Schenken op papier alleen maar nadelen vanaf 2022?

Wil je gaan schenken op papier of heb je dat al gedaan? Dan moet je dit blog zeker even lezen. De nieuwe Box 3 heffing in 2022 zorgt voor extra nadelen bij het schenken op papier. In dit blog leggen we met een berekening uit hoe het nieuwe stelsel er mogelijk uit gaat zien.

Wat is schenken op papier?

De belastingdienst legt op deze pagina uit hoe het nu nog werkt. Door het schenken op papier ontstaat er uit het niets een schuld van de ouders aan hun kind. Die schuld kun je als ouders aftrekken in Box 3. Het kind geeft in ruil daarvoor een vordering op in Box 3.

Berekening schenken op papier in 2019

Henk en Jantien zijn beiden 80 jaar en al meer dan 50 jaar met elkaar getrouwd. Samen hebben ze vier kinderen. In 1985 hebben ze van hun spaargeld een stukje grond gekocht en daarop een vakantiewoning gebouwd. Omdat Henk altijd timmerman is geweest, heeft hij het meeste werk zelf gedaan. Ze hebben daarom geen hypotheek. De woning heeft een WOZ waarde van € 160.000. Henk en Jantien hebben verder weinig spaargeld. Naast de AOW krijgt Henk nog een klein pensioen.

schenken op papier berekening 2019

Om de Box 3 heffing te verlagen zijn ze jaren geleden gaan schenken op papier. Daarvoor hebben ze deze extra grote vrijstelling van de fiscus gebruikt. Aan de vier kinderen hebben ze hierdoor nu een schuld van € 100.000. Daarmee zijn ze van de jaarlijkse Box 3 heffing af en hoeven ze alleen nog maar de belasting van de gemeente te betalen.

Nadelen schenken op papier 2022

Maar onder dit plan voor de nieuwe Box 3 heffing in 2022 pakt het heel anders uit. Het is de bedoeling dat je over spaargeld minder belasting gaat betalen. Over ander vermogen gaat de belasting juist omhoog. Schulden kun je niet meer volledig aftrekken. Voor Henk en Jantien betekent dit dat de belasting omhoog gaat van € 0 naar € 725 zolang ze nog samen zijn. De langstlevende van beiden gaat zelfs meer dan € 1.250 per jaar betalen.

schenken op papier nadelen 2022
(Box 3 langstlevende 2022)

Hadden ze gezien deze nadelen achteraf beter niet kunnen schenken op papier? Dat ligt ook aan het Box 3 vermogen van de kinderen en of daarvoor een vrijstelling blijft gelden. In het ergste geval moet elk kind over de vordering per jaar ook nog € 275 belasting gaan betalen. De totale heffing over de vakantiewoning gaat dan richting de € 2.500 per jaar.

Doordat de belastingdienst de schuld en de vordering op een andere manier gaat waarderen, is er sprake van een dubbele heffing. Je betaalt daardoor belasting over meer vermogen dan je hebt. Dat lijkt ons niet eerlijk. Als het plan op deze manier doorgaat, dan hadden Henk en Jantien beter niet kunnen schenken op papier. Er is maar één manier waarop ze daar vanaf kunnen komen. Ze moeten de woning dan verkopen en het geld aan de kinderen geven. Wanneer de kinderen dat geld op de bank zetten dan hoeven ze daar geen belasting meer over te betalen. Het betekent wel dat Henk en Jantien alles kwijt zijn waar ze zo hard voor hebben gewerkt.

Schenken op papier en de eigen bijdrage voor de AWBZ

Het is vooral oppassen met grotere bedragen. Heb je één of twee keer de jaarlijkse vrijstelling gebruikt? Dan zal er niet zoveel veranderen. De nieuwe Box 3 heffing in 2022 heeft mogelijk ook nadelen voor wie wil schenken op papier vanwege de eigen bijdrage voor de AWBZ. De regels daarvoor wijzigen ook om de paar jaar. Wil je een groot bedrag schenken op papier om de bijdrage voor het verpleeghuis te verlagen? Het is maar de vraag of dat straks nog wel uit kan.

Meer lezen?