Schenken op papier alleen maar nadelen vanaf 2025?

Wil je gaan schenken op papier of heb je dat al gedaan? Dan moet je dit blog zeker even lezen. De nieuwe Box 3 heffing in 2025 zal vrijwel zeker zorgen voor nieuwe nadelen bij het schenken op papier. Bekijk ook even de video hieronder, waarin ik uitleg hoe het huidige stelsel werkt en het nieuwe stelsel er mogelijk uit gaat zien:

Wat is schenken op papier?

De belastingdienst legt op deze pagina uit hoe het nu nog werkt. Door het schenken op papier ontstaat er uit het niets een schuld van de ouders aan hun kind. Die schuld kun je als ouders aftrekken in Box 3. Het kind geeft in ruil daarvoor een vordering op in Box 3. De rente is niet belast.

Berekening schenken op papier in 2022

In het volgende voorbeeld zie je hoe schenken op papier fiscaal werkt in 2022. Henk en Jantien zijn beiden 80 jaar en al meer dan 50 jaar met elkaar getrouwd. Samen hebben ze vier kinderen. In 1985 hebben ze van hun spaargeld een stukje grond gekocht en daarop een vakantiewoning gebouwd. Omdat Henk altijd timmerman is geweest, heeft hij het meeste werk zelf gedaan. Ze hebben daarom geen hypotheek. De woning heeft een WOZ waarde van € 180.000. Henk en Jantien hebben verder weinig spaargeld. Naast de AOW krijgt Henk nog een klein pensioen.

Om de Box 3 heffing te verlagen zijn ze jaren geleden gaan schenken op papier. Daarvoor hebben ze deze extra grote vrijstelling van de fiscus gebruikt. Aan de vier kinderen hebben ze hierdoor nu een schuld van € 100.000. Daarmee zijn ze van de jaarlijkse Box 3 heffing af en hoeven ze alleen nog maar de belasting van de gemeente te betalen.

schenken op papier berekening 2022

De nadelen van het plan uit 2019 voor schenken op papier

Onder dit plan uit 2019 voor een nieuwe Box 3 heffing in 2022 zou het heel anders uitpakken. Dit plan is niet doorgegaan, maar hierna kun je zien hoe het mogelijk had gewerkt voor Henk en Jantien. Het was de bedoeling dat je over spaargeld minder belasting ging betalen. Over ander vermogen zou de belasting juist omhoog gaan. Schulden kon je niet meer volledig aftrekken. Voor Henk en Jantien had dit betekend dat ze toch weer belasting in Box 3 moesten betalen.

schenken op papier nadelen 2025
(een langstlevende heeft een lagere vrijstelling dan een echtpaar)

Daarnaast zouden de kinderen mogelijk ook elk jaar belasting moeten betalen over de vordering op hun ouders. Doordat de belastingdienst schulden en vorderingen ongelijk wilde waarderen, zou er zelfs sprake zijn van een soort dubbele heffing. Dat lijkt mij niet zo eerlijk. Gelukkig is dit plan dus ook niet door gegaan.

Wat gaat er gebeuren in 2025 (of eerder)?

Er komt hoe dan ook een nieuwe manier om vermogen en inkomen te belasten in Box 3. Als een nieuw stelsel echte inkomsten belast, dan is dat slecht nieuws voor de papieren schenking. Want dan zou een kind over de 6% rente elk jaar belasting moeten gaan betalen. En mogelijk zelfs een flink percentage! Ook onbekend is wat er met de vrijstelling in Box 3 gebeurt. En het is nog maar de vraag wat ouders fiscaal kunnen met de rente die zij betalen. Zal dat aftrekbaar zijn van ander inkomen in Box 3 of Box 1? Ook dat weten we nog niet.

Betekent dit dat je beter geen grote schenking op papier meer kunt doen vanwege mogelijke nadelen in 2025? Nou dat ligt er aan. Ik zou zeggen dat je geen echt risico neemt als je in staat bent om de schenking uit te betalen wanneer het fiscaal niet meer werkt. Want uitbetalen is belastingvrij. Een andere optie is het herroepen van de schenking. Dit kan als je die optie vooraf vastlegt bij de notaris op het moment dat je de schenking doet. Maar bij een herroeping annuleer je ook alle voordelen van de schenking. Wat mij betreft begin je er alleen nog aan als je weet dat je in staat bent om de schenking uit te betalen.

Schenken op papier en de eigen bijdrage voor de AWBZ?

Wil je een grote schenking op papier doen zodat je later bespaart op de eigen bijdrage voor het verpleeghuis? Als we een nieuw Box 3 stelsel krijgen, dan zal de berekening voor een eigen bijdrage mogelijk ook veranderen. Houd hier dus rekening mee. Je hebt geen garantie dat je op deze manier na 2025 nog onder een eigen bijdrage voor zorg uit komt.

Meer lezen?