Schenking kleinkind, pas op de 4 valkuilen!

Bij een schenking aan je kleinkind kan er meer misgaan dan je denkt. Dit zijn de 4 dingen die je niet over het hoofd mag zien.

Let er op dat de schenking aan je kleinkind onder de vrijstelling blijft.

Aan een kleinkind kun je zonder belasting minder geven dan aan een kind. Als je boven dat bedrag uitkomt, is de belasting ook hoger dan voor een kind. Een kind betaalt boven de vrijstelling minimaal 10% schenkbelasting. Voor een kleinkind is dit 18%.

jaar waarin je schenkt aan je kleinkind:vrijstelling schenkbelasting kleinkind:
2011€ 2.012
2012€ 2.012
2013€ 2.057
2014€ 2.092
2015€ 2.111
2016€ 2.122
2017€ 2.129
2018€ 2.147
2019€ 2.173
2020€ 2.208
2021€ 3.244
2022€ 2.274
2023€ 2.418

Eens gegeven, blijft gegeven

Kun je als opa en oma speciale voorwaarden stellen aan een schenking voor je kleinkind? De rechter vindt van niet. In dit extreme voorbeeld waren de grootouders veel te ver gegaan in hun eisen.

Pas op dat je schoonzoon er niet met het geld vandoor gaat

Als je een schenking aan je kind doet, dan zorgt de privé clausule ervoor dat je schoonzoon er geen recht op heeft bij een scheiding. Maar deze clausule werkt niet bij een schenking aan je kleinkind dat nog geen 18 is. Je kind en schoonkind hebben na een scheiding samen het ouderlijk gezag over je kleinkind. En daar valt ook de schenking onder die jij hebt gedaan. Je ex schoonzoon beslist dus mee over wat er met jouw geld gebeurt! Dat kun je oplossen met een bewind op de schenking. Maar dat kan alleen met goedkeuring van de kantonrechter.

Artikel 1:345 lid 1 sub c Burgerlijk Wetboek (ook van toepassing op ouders):

De voogd behoeft machtiging van de kantonrechter om de navolgende handelingen voor rekening van de minderjarige te verrichten: een making of gift, waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden, aannemen.

Geen recht meer op bijstand en toeslagen?

Je staat er misschien niet bij stil dat je kleinkind later recht kan hebben op een uitkering of toeslagen. Je krijgt dat alleen maar als je niet teveel spaargeld hebt. Een gift aan je kleinkind kan er dus voor zorgen dat je kleinkind minder of niks krijgt van de overheid.

Meer lezen?

schenking kleinkind

Veelgestelde vragen:

Hoe schenk je aan een kleinkind?

Je kunt aan je kleinkind op dezelfde manier schenken als iedere andere persoon. Je kunt geld overmaken, een schenking op papier doen of goederen geven, zoals een fiets of een ander cadeau.

Kun je ook een schenking aan je kleinkind doen bij overlijden?

Ja, daarvoor zijn twee manieren. Je kunt een schenking op papier doen die pas bij overlijden wordt uitgekeerd. Of je kunt in je testament een bedrag nalaten aan je kleinkind. In beide gevallen heb je een notaris nodig om dit op papier te zetten.

Stort je een schenking aan je kleinkind op de rekening van de ouders?

Het is heel normaal om als tiener een eigen betaalrekening en spaarrekening te hebben. Wil je dat een schenking vast blijft staan tot een bepaalde leeftijd? Informeer dan eens bij de bank wat er mogelijk is. Een schenking aan het kleinkind storten op de rekening van de ouders klopt juridisch en fiscaal niet. Wat als je kind gaat scheiden? Gaat je ex-schoonkind er dan met de schenking aan je kleinkind vandoor?