaar op. Dit betekent bijvoorbeeld dat je op 31 december 2023 een vrijgestelde schenking kunt doen en één dag daarna op 1 januari 2024 direct weer een vrijgestelde schenking kunt doen.

2. Eens gegeven, blijft gegeven

Misschien geef je een schenking voor een bepaald doel, bijvoorbeeld zodat je kleinkind een nieuwe fiets kan kopen. Of bijvoorbeeld voor een mooie reis of een studie in het buitenland. Meestal zijn dit mondelinge afspraken en staat er niks op papier.

Het opleggen van voorwaarden is een lastige kwestie. Een voorwaardelijke schenking (die je onder voorwaarden terug mag vragen) is in beginsel mogelijk, maar een lastige kwestie als een kleinkind minderjarig is. Zo wilden de grootouders in deze zaak extreme voorwaarden stellen aan de schenking. Ze passeerden daarbij de ouders van het kleinkind en deden zelf een verzoek aan de rechter. Die wilde daar niks van weten en wees het verzoek af. Het uitgangspunt is dus “eens gegeven, blijft gegeven”.

Artikel 1:345 lid 1 sub c Burgerlijk Wetboek (ook van toepassing op ouders): “De voogd behoeft machtiging van de kantonrechter om de navolgende handelingen voor rekening van de minderjarige te verrichten: een making of gift, waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden, aannemen.”

3. Pas op dat je (ex-)schoonzoon er niet met het geld vandoor gaat

Veel grootouders zijn bekend met de zogenoemde “uitsluitingsclausule”. Dit is een voorwaarde die er voor zorgt dat een schenking of erfenis niet in een gemeenschap van goederen valt. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je kind getrouwd is en gaat scheiden. Als er sprake was van een algehele gemeenschap van goederen gaat het volledige vermogen door de helft. In beginsel geldt dat ook voor een schenking die jij hebt gedaan aan je kind, tenzij er een uitsluitingsclausule van toepassing is.

Sinds 2018 ontstaat er bij een huwelijk of partnerschap in beginsel geen algehele gemeenschap van goederen meer. De kans is dus klein dat een uitsluitingsclausule nodig is bij een schenking aan je kleinkind. Toch is het belangrijk om wel een uitsluitingsclausule vast te leggen. Want wie het wil, kan nog steeds een algehele gemeenschap van goederen afspreken in huwelijkse voorwaarden. Ik heb daar zelf al meerdere stellen mee geholpen, dus dit komt daadwerkelijk voor. Op zijn minst kun je de uitsluitingsclausule vermelden bij de overboeking. Dat is een kleine moeite.

Een ander risico waar je op moet letten is de situatie dat je kind gescheiden is en je kleinkind nog minderjarig is. Op grond van het ouderlijk gezag hebben beide ouders het bewind over het vermogen van het kleinkind. Jouw kind en je ex-schoonkind hebben beiden dus gelijke rechten als het gaat over de bankrekening van je minderjarige kleinkind. Veel grootouders zullen om deze reden wachten met grote schenkingen totdat het kleinkind meerderjarig is.

Je kunt in theorie een bewind instellen over een schenking aan je kleinkind. Maar als de situatie zodanig is dat een bewind nodig is, dan kun je misschien beter niet gaan schenken.

4. Geen recht meer op uitkeringen en toeslagen?

Een schenking aan je kleinkind kan nu of in de toekomst gevolgen hebben voor uitkeringen en toeslagen. Niet alleen voor je kleinkind maar ook voor je kind. Het spaargeld van een thuiswonend minderjarig kleinkind kan namelijk meetellen voor de rechten van je kind. Denk bijvoorbeeld aan bijstand of andere uitkeringen waarvoor een vermogenstoets geldt. Ook kan het oppotten van vermogen bij de kleinkinderen gevolgen hebben voor hun eigen toeslagen (zorg en huur) wanneer ze op zichzelf gaan wonen.

Kun je een schenking aan je kleinkind op de rekening van de ouders storten?

Het is tegenwoordig heel gemakkelijk om een kinderrekening of jongerenrekening te openen voor een minderjarige. Kijk voor meer info eens op deze pagina’s van de Rabobank, ING Bank en ABN Amro.

Er is dus geen reden om een schenking aan je kleinkind op de rekening van de ouders te storten. Het klopt juridisch en fiscaal niet. Praktisch gezien hoeft het ook niet omdat je kleinkind een eigen rekening kan hebben. Wil je dat je kleinkind nog niet bij het geld kan zolang het minderjarig is? Dan kun je bij de bank informeren of het mogelijk is om op een andere manier te schenken.

Kun je een schenking doen die pas bij overlijden wordt betaald?

Het is mogelijk om een schenking op papier te doen aan je kleinkind. Dit betekent dat er een schuld ontstaat die pas na jouw overlijden wordt afbetaald. Helaas zijn hier wel kosten aan verbonden omdat het verplicht via de notaris moet. Ook is het ingewikkeld als je kleinkind nog minderjarig is. Om deze redenen is dit niet populair.

Een andere optie is het opnemen van een legaat aan de kleinkinderen in je testament. Dit is niet duur om te regelen en het kan voor een veel groter bedrag. Andere voordelen zijn dat het niet definitief is (je kunt je testament veranderen) en dat je nu nog niks hoeft over te maken. Het scheelt nog erfbelasting ook, doordat een groter deel van je erfenis vrijgesteld is.

Meer lezen?

schenking kleinkind

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *