Schenking aan je ouders? Zo zit het fiscaal

Er zijn zat kinderen die wel eens een schenking doen aan hun ouders. Denk aan het geval dat je bedrijf super draait en je een nieuwe auto aan je moeder wilt geven. Of dat je vader niet rond kan komen van zijn AOW en daarom elke maand een paar honderd euro van jou krijgt. In dit blog leg ik uit hoe het zit met de belasting als je wilt schenken aan je ouders.

Is een gift aan je ouders altijd een schenking?

Ouders moeten voor hun kinderen zorgen. Maar andersom is dat ook het geval. De wet zegt er het volgende over:

Artikel 1:392 Burgerlijk Wetboek:

“Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden: … de kinderen”

Krijgt je vader of moeder elke maand wat geld van jou omdat het eigen inkomen te laag is? Dan kun je dus stellen dat je aan je zorgplicht voldoet en er dus geen sprake is van een schenking.

Geef je een groter bedrag aan je ouders om ze uit de schulden te helpen? Dat is wel een schenking maar deze kan belastingvrij zijn. De wet zegt daar het volgende over:

Artikel 33 Successiewet:

Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen: …. door iemand, die niet in staat is zijn schulden te betalen, indien en voor zover het verkregene strekt om de begiftigde daartoe in staat te stellen

Hoeveel belasting betalen je ouders bij een schenking?

Voor de schenkbelasting vallen je ouders helaas onder de kleinste vrijstelling die er is. De fiscus verhoogt dit bedrag elk jaar een beetje. Zijn je ouders nog bij elkaar? Dan hebben ze samen recht op de vrijstelling. Je mag het bedrag dus niet keer twee doen. Geef je meer dan de vrijstelling? Dan gaat daarvan minimaal 30% naar de fiscus.

schenking aan ouders 2023

Hoeveel erfbelasting betalen je ouders als ze in je testament staan?

Een schenking aan je ouders wordt fiscaal dus niet zo gunstig behandeld. Maar als je wat wilt nalaten aan je ouders, dan valt het nog mee. Want ouders hebben voor de erfbelasting wel recht op een grote vrijstelling. Ook deze wordt elk jaar een beetje verhoogd.

erfbelasting ouders 2023

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Is een gift aan je ouders altijd een schenking?

Ouders moeten voor hun kinderen zorgen. Maar andersom is dat ook het geval. De wet zegt er het volgende over:

Artikel 1:392 Burgerlijk Wetboek:
“Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden: … de kinderen”

Krijgt je vader of moeder elke maand wat geld van jou omdat het eigen inkomen te laag is? Dan kun je dus stellen dat je aan je zorgplicht voldoet en er dus geen sprake is van een schenking.

Geef je een groter bedrag aan je ouders om ze uit de schulden te helpen? Dat is wel een schenking maar deze kan belastingvrij zijn. De wet zegt daar het volgende over:

Artikel 33 Successiewet:
Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen: … door iemand, die niet in staat is zijn schulden te betalen, indien en voor zover het verkregene strekt om de begiftigde daartoe in staat te stellen

Hoeveel belasting betalen je ouders bij een schenking?

Voor de schenkbelasting vallen je ouders helaas onder de kleinste vrijstelling die er is. De fiscus verhoogt dit bedrag elk jaar een beetje. Zijn je ouders nog bij elkaar? Dan hebben ze samen recht op de vrijstelling. Je mag het bedrag dus niet keer twee doen. Geef je meer dan de vrijstelling? Dan gaat daarvan minimaal 30% naar de fiscus.

Op de site vind je een overzicht van de jaarlijkse vrijstelling voor je ouders.

Hoeveel erfbelasting betalen je ouders als ze in je testament staan?

Een schenking aan je ouders wordt fiscaal niet zo gunstig behandeld. Maar als je wat wilt nalaten aan je ouders, dan valt het nog mee. Want ouders hebben voor de erfbelasting wel recht op een grote vrijstelling. Ook deze wordt elk jaar een beetje verhoogd. In 2023 hebben je ouders voor de erfbelasting samen recht op een vrijstelling van € 54.270.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *